Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig omfattning i hälso- och sjukvården VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

2 Så minskade vi urinvägsinfektionerna! VRISS II Tillberga Grannskapsservice Åsa Askblom Sjuksköterska Sven-Erik Henriksson Verksamhetschef Elisabeth Siedenburg Undersköterska Irené Bävman-Fjäll Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Gyllhamn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Sars Hygiensjuksköterska Peter Vinnal Familjeläkare Tillberga Grannskapsservice Västerås stad Landstinget Västmanland Citypraktiken/Praktikertjänst Handledare Marianne Thordén

3 Tillberga Tillberga, tätort i Västerås kommun med ca 2200 invånare Västerås

4 Syfte Minska förekomsten av urinvägsinfektioner hos äldre och funktionshindrade som erhåller hjälpinsatser från Tillberga Grannskapsservice

5 Resultatmål Minska förekomsten av urinvägsinfektioner med 50 %, från 8 % till 4 %. Målet skall vara uppnått 2006-11-01. Hur gjordes mätningarna? Genom retrospektiv journalgranskning månadsvis av samtliga brukare/patienter registrerades misstänkt eller odlingsverifierad urinvägsinfektion som föranlett antibiotikabehandling. I samband med journalgranskningarna registrerades även andra infektioner som antibiotikabehandlats. En utarbetad infektionsregistreringsblankett användes som underlag.

6 Processmål Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. All personal skall följa basala hygienrutiner till 100%. All personal skall följa klädreglerna till 100% Målen skall vara uppnådda 2006-11-01. Hur gjordes mätningarna? Följsamheten mättes en gång per månad genom observationer på 10 stycken slumpvis utvald personal. De visste att de blev observerade men inte när och av vem. En utarbetad mall användes som underlag.

7 Förändringar som testats  Slutet urinuppsamlings- system vid kateterbehandling Slutet urinuppsamlingssystem minskar risken för UVI

8 Förändringar som testats  Kortärmad arbetsdräkt Arbetsdräkten bör vara kortärmad för att möjliggöra korrekt handdesinfektion

9 Förändringar som testats  Daglig tvätt av arbetskläder Minskad smittspridning genom tätare klädbyten Minskad smittspridning genom tvätt på arbetsplatsen

10 Förändringar som testats  Användning av engångsplast- förkläden vid personnära arbete Arbetsdräkten skall skyddas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål Testat olika plastförkläden. Att ta hänsyn till vid utvärdering: passform, trivsel, kostnad

11 Förändringar som testats  Servera tranbärsjuice till frukost Tranbärsjuice kan ev. minska risken för UVI Mer dryck ger ökad diures

12 Förändringar som testats  Använda tygförkläde vid hantering av livsmedel Den som hanterar livsmedel skall använda lämplig ren skyddsklädsel

13 Förändringar som testats  Erbjuda handtvätt före måltid och efter toalettbesök Minskad smittspridning genom förbättrad handhygien

14 Förändringar som testats  Toalettassistansschema Kartlägga blåstömningsvanorna och hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider Förbättrat blåstömningsmönster och minskat urinläckage Öka medvetenheten hos patienter och personal

15 Förändringar som testats  Läkemedelsgenomgång med fokus på kontinens/inkontinens Ett led att utveckla dokumentationen och kartlägga patientens problem runt kontinens/inkontinens Få en gynnsam medicinering ur inkontinenssynpunkt

16 Förändringar som testats  Engångshanddukar vid nedre toalett

17 Förändringar som testats  ”Hygienlådor” i tjänstebil/hemtjänst

18 Resultatmål

19 Processmål

20

21 Vårdrelaterade infektioner kan stoppas! Framgångsfaktorer?  Kunskap  Engagemang  Delaktighet Förändringar av varaktig karaktär Det är nu det börjar……

22 Delaktighet Chef, medarbetare, brukare/patient, närstående

23 ”Det skall vara lätt att göra rätt” !

24 Tvärprofessionellt team Tack!

25 Vill du veta mer


Ladda ner ppt "Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig."

Liknande presentationer


Google-annonser