Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping

2

3

4

5 Esofagus- och ventrikelcancer SÖ regionen fall per år

6 Centralisering i SÖ regionen Samtliga (utom Kalmar) esofagustumörer och gastrektomier remitteras till Linköping för bedömning. Enstaka ventrikel-resektioner har utförts på läns- och länsdelssjukhus Samtliga op-fall US har konfererats på MDT. En ÖAK kirurg är konsult på regionbasis för alla övre abdominella cancer fall.

7 Täckningsgrader Sydöstra regionen. Diagnosår Täckning % Saknade Totalt Riket under : 91%

8 Faktorer associerade med MDT bedömning

9

10 Typ av ingrepp Esofagektomi 54 (35.5) 370 (30.0) Esofagogastr. 0 (0.0) 47 (3.8) Gastrektomi 30 (19.7) 283 (22.9) Ventrikelres. 54 (35.5) 409 (33.1) Totalt

11 2008 andel opererade OP (%) Totalt Norra 57 (58.2) 98 Uppsala 62 (49.6) 125 Stockholm 56 (52.8) 106 Västra 48 (61.5) 78 Sydöstra 52 (56.5) 92 Södra 80 (66.1) 122 Totalt 355 (57.3) 621

12 Döda inom 30 dagar från operationsdatum Antal döda (%) Antal patienter Esofagektomi 10 (2.3) 417 Gastrektomi 26 (3.8) 692 Totalt 40 (3.3) 1228

13

14

15

16 Ålder 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion Totalt

17 Ålder 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion Totalt

18 MAX 45

19 Vårdtid Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt

20

21 Exstirperade Lgll 2011 Mal.Ut MaxMin Esofagus 0, Gastrektomi Ventrikelres

22 Tack

23 Döda 2011 Esofagusresektion till Ryhov POD 11. Inga problem. Sent anastomosläckage, Stent + thoraxdrän. Empyem, resp. Kommer aldrig ur Ad Mortem POD 53

24 Döda 2011 Distal ventrikelresektion. GIST. Postop svårt försörja sig Hem POD 10 In POD 100 med laktacidos pga nyinsatt metformin och dehydrering.

25 Tack

26 Recidiv 2011 Esofagusresektion. Ty0N0M0, 13 uttagna lgll Peritoneal carcinos 3 månader postop

27 MDT Samtliga patienter har konfererats på MDT.

28 Operationstider 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion Esofagusperf Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion

29

30 Vårdtider 2011 Esofagusresektion Esofagusperf. 54 (35.5) 370 (30.0) Gastrektomi 30 (19.7) 283 (22.9) Ventrikelres. 54 (35.5) 409 (33.1) Lokal resektion Totalt

31

32

33

34


Ladda ner ppt "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser