Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård."— Presentationens avskrift:

1 NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård

2 Syfte Att minska antalet vårdskador genom att stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet Att stödja implementeringen av den nya patientsäkerhetslagen

3 PPM-BHK

4 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal landsting Totalt antal observationer Korrekta basala hygienrutiner och klädregler Korrekta basala hygienrutiner Korrekta klädregler HT 11212407765%69%90% VT 11212497064%68%89% HT 1019*1407856%62%87% *Ytterligare två landsting, Västerbotten och Östergötland, genomförde mätningar i samband med PPM-BHK HT10 men rapporterade inte in i den nationella databasen då de endast hade aggregerade värden och detta ej var möjligt att rapportera in vid detta tillfälle. *Ytterligare två landsting, Västerbotten och Östergötland, genomförde mätningar i samband med PPM-BHK HT10 men rapporterade inte in i den nationella databasen då de endast hade aggregerade värden och detta ej var möjligt att rapportera in vid detta tillfälle.

5 Desinfektion av händerna före patientnära arbete n = 24077* 79% *n som anges i diagrammen avser antalet observerade personer som avses i PPM-BHK HT11 om inget annat anges.

6 Desinfektion av händerna efter patientnära arbete 92%

7 Korrekt användning av handskar 92% n = 24077

8 Korrekt användning av plastförkläde 87% n = 24077

9 Fri från ringar, klockor, armband 94% n = 24077

10 Korrekt arbetsdräkt 96% n = 24077

11 Kort eller uppsatt hår 98% n = 24077

12 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (i samtliga sju steg) 65% n = 24077

13 PPM-VRI

14 Förekomst av vårdrelaterade infektioner

15 * Ej komplett deltagande %

16 Antibiotika

17 Antibiotikaförskrivning Öppenvårdsförsäljning riket 1 okt 2009-30 sep 2010 1 okt 2010-30 sep 2011 1 okt 2011-31 mars 2012

18 Verktyg och material

19 www.antibiotikaellerinte.se

20 Infektionsverktygets process urinvägsinfektion septikemi lunginflammation Clostridium difficile postoperativ sårinfektion annan Vårdrelaterade lunginflammation exacerbation av KOL urinvägsinfektion med/utan feber sepsis med okänt fokus akut bukinfektion/peritonit rosfeber annan hud-/mjukdels- /skelettinf. annan Antibiotika- ordination Samhällsförvärvade Operationskoder Urinavledande katetrar, venösa katetrar, respiratorbehandling Åtgärder Övriga åtgärder Registrering Övriga diagnoser Lab.svar Clostridium difficile Diagnos postoperativ sårinfektion Patientadministrativ information (vårdtillfällen) ytlig/djup Profylax peroperativ eller annan Återkoppling

21

22 Riskanalys & händelseanalys NITHA Riskanalys identifiera och värdera risker och orsaker till dessa ta fram åtgärder som eliminerar/minskar riskerna Händelseanalys samla fakta beskriva händelseförloppet identifiera bakomliggande orsaker utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning slutrapport besluta om åtgärder och tidplan för genomförande av åtgärder

23 Åtgärdspaket

24 Frågor? Kontaktuppgifter Petra Hasselqvist Handläggare och projektledare Avdelningen för vård och omsorg ________________________________ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 82 Stockholm +46 8-452 77 72 petra.hasselqvist@skl.se petra.hasselqvist@skl.se Kontaktuppgifter Petra Hasselqvist Handläggare och projektledare Avdelningen för vård och omsorg ________________________________ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 82 Stockholm +46 8-452 77 72 petra.hasselqvist@skl.se petra.hasselqvist@skl.se 2014-08-19 sid 24


Ladda ner ppt "NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tillsammans för världens säkraste vård."

Liknande presentationer


Google-annonser