Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESBL och annan bredspektrum cefalosporinresistens hos Gramnegativa tarmbakterier Eva Melander Klinisk mikrobiologi, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESBL och annan bredspektrum cefalosporinresistens hos Gramnegativa tarmbakterier Eva Melander Klinisk mikrobiologi, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 ESBL och annan bredspektrum cefalosporinresistens hos Gramnegativa tarmbakterier Eva Melander Klinisk mikrobiologi, Malmö

2 Betalaktamantibiotika Penicillner –penicillin V/G, ampicillin, amoxicillin Cefalosporiner –cefadroxil, cefuroxim –cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon (3:e generationens cefalosporiner, bredspektrumcefalosporiner) Karbapenemer –imipenem, meropenem, ertapenem

3 Betalaktamantibiotika Resistensmekanismer Produktion av kromosomalt medierade eller plasmidmedierade betalaktamaser Förekomst av förändrade eller alternativa penicillinbindande proteiner Nedsatt permeabilitet (förlust av ytmembranproteiner, poriner) Aktiv utpumpning av betalaktamantibiotika (efflux)

4 Betalaktamaser Enzymer som bryter ner betalaktamantibiotika. Olika nedbrytningsprofil: –Penicillinaser –Cefalosporinaser –Karbapenemaser

5 Penicillinaser Gramnegativa tarmbakterier TEM1 –1964, E. coli, grekisk patient ”Temoneira” –Plasmidmedierat, överförts till andra Enterobacteriacae –25 % av E. coli i Sverige SHV1 –Sulfhydryl variabel –Kromosomalt medierat hos alla K. Pneumoniae Inhiberas av klavulansyra

6 Cefalosporinaser Gramnegativa tarmbakterier Kromosomalt medierade –AmpC Finns i liten mängd hos många Enterobacteriacae –K1 K. oxytoca Plasmidmedierade (”smittsam”, överförbar resistens) –ESBL: TEM, SHV, CTX-M –AmpC

7 Extended-Spectrum Beta-Lactamases ”ESBL” Definition som gäller i världen idag: –Bryter ner bredspektrumcefalosporiner (cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon) –Hämmas av klavulansyra in vitro –Överförbar

8 Andra överförbara bredspektrumbetalaktamser AmpC –Alltid plasmidmedierad hos K. pneumoniae –E. coli, men även kromosomalt. Kan ej avgöras fenotypiskt. –Hämmas inte av klavulansyra in vitro (OXA) (MBL) (KPC)

9 Historik ESBL 80-talets början: –En eller flera mutationer på strategiska positioner hos TEM1 och SHV1 vilket medfört bredare nedbrytningsprofil Idag: TEM >130 typer, SHV > 50 typer –1986: första utbrottet rapporteras –Främst K. pneumoniae (även E. coli och andra Enterobacteriacae) –Främst sjukhusvårdade patienter, svårt sjuka

10 Hur TEM blev ”ESBL”

11 ESBL idag Sedan 2000-talets början: –Kraftigt ökad frekvens ESBL –Främst CTX-M typ (CefoTaximas-München) Idag: > 40 typer, 5 subklasser –Pandemi –Nu både E. coli och K. Pneumoniae –Ofta multiresistens, bara känsliga för karbapenemer –Både öppen och sluten vård –Utbrott (Uppsala, Kristianstad) –Fullt friska

12 Valverde et al, 2004 Spansk studie Inneliggande patienter Öppenvårdspatienter Friska frivilliga Prevalens % 19912003 0.711.8 0.35.5 -3.7

13 Cantón, Novais, Valverde, Machado, Peixe, Baquero, Coque. Clin Microbiol Infect 2007; (in press)

14 Riskfaktorer ESBL: individen Öppen- och slutenvård –Hög antibiotikaanvändning, ssk bredspektrumcefalosporiner och kinoloner Slutenvård –Drän, katetrar, långvarig sjukhusvistelse, svår bakomliggande sjukdom, sjukhemsvistelse Öppenvård –> 60 år, diabetes, recidiverande UVI, nyligen sjukhusvårdad, KAD

15 Riskfaktorer ESBL: selektion/spridning på vårdavdelning –Dålig följsamhet till basal hygienrutiner –Högt antibiotikatryck, ssk cefalopsoriner –Piperacillin/tazobactam ”skyddande”

16 Lyckade interventioner internationellt Antibiotikapolicy –Minskad användning av cefalosporiner generellt –Minskad användning av ceftazidim –Bytespreparat: piperacillin/tazobactam, imipenem Skärpta vårdhygienrutiner –Kampanjer, utbildningar, inspektioner,

17 Konsekvenser av ESBL Ökad risk för mortalitet vid ESBL bakteriemi Förlängd vårdtid vid ESBL infektion Ökade kostnader förknippad med ESBL infektion/kolonisation

18 Sammanfattning Komplext –Flera arter, många enzymvarianter. Diagnostik, definition. –Svårt sjuka---Fullt friska CTX-M pandemi, öppen- och slutenvård Klara risk faktorer för selektion och spridning –Cefalosporiner och kinoloner –Slarv med vårdhygienrutiner ESBL kopplat till ökad risk för mortalitet och ökade kostnader


Ladda ner ppt "ESBL och annan bredspektrum cefalosporinresistens hos Gramnegativa tarmbakterier Eva Melander Klinisk mikrobiologi, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser