Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11."— Presentationens avskrift:

1 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11

2 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal landsting Totalt antal observationer Korrekta basala hygienrutiner och klädregler Korrekta basala hygienrutiner Korrekta klädregler HT 11212407765%69%90% VT 11212497064%68%89% HT 1019*1407856%62%87% *Ytterligare två landsting deltog i PPM-BHK HT10 men rapporterade inte in i den nationella databasen.

3 Antal personer som observerades PPM BHK HT 2011 *Vissa landsting har rapporterats in data på aggregerad nivå, dvs. på sjukhusnivå. Denna data är inte uppdelad på avdelnings/enhetsnivå eller på yrkeskategorier och kan därför ej ingå i den statiskredovisningen. Landsting Totalt inrapporterat Varav inrapporterat på aggregerad nivå * Blekinge3630 Dalarna8190 Gotland2310 Gävleborg10100 Halland8905 Jämtland1990 Jönköping9350 Kalmar9691 Kronoberg2000 Norrbotten6920 Region Skåne440517 Stockholm36161504 Sörmland4180 Uppsala14281189 Värmland1362 Västerbotten439 Västernorrland7739 Västmanland6230 Västra Götaland16141 Örebro8830 Östergötland2208 Summa (21 landsting)240776735

4 Desinfektion av händerna före patientnära arbete n = 24077* 79% *n som anges i diagrammen avser antalet observerade personer som avses i PPM-BHK HT11 om inget annat anges.

5 Desinfektion av händerna efter patientnära arbete 92%

6 Korrekt användning av handskar 92% n = 24077

7 Korrekt användning av plastförkläde 87% n = 24077

8 Korrekt följsamhet till hygienrutiner (i samtliga fyra steg) 69% n = 24077

9 Fri från ringar, klockor, armband 94% n = 24077

10 Korrekt arbetsdräkt 96% n = 24077

11 Kort eller uppsatt hår 98% n = 24077

12 Korrekta klädregler (i samtliga tre steg) 90% n = 24077

13 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (i samtliga sju steg) 65% n = 24077

14 Primärvårdsenheter* n=2201 82% 77% 66% *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå och därför redovisas inte deras resultat här.

15 Slutenvårdsavdelning n=9463 *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå och därför redovisas inte deras resultat här. 90% 67% 62%

16 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (samtliga sju steg) slutenvård* n=9463 *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå (HT11) och därför redovisas inte deras resultat här. 62%

17 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler *Övriga = arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, sjukgymnast, studerande, tandhygienist, tandläkare, tandsköterska, vårdbiträde, övriga UndersköterskaSjuksköterska/barnmorskaLäkareÖvriga* Korrekta basala hygienrutiner och klädregler n=4718n=7170n=3686n=1768 66%65%53%70% Korrekta basala hygienrutiner70%69%61%77% Desinfektion före77%78%71%84% Desinfektion efter93% 84%93% Handskar94%93% 96% Plastförkläde92% 88%94% Korrekta klädregler91%92%81%88% Korrekt arbetsdräkt97% 89%95% Kort eller uppsatt hår98% Fri från ringar, klockor och armband94%95%89%92%

18 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler *Övriga = arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, sjukgymnast, studerande, tandhygienist, tandläkare, tandsköterska, vårdbiträde och övriga * Konfidensintervall 95 %


Ladda ner ppt "PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11."

Liknande presentationer


Google-annonser