Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbrott av Klebsiella pneumoniae ESBL i Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbrott av Klebsiella pneumoniae ESBL i Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Utbrott av Klebsiella pneumoniae ESBL i Uppsala.
Torbjörn Söderström Chefsläkare Akademiska Sjukhuset

2 Akademiska sjukhuset 1100 vårdplatser 52000 inskrivningar/år
öppenvårdsbesök/år 8000 anställda 1000 doktorer

3 Epidemiöversikt ESBL Klebsiella pneumoniae
2005

4 Epidemiöversikt ESBL Klebsiella pneumoniae
2005

5 Epidemiöversikt ESBL Klebsiella pneumoniae
2005 2006

6 Förstärkningsläge i Uppsala
Smittskyddsläkare utfärdar lokal anmälningsplikt och smittspårningsplikt i Uppsala Lex Mariaanmälan till SoS

7 Extra stort intresse

8 Åtgärdsplan oktober 2006 omfattande 37 punkter
Kortsiktigt mål: förhindra smittspridning av K. pneumoniae ESBL inom sjukhuset Långsiktigt mål: En kultur för antibiotikaanvändning och hygien skapas som minskar risken för framtida epidemier av multiresistenta mikroorganismer

9 Åtgärdsplan oktober 2006 omfattande 37 punkter
Patientåtgärder Personalåtgärder- basala hygienrutiner Besökandeåtgärder Antibiotikaanvändning Logistikåtgärder (vårdplats, städ, tvätt) Kunskapsinhämtning Informationsåtgärder

10 Riskfaktorer i fall-kontrollstudie
Faktor Odds ratio (CI) Diarré ( ) Flera operationer ( ) Nasogastrisk sond ( ) Endoskopi ( ) Kvarkateter urin ( )

11 Patienten Bör prioriteras för enkelrum om sår, KAD, diarré
journalinformation om bärarskap omdisponeras God handhygien Maten serveras Undersökningar och behandlingar på rummet Får vara i matsal, sjukgymnastik mm

12 Personal Hygienreglerna gäller ! Konsekvenser om man struntar i dem

13 Besökande God handhygien ej i förråd, kök inte sitta i sängen

14 Avdelningen Hygienrond Mätning av följsamhet till hygienregler
Spritförbrukning Enkelrumsinventering Beläggningsrapporter

15 Screening Ögonblicksbild av högriskavdelningar Inkomstodling
Utskrivningsodling Veckoodling

16 Screeningodlingar för ESBL

17 Screening visade smittspridning på två ställen

18 Flytt av transplantationsavdelning

19 Fler vårdplatser öppnades

20 Antibiotikabruket ändrat
14000 cefuroxim 12000 kinoloner pip/tazo bensylpenicillin 10000 8000 DDD 6000 4000 2000 2004-H1 2004-H2 2005-H1 2005-H2 2006-H1 2006-H2 2007-H1 Antibiotikaförbrukningen på Akademiska sjukhuset av några av de mest använda prepaten, halvårsvis. Cefuroxim som tidigare hade en mycket stor plats som empirisk terapi vid oklara infektionstillstånd har till stor del ersatts av penicilliner inklusive piperacillin-tazobactam. Kinolonanvändningen har inte ökat under perioden.

21 Mätning av följsamhet till hygienreglerna

22 Mätning av följsamhet till hygienreglerna

23 Arbetskläder Akademiska sjukhuset
Idag I morgon?

24 Förbrukning av handsprit

25 Ombyggnationer Fyrsalar med 2 toaletter i stället för en

26 Fortsatta åtgärder Systematiskt förbättringsarbete
Infektionsregistrering Kvalitetssäkring av antibiotikaordination Läkare trimmas i vårdhygien KAD-fokus Skarp övervakning av Ecoli ESBL

27 Kliniska och screeningodlingar ca 270 pat

28 Stort tack till: Vårdhygien Mikrobiologen Strama Smittskyddsenheten Infektionskliniken vid akademiska/LUL


Ladda ner ppt "Utbrott av Klebsiella pneumoniae ESBL i Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser