Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhygien Skåne Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI Eva Melander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhygien Skåne Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI Eva Melander."— Presentationens avskrift:

1 Vårdhygien Skåne Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI Eva Melander

2 Ny förvaltning: Labmedicin Skåne Lamedicin Skåne Vårdhygien Klinisk mikrobiologi Klinisk immunologi och transfusions medicin Klinisk Kemi Klinisk patologi och cytologi Klinisk genetik

3 Hemsida Vårdhygien Skåne www.skane.se/vardhygien –Vårdhygien lokalt: Malmö/Trelleborg/Ystad Snart ny adress och enbart ”Skåne-sida”: –www.skane.se/labmedicinwww.skane.se/labmedicin ”Vårdhygien”

4 Vad är vårdhygien? Roll: –rådgivande expertorgan för personal inom hälso- och sjukvården Mål: –begränsa förekomst och spridning av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvården Ansvariga: –Sjukvårdshuvudmannen och verksamhetscheferna har det direkta ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vårdrelaterade infektioner –Personalen har ansvar att följa de riktlinjer som finns

5 Infektion som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården Infektion som personal ådragit sig till följd av arbetet Vårdrelaterade infektioner (VRI) Definition

6 Vårdrelaterade infektioner Urinvägsinfektioner Pneumonier Postoperativa sårinfektioner Infartsrelaterade infektioner i blodbana Tarminfektioner

7 Riskfaktorer för VRI Antibiotikabehandling CVK Mekanisk ventilation KAD Kirurgiskt ingrepp Immunosupression

8 Prevalens VRI SKLs punktprevalensmätning maj och november 2008 –11% av patienter som vårdas på svenska sjukhus har en VRI Stramas punktprevalensstudie –Var tionde inneliggande patient får antibiotika mot VRI Universitetsjukhus i Europa –7,4 – 13,5%

9 Vårdrelaterade infektioner medför Ökade kostnader –Förlängd vårdtid –Ökat behov av sjukvårdsresurser –Dyrare antibiotika Ökad risk för komplikationer och död

10 Hur jobbar vi? Reaktivt arbete –Rådgivning vid upptäckt ett fall av VRI hos patient eller personal T.ex. MRSA –Rådgivning vid utbrott av VRI T.ex. Calicivirus på vårdavdelning

11 Hur jobbar vi? Proaktivt arbete –Långsiktigt förebyggande arbete Utbilda chefer, arbetsledare, vårdpersonal, vårdutbildningar Vårdhygieniska rekommendationer skapa, uppdatera, följsamhet till Rådgivning Kontroll av desinfektions- och steriliseringsmetoder Ny-, om- och tillbyggnad av vårdenheter Inköp av medicinska produkter och förbrukningsmaterial Mat, avfall, tvätt, transporter

12 Vad kan åstadkommas? VRI kan minskas med ~20-30% genom vårdhygieniska insatser –Kortare vårdtider, mindre behov av sjukvårdsresurser, antibiotika, etc –Minska kostnader –Minskad mortalitet

13 Medel för att förebygga smitta Basala hygienrutiner Enkelrum/Isoleringsvård Kohortvård Städning Vårdrutiner för specifika smittor –Städ-, mat-, tvätt-, avfallsrutiner, mm


Ladda ner ppt "Vårdhygien Skåne Vad är vårdhygien? Vad är VRI? Medel för att förebygga VRI Eva Melander."

Liknande presentationer


Google-annonser