Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resistent smitta blev start för bättre hygien Ann-Charlotte Malmros sjuksköterska och avdelningschef på kirurgen avdelning 9 Annica Spyridopoulou medicinsk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resistent smitta blev start för bättre hygien Ann-Charlotte Malmros sjuksköterska och avdelningschef på kirurgen avdelning 9 Annica Spyridopoulou medicinsk."— Presentationens avskrift:

1 Resistent smitta blev start för bättre hygien Ann-Charlotte Malmros sjuksköterska och avdelningschef på kirurgen avdelning 9 Annica Spyridopoulou medicinsk sekreterare på kirurgen avdelning 9 Maria Wadman specialistläkare på kirurgen

2 Kirurgen avdelning 9 A+B 44 vårdplatser 9A patienter med ffa operationskrävande kolorektala sjukdomar 9B akutinlagda kirurgiska patienter

3 Vintern 2004-2005 stort utbrott av VRE på kirurgen avdelning 9 Sammanlagt smittades 18 patienter och 1 vårdgivare VRE-utbrott

4 VRE Vancomycinresistenta enterokocker Koloniserar sår, urinkatetrar, främmande material Ofta harmlösa - symptomfria bärare VRE naturligt resistenta mot en rad antibiotika Resistens kan överföras till stafylokocker VRE anmälningspliktig enligt smittskyddslagen år 2000

5 Hygienåtgärder för att begränsa fortsatt spridning Kontakt med smittskydd Smittspårning Punktmiljöodlingar Infektionsstädning Storstäd

6 För all personal Klädregler Basala hygienrutiner Information och utbildning

7 Kostnader (2005) Infektionsstädning 34 935 kr Gardintvätt 15 608 kr Nedtagning/uppsättning gardiner 4130 kr VRE-odling 175 kr/odling Miljöodling 47 kr/odling

8 Lortis

9 VRISS II Den 2:a nationella konferensen om patientsäkerhet i Stockholm september -05 Information om förbättringsarbetet VRISS V ård R elaterade I nfektioner S ka S toppas

10 Vårdrelaterade infektioner Med vårdrelaterade infektion avses varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsalstrande ämnet tillförs i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet. Socialstyrelsen

11 21 team representerades från hela landet från slutenvård och kommunsjukvård med gemensamt förbättringsfokus Idéer testades och utvärderades Gamla rutiner förbättrades och skärptes Nya rutiner upparbetades

12 Fakta Staff aureus överlever på torra kläder 4-6 veckor Enterokocker upp till 2-3 dagar Risken >50% att MRSA fastnar på kläder vid vård av smittad patient

13 10 % av patienter i sluten vård drabbas av en vårdrelaterad infektion Genomsnittlig förlängning av vårdtiden är 4 dagar Kostnad per vårddygn är 7000 kr Kostnader

14 Rutiner preoperativ dusch samt håravkortning Engångsprodukter Nya möbler Hygienplanscher Mätning handspritsförbrukning Åtgärder

15 Diskmaskin till instrument Mindre förråd på patientrummen Fler handdesinfektionshållare – på varje säng och till besökande Regelbunden spritning av stetoskop och blodtrycksmanchetter

16

17 Tillgänglighet läkarkläder Klockor på alla patientrum Engångs plastförkläden Muntlig/skriftig patientinfo Hygienrutiner i köket

18

19 Punktmätning av följsamhet klädregler och basala hygienrutiner Glitterbug Nya toalettsitsar Granskning städavtal Presentation av våra åtgärder för andra kliniker på UMAS

20 Klicka här för att lägga till text

21

22 Fortsatt arbete All ny personal informeras om gällande rutiner Fortsatt punktmätning av följsamhet klädregler och basala hygienrutiner – återkoppling till personalen Planeras hygienronder

23 Handdesinfektion Tvåltvätt 2 min. reducerar tillfällig bakterieflora 1000 ggr Alkoholdesinfektion 15 sek. reducerar tillfällig bakterieflora 10 000 ggr

24

25 Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 omskriven 2006 Krav på hälso- och sjukvården 2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen

26 Att veta är inte tillräckligt Vi måste tillämpa Att vilja är inte heller tillräckligt Vi måste handla (Goethe)


Ladda ner ppt "Resistent smitta blev start för bättre hygien Ann-Charlotte Malmros sjuksköterska och avdelningschef på kirurgen avdelning 9 Annica Spyridopoulou medicinsk."

Liknande presentationer


Google-annonser