Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper
Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande STRAMA Halland STRAMA Halland

2 STRAMA www.strama.se 31 lokala STRAMA-grupper
Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling Minskad Antibiotikaresistens 31 lokala STRAMA-grupper Ordförande är ofta smittskyddsläkarna I nära samverkan med Läkemedelskommittéerna STRAMA Halland

3 Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens, Proposition 2005/06:50
ÖVERVAKA! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! ANVÄND ANTIBIOTIKA RÄTT! Antibiotika-förbrukning Resistens-utveckling Allmän hälsovård Vaccinations-program Förskole-program Aktiviteter för att förhindra vårdrelaterade infektioner Diagnostik Uppföljning av diagnostiska metoder Nationella och lokala rekommendationer Anne-Marie Bruno, Halmstad STRAMA Halland

4 STRAMA Halland STRAMA- och Terapigrupp Läkemedelschef, informatör
Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm STRAMA Halland inv 7:e största länet STRAMA- och Terapigrupp Läkemedelschef, informatör Terapirekommendationer Antibiotika och resistens Deltar i nationella projekt Lokalt projekt STRAMA Halland

5 STRAMA Halland 2001: Diagnostik, behandling
Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm inv 7:e största länet 2001: Diagnostik, behandling 2005: Sår, sex och antibiotika 2006: Rationell ab-användning i Halland? Fall och Mentometer Tydliga budskap Egen budget – STRAMA Halland

6 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 DDD/1000 inv och dag Halland förskriver 36% mer antibiotika än landstinget med lägst förskrivning Kan vi minska antibiotika- förskrivningen 15% i Halland?? STRAMA Halland

7 Antibiotika i Halland 3 800 hallänningar behandlas varje dag
15% minskning => 600 färre behandlas varje dag STRAMA Halland

8 Antibiotikaförskrivning per kommun i Halland 2005
DDD/1000 inv/dag, köns- och åldersstandardiserat (J01 exkl Metenamin) Björn Johansson, LMK STRAMA Halland

9 x 55! Björn Johansson, LMK STRAMA Halland

10 STRAMA Värmland Olle Wik, Karlstad
STRAMA Halland

11 STRAMA Akademiska Uppsala Erik Torell ordf, Mette Palm farmaceut, Inger Tverin samordn
AUDIT Akutvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset januari - februari 2006 STRAMA Halland

12 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd
Erik Torell, UAS

13 Konklusion om metoden - UAS
Konkret Berör den egna verksamheten Väcker frågor och ökar kunskap Inspirerar till diskussion Arbetskrävande STRAMA Halland

14 Intention-infektion 2006 Södra Älvsborg, Anders Lundqvist
Målsättning Minskad användning av riskpreparat för resistens - kinoloner och cefalosporiner Metoder Information och utbildning om indikationer Tydliga budskap Tjat och skriverier Regelbunden klinikvis feed-back STRAMA Halland

15 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd

16 SÄL: Minskad kinolonanvändning
Ej till okomplicerad cystit Ej till luftvägsinfektioner Ej som peroperativ profylax STRAMA Halland

17 SÄL: Minskad cefalosporinanvändning
Perorala cefalosporiner undviks i allmänhet och ges inte vid luftvägsinfektioner Isoxazolyl-pc i stället för cefalosporiner vid stafylokockinfektioner Bensyl-pc förstahandsmedel vid pneumoni och rosfeber STRAMA Halland

18 Läkare från allmänmedicin, infektion, pediatrik, öron-näsa-hals, m.fl
STRAMA Regionala grupper Smittskyddsläkare Läkare från allmänmedicin, infektion, pediatrik, öron-näsa-hals, m.fl Mikrobiologi Vårdhygien Informationsapotekare, läkemedelschef Andra, t.ex. informatör STRAMA Halland

19 x 57! STRAMA Halland Björn Johansson, LMK

20 x 38! STRAMA Halland Björn Johansson, LMK

21 STRAMA 1995 2006 Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan
Läkemedels Smittskyddsfråga biverkan Projekt Reguljär verksamhet Pionjärarbete Förebild STRAMA Halland


Ladda ner ppt "Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper"

Liknande presentationer


Google-annonser