Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping

2

3

4

5 Esofagus- och ventrikelcancer SÖ regionen 120-150 fall per år

6 Centralisering i SÖ regionen Samtliga (utom Kalmar) esofagustumörer och gastrektomier remitteras till Linköping för bedömning. Enstaka ventrikel-resektioner har utförts på läns- och länsdelssjukhus 2006-2011. Samtliga op-fall US har konfererats på MDT. En ÖAK kirurg är konsult på regionbasis för alla övre abdominella cancer fall.

7 Täckningsgrader Sydöstra regionen. Diagnosår Täckning % Saknade Totalt 2006 65 54 156 2007 94 9 150 2008 95 6 127 2009 96 6 139 2010 95 2011 93 Riket under 2008+2009: 91%

8 Faktorer associerade med MDT bedömning

9

10 Typ av ingrepp 2006-2008 Esofagektomi 54 (35.5) 370 (30.0) Esofagogastr. 0 (0.0) 47 (3.8) Gastrektomi 30 (19.7) 283 (22.9) Ventrikelres. 54 (35.5) 409 (33.1) Totalt 152 1234

11 2008 andel opererade OP (%) Totalt Norra 57 (58.2) 98 Uppsala 62 (49.6) 125 Stockholm 56 (52.8) 106 Västra 48 (61.5) 78 Sydöstra 52 (56.5) 92 Södra 80 (66.1) 122 Totalt 355 (57.3) 621

12 Döda inom 30 dagar från operationsdatum 2006-2008 Antal döda (%) Antal patienter Esofagektomi 10 (2.3) 417 Gastrektomi 26 (3.8) 692 Totalt 40 (3.3) 1228

13

14

15

16 Ålder 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion587521 Gastrektomi 587733 Ventrikelres. 688050 Lokal resektion698753 Totalt 6087 21

17 Ålder 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion587521 Gastrektomi 587733 Ventrikelres. 688050 Lokal resektion698753 Totalt 6087 21

18 MAX 45

19 Vårdtid 2006-2008 Norra Uppsala Stockholm Västra Sydöstra Södra Totalt 11 12 11 13 14 15 13

20

21 Exstirperade Lgll 2011 Mal.Ut MaxMin Esofagus 0,614 513 Gastrektomi 216 365 Ventrikelres. 317 22 13

22 Tack

23 Döda 2011 Esofagusresektion till Ryhov POD 11. Inga problem. Sent anastomosläckage, Stent + thoraxdrän. Empyem, resp. Kommer aldrig ur Ad Mortem POD 53

24 Döda 2011 Distal ventrikelresektion. GIST. Postop svårt försörja sig Hem POD 10 In POD 100 med laktacidos pga nyinsatt metformin och dehydrering.

25 Tack

26 Recidiv 2011 Esofagusresektion. Ty0N0M0, 13 uttagna lgll Peritoneal carcinos 3 månader postop

27 MDT Samtliga patienter har konfererats på MDT.

28 Operationstider 2011 MedelMaxMin Esofagusresektion402510315 Esofagusperf. 404 690252 Gastrektomi 367 720185 Ventrikelres. 274 347164 Lokal resektion136235 65

29

30 Vårdtider 2011 Esofagusresektion Esofagusperf. 54 (35.5) 370 (30.0) Gastrektomi 30 (19.7) 283 (22.9) Ventrikelres. 54 (35.5) 409 (33.1) Lokal resektion Totalt 152 1234

31

32

33

34


Ladda ner ppt "Esofagus- och ventrikelcancer i SÖ regionen Anders Winbladh Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser