Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen"— Presentationens avskrift:

1 Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen
Anders Winbladh Linköping

2

3

4

5 Esofagus- och ventrikelcancer SÖ regionen 120-150 fall per år

6 Centralisering i SÖ regionen
Samtliga (utom Kalmar) esofagustumörer och gastrektomier remitteras till Linköping för bedömning. Enstaka ventrikel-resektioner har utförts på läns- och länsdelssjukhus Samtliga op-fall US har konfererats på MDT. En ÖAK kirurg är konsult på regionbasis för alla övre abdominella cancer fall.

7 Täckningsgrader Sydöstra regionen.
Diagnosår Täckning % Saknade Totalt Riket under : 91%

8 Faktorer associerade med MDT bedömning

9

10 Typ av ingrepp 2006-2008 Esofagektomi 54 (35.5) 370 (30.0)
Esofagogastr (0.0) (3.8) Gastrektomi (19.7) (22.9) Ventrikelres (35.5) (33.1) Totalt

11 2008 andel opererade Norra 57 (58.2) 98 Uppsala 62 (49.6) 125
OP (%) Totalt Norra (58.2) 98 Uppsala (49.6) 125 Stockholm 56 (52.8) 106 Västra (61.5) 78 Sydöstra 52 (56.5) 92 Södra (66.1) 122 Totalt (57.3) 621

12 Döda inom 30 dagar från operationsdatum 2006-2008
Antal döda (%) Antal patienter Esofagektomi (2.3) Gastrektomi (3.8) Totalt (3.3)

13

14

15

16 Ålder 2011 Esofagusresektion 58 75 21 Gastrektomi 58 77 33
Medel Max Min Esofagusresektion Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion Totalt

17 Ålder 2011 Esofagusresektion 58 75 21 Gastrektomi 58 77 33
Medel Max Min Esofagusresektion Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion Totalt

18 MAX 45

19 Vårdtid Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt

20

21 Exstirperade Lgll 2011 Mal. Ut Max Min Esofagus 0,6 14 51 3
Gastrektomi Ventrikelres

22 Tack

23 Döda 2011 Esofagusresektion till Ryhov POD 11. Inga problem.
Sent anastomosläckage, Stent + thoraxdrän. Empyem, resp. Kommer aldrig ur Ad Mortem POD 53

24 Döda 2011 Distal ventrikelresektion. GIST. Postop svårt försörja sig
Hem POD 10 In POD 100 med laktacidos pga nyinsatt metformin och dehydrering.

25 Tack

26 Recidiv 2011 Esofagusresektion. Ty0N0M0, 13 uttagna lgll
Peritoneal carcinos 3 månader postop

27 MDT Samtliga patienter har konfererats på MDT.

28 Operationstider 2011 Medel Max Min Esofagusresektion 402 510 315
Esofagusperf Gastrektomi Ventrikelres Lokal resektion

29

30 Vårdtider 2011 Esofagusresektion Esofagusperf. 54 (35.5) 370 (30.0)
Gastrektomi (19.7) (22.9) Ventrikelres (35.5) (33.1) Lokal resektion Totalt

31

32

33

34


Ladda ner ppt "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen"

Liknande presentationer


Google-annonser