Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetscentrum och Vårdhygien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetscentrum och Vårdhygien"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetscentrum och Vårdhygien
Vårdhygieniska föreskrifter – följsamhetsmätningar i Länssjukvården i Landstinget Kronoberg För att minska antalet vårdrelaterade infektioner och för att motverka spridningen av multiresistanta bakterier mäter ni och vi på uppdrag av länssjukvårdsledningen kvaliteten i omvårdnadsarbetet genom att fokusera på följsamheten till nationella vårdhygieniska föreskrifter. Resultaten av mätningarna publiceras på Landstingets interna hemsidor. Avdelningschefen är ansvarig för att mätningarna genomförs en gång i månaden (under den vecka som följer på den 15:e i varje månad; påminnelse mailas från vårdhygien). Själva mätningen kan delegeras till annan lämplig person. Mätningen görs under pågående patientnära arbete* som observationer av ett antal slumpvis valda anställda (dag, kväll och nattpass) av olika yrkeskategorier. Det antal personer som mätningen avser anges i frågan. Den avdelningschef som uppfattar hela mätningen som ej relevant för hela sin verksamhet meddelar Mona Jansson, vårdhygien via mail med motivering. Övriga kan på en enstaka fråga ange alternativet ”ej relevant”. Resultaten av mätningarna publiceras på den interna webben. Till att börja med avkodas enheterna så att varje verksamhet kan identifiera sina egna resultat men inte andras. Efter ca 6 mätningar avkodas samtliga resultat (även de 6 mätningar som redan gjorts) och därefter publiceras resultaten fortsättningsvis avkodade. För att underlätta utvärdering och kvalitetshöjande insatser på respektive enhet presenteras varje fråga separat (handdesinfektion före, handdesinfektion efter, ringar och klockor etc). *Patientnära arbete = direkt fysisk kontakt med patient i syfte att vårda, undersöka eller behandla. Patientsäkerhetscentrum och Vårdhygien

2 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Handdesinfektion före Av 10 personer i patientnära arbete – hur många utförde korrekt handdesinfektion före arbetet med patienten? Observera att om personen arbetar på en flerbäddssal kan ”handdesinfektion efter” ersätta ”handdesinfektion före” [nästa patient] om inget annat arbetsmoment utförs i mellantiden. Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

3 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Handdesinfektion efter Av 10 personer i patientnära arbete – hur många utförde korrekt handdesinfektion efter arbetet med patienten? Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

4 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Klädkodex Av 10 personer i patientnära arbete – hur många följde klädkodex? Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

5 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Ringar Av 10 personer i patientnära arbete – hur många var utan ringar? Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

6 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Klocka Av 10 personer i patientnära arbete – hur många var utan armbandsklocka? Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

7 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Handskar Observera 5 personer i sådant patientnära arbete att handskar borde användas och ange hur många av dem som på ett korrekt sätt använde av landstinget föreskrivna handskar. Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

8 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Skyddsrock Observera 5 personer i sådant patientnära arbete att engångs plastförkläde eller skyddsrock borde användas och ange hur många av dem som på ett korrekt sätt använde sådan utrustning. Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

9 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Handdesinfektionsmedel Observera 10 sängar, behandlingsplatser eller motsvarande och ange hur många av dem som utrustats med behållare för handdesinfektionsmedel. Tom behållare räknas som saknad. Siffror anger procent av utförda observationer. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg

10 Länssjukvården, Landstinget Kronoberg
Tack! Mätningarna görs i den vecka som innehåller (eller följer direkt på) den 15:e i varje månad. Länssjukvården, Landstinget Kronoberg


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetscentrum och Vårdhygien"

Liknande presentationer


Google-annonser