Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingens resultat HT11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingens resultat HT11"— Presentationens avskrift:

1 Landstingens resultat HT11
PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11

2 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
 PPM Antal landsting Totalt antal observationer Korrekta basala hygienrutiner och klädregler Korrekta basala hygienrutiner Korrekta klädregler HT 11 21 24077 65% 69% 90% VT 11 24970 64% 68% 89% HT 10 19* 14078 56% 62% 87% *Ytterligare två landsting deltog i PPM-BHK HT10 men rapporterade inte in i den nationella databasen.

3 Antal personer som observerades PPM BHK HT 2011
Landsting Totalt inrapporterat Varav inrapporterat på aggregerad nivå* Blekinge 363 Dalarna 819 Gotland 231 Gävleborg 1010 Halland 890 5 Jämtland 199 Jönköping 935 Kalmar 969 1 Kronoberg 200 Norrbotten 692 Region Skåne 4405 17 Stockholm 3616 1504 Sörmland 418 Uppsala 1428 1189 Värmland 1362 Västerbotten 439 Västernorrland 773 9 Västmanland 623 Västra Götaland 1614 Örebro 883 Östergötland 2208 Summa (21 landsting) 24077 6735 *Vissa landsting har rapporterats in data på aggregerad nivå, dvs. på sjukhusnivå. Denna data är inte uppdelad på avdelnings/enhetsnivå eller på yrkeskategorier och kan därför ej ingå i den statiskredovisningen.

4 Desinfektion av händerna före patientnära arbete
79% n = 24077* *n som anges i diagrammen avser antalet observerade personer som avses i PPM-BHK HT11 om inget annat anges.

5 Desinfektion av händerna efter patientnära arbete
92%

6 Korrekt användning av handskar
92% n = 24077

7 Korrekt användning av plastförkläde
87% n = 24077

8 Korrekt följsamhet till hygienrutiner (i samtliga fyra steg)
69% n = 24077

9 Fri från ringar, klockor, armband
94% n = 24077

10 Korrekt arbetsdräkt 96% n = 24077

11 Kort eller uppsatt hår 98% n = 24077

12 Korrekta klädregler (i samtliga tre steg)
90% n = 24077

13 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (i samtliga sju steg)
65% n = 24077

14 Primärvårdsenheter* n=2201
82% 77% 66% n=2201 *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland ,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå och därför redovisas inte deras resultat här.

15 Slutenvårdsavdelning
90% 67% 62% n=9463 *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland ,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå och därför redovisas inte deras resultat här.

16 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (samtliga sju steg) slutenvård*
62% n=9463 *Data inrapporterad på aggregerad data ingår ej. Värmland ,Västerbotten och Östergötland har enbart rapporterat in på aggregerad nivå (HT11) och därför redovisas inte deras resultat här.

17 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Undersköterska Sjuksköterska/barnmorska Läkare Övriga* Korrekta basala hygienrutiner och klädregler n=4718 n=7170 n=3686 n=1768 66% 65% 53% 70% Korrekta basala hygienrutiner 69% 61% 77% Desinfektion före 78% 71% 84% Desinfektion efter 93% Handskar 94% 96% Plastförkläde 92% 88% Korrekta klädregler 91% 81% Korrekt arbetsdräkt 97% 89% 95% Kort eller uppsatt hår 98% Fri från ringar, klockor och armband *Övriga = arbetsterapeut , biomedicinsk analytiker, sjukgymnast, studerande, tandhygienist, tandläkare, tandsköterska, vårdbiträde, övriga

18 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
Konfidensintervall 95 % * *Övriga = arbetsterapeut , biomedicinsk analytiker, sjukgymnast, studerande, tandhygienist, tandläkare, tandsköterska, vårdbiträde och övriga


Ladda ner ppt "Landstingens resultat HT11"

Liknande presentationer


Google-annonser