Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blåsöverfyllnad 20 patienter 35 % är urinvägsinfektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blåsöverfyllnad 20 patienter 35 % är urinvägsinfektioner."— Presentationens avskrift:

1

2 Blåsöverfyllnad 20 patienter 35 % är urinvägsinfektioner

3 Resultat från mätningar………. Punktprevalensmätningar 2 gånger /år 2009-2013 Antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner Antalet patienter med urinvägskateter Journalgranskning : 560 journaler 5 sjukhus 20 patienter med skada på blåsan p g a blåsöverfyllnad 35 % av vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner. Blåsöverfyllnad är den enskilt största gruppen av skador.

4 Leder till divisionschefernas beslut om åtgärder……….. Per Berglund Länssjukvården Ylva Sundqvist Närsjukvården

5 Hur kan vi förebygga urinvägsrelaterade skador Chefsansvar Samverkan Läns- och Närsjukvården Ansvariga ssk/usk Läkarmedverkan Gemensam utbildningsdag Nätverksträffar Resultatuppföljning Utbildningsmaterial

6 Viktiga åtgärder  Identifiera patienter med risk för vårdrelaterad urinvägsinfektion  Förebygg och diagnostisera urinretention  Använd ultraljud för att tidigt upptäcka residualurin  Behandla urinretention korrekt  Utred urininkontinens och behandla korrekt

7 Viktiga åtgärder  Ge korrekt omvårdnad vid behandling med urinkateter  Dokumentera i patientens journal  Gör en korrekt diagnostik  Ge en korrekt behandling

8 Syfte Att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Att förebygga blåsöverfyllningar

9 Mål Halvera andelen inneliggande patienter som drabbas av VUVI Från 6% till 3% senast 31/12 2014 Ingen patient ska drabbas av blåsöverfyllnad 100 procent följsamhet till hygienpolicy för all hälso- och sjukvårdspersonal

10 Processmått Identifiering av alla riskpatienter enligt Senior Alert Förebyggande åtgärder är införda senast 1/6 2014 100 procent följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler alla yrkeskategorier som deltar i vård och behandling

11 Resultatmått Mäta antalet patienter med VUVI och KAD varje månad genom PPM

12 Vad gör du ”imorgon” Planera med närmaste chef och andra berörda chefer Uppdraget När - tidsplan Var - på arbetsplatsen eller konferensrum Hur - arbetsplatsträffar, planeringsdag annan mötesformer

13 Översyn Rutiner Revidera eller utarbeta rutiner som följer åtgärdspaketet Information om nya/uppdaterade rutiner Senior Alert riskbedömning blåsdysfunktion Dokumentation

14 Användbara länkar Senior alert http://www.lj.se/senioralerthttp://www.lj.se/senioralert Nätverk inom blås- och tarmfunktionsstörning http://nikola.nuhttp://nikola.nu

15 Information till våra medarbetare Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor Kännedom om pågående arbete Presentationsmaterial Boka tid för information

16 Resultat-tavla Väl synlig plats för all personal Hur förbättringsarbetet ska genomföras Information om vad som är på G Resultat

17 Divisionernas hemsidor Material för fortsatt arbete på den egna enheten tillgängligt 17 februari Filmer som visats under dagen Föreläsarnas presentationer


Ladda ner ppt "Blåsöverfyllnad 20 patienter 35 % är urinvägsinfektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser