Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas? PU, Anna Nergårdh 131126 Medicinsk Stab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas? PU, Anna Nergårdh 131126 Medicinsk Stab."— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas? PU, Anna Nergårdh 131126 Medicinsk Stab

2 Patientsäkerhet ”Vad är patientsäkerhet? Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem. ” www.skl.se Medicinsk Stab

3 VRI- en vanlig vårdskada  Välkänt  Svåråtgärdat  Kopplar till hygienrutiner, men inte bara!  Många initiativ pågår internationellt, nationellt och regionalt  Alla stora verksamheter har åtgärder och uppföljning i sin verksamhetsplan! Medicinsk Stab

4 Kostnader för VRI  Extra kostnad för VRI i Sverige 3,7 miljarder (Socialstyrelsen, april 2006)  Förlängd vårdtid, ökad antibiotikaförbrukning  God vårdhygienisk standard kan förebygga åtminstone 20% av VRI  SLL: extra kostnader för VRI uppskattas till 740 mkr årligen, utifrån Socialstyrelsens rapport 2006  SLL: 20% av dessa motsvarar 150 mkr årligen Medicinsk Stab

5 Vilka VRI kostar?  Dyrast: venkateterutlöst sepsis  Näst dyrast: respiratorutlöst lunginflammation  På årlig basis blir ordningen en annan: –Postoperativa sårinfektioner –Respiratorutlöst lunginflammation –Venkateterutlöst sepsis –Clostridieinfektion –Urinvägsinfektioner Obs – amerikanska siffror! Medicinsk Stab

6 Går kostnaden att överföra till oss?  Relationen bör stämma  Men – vi börjar från lägre prevalens ex sepsis, VAP  Detta medför att ”besparingspotentialen” blir mindre  Det blir dyrare att genomföra förbättringsarbetet per reducerad VRI!  Var går brytpunkten då arbetet blir extra kostnadskrävande? Medicinsk Stab

7 Och var syns ”vinsten”?  Sårinfektioner uppstår ofta efter sjukhustillfället  Urinvägsinfektioner har många negativa konsekvenser – men besparingen är mindre än för annat  Beskrivet i ”Miljoner vinster” (SLL-projekt)  Allt detta sammantaget tittar SKL på! Medicinsk Stab

8 SKL-projektet  Utgår från en kostnadsmodell baserat på KPP  Vad kostar en infektion, vilka diagnoser är dyrast?  Och vad kostar det att sänka förekomsten av VRI?  Kostnaderna för förbättringsarbetet och vidmakthållande är kontext-beroende!  Standardmodell för kostnadsberäkning av VRI på väg  Även investering i förbättring måste kostnadsberäknas för vinst-beräkning! Medicinsk Stab

9 Fortsättning gällande kostnader för VRI:  Att invänta SKL’s modell – flera problem i beräkningen är gemensamma i vården  Arbetet med handlingsprogrammet medför att vårdgivare identifierar sina VRI och beskriver vilket arbete som bedrivs  Arbetet redovisas i patientsäkerhetsberättelsen  Centralt stöd för arbete mot VRI  Handlingsprogrammet uppdateras med information om kostnader för VRI-diagnoser Medicinsk Stab

10 Handlingsprogram (och strategi) för att minska VRI 2012-2015  Vårdrelaterade infektioner (VRI) är vår vanligaste vårdskada  Framtaget i samarbete med vårdgivarna  Introduceras under 2012-2013  Första uppföljning våren 2013 utifrån det arbete som beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen  Reviderat handlingsprogram inför 2014  Punktprevalensmätning två ggr/år Medicinsk Stab

11 Web-baserad patientsäkerhetsutbildning  För alla medarbetare  För alla vårdgivare  För alla vårdgrenar  Kombineras med chefsutbildning Medicinsk Stab

12 Web-utbildningens åtta moduler Inledning och översikt Lagar och förordningar Speciella vårdskadeområden Risk- och händelseanalys Patientmedverkan Kommunikation Säkerhetskultur Kvalitetsarbete och uppföljning


Ladda ner ppt "Kostnader för VRI – hur kan de beskrivas? PU, Anna Nergårdh 131126 Medicinsk Stab."

Liknande presentationer


Google-annonser