Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare."— Presentationens avskrift:

1 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande STRAMA Halland

2 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling Minskad Antibiotikaresistens www.strama.se 31 lokala STRAMA-grupper Ordförande är ofta smittskyddsläkarna I nära samverkan med Läkemedelskommittéerna

3 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd ÖVERVAKA! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! ANVÄND ANTIBIOTIKA RÄTT! Antibiotika- förbrukning Resistens- utveckling Allmän hälsovård Vaccinations- program Förskole- program Aktiviteter för att förhindra vårdrelaterade infektioner Diagnostik Uppföljning av diagnostiska metoder Nationella och lokala rekommendationer Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens, Proposition 2005/06:50 Anne-Marie Bruno, Halmstad

4 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Halland •STRAMA- och Terapigrupp •Läkemedelschef, informatör •Terapirekommendationer •Antibiotika och resistens •Deltar i nationella projekt •Lokalt projekt Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm 288 000 inv 7:e största länet

5 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Halland •2001: Diagnostik, behandling •2005: Sår, sex och antibiotika •2006: Rationell ab-användning i Halland? •Fall och Mentometer •Tydliga budskap •Egen budget – 60 000 Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm 288 000 inv 7:e största länet

6 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Halland förskriver 36% mer antibiotika än landstinget med lägst förskrivning 2005 Kan vi minska antibiotika- förskrivningen 15% i Halland??

7 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Antibiotika i Halland •3 800 hallänningar behandlas varje dag •15% minskning => 600 färre behandlas varje dag

8 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Björn Johansson, LMK Antibiotikaförskrivning per kommun i Halland 2005 DDD/1000 inv/dag, köns- och åldersstandardiserat (J01 exkl Metenamin)

9 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd x 55! Björn Johansson, LMK

10 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Värmland Olle Wik, Karlstad

11 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Akademiska Uppsala Erik Torell ordf, Mette Palm farmaceut, Inger Tverin samordn AUDIT Akutvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset januari - februari 2006

12 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Erik Torell, UAS

13 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Konklusion om metoden - UAS •Konkret •Berör den egna verksamheten •Väcker frågor och ökar kunskap •Inspirerar till diskussion •Arbetskrävande

14 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Intention-infektion 2006 Södra Älvsborg, Anders Lundqvist Målsättning Minskad användning av riskpreparat för resistens - kinoloner och cefalosporiner Metoder Information och utbildning om indikationer Tydliga budskap Tjat och skriverier Regelbunden klinikvis feed-back

15 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd

16 SÄL: Minskad kinolonanvändning •Ej till okomplicerad cystit •Ej till luftvägsinfektioner •Ej som peroperativ profylax

17 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd SÄL: Minskad cefalosporinanvändning •Perorala cefalosporiner undviks i allmänhet och ges inte vid luftvägsinfektioner •Isoxazolyl-pc i stället för cefalosporiner vid stafylokockinfektioner •Bensyl-pc förstahandsmedel vid pneumoni och rosfeber

18 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd STRAMA Regionala grupper • Smittskyddsläkare • Läkare från allmänmedicin, infektion, pediatrik, öron-näsa-hals, m.fl • Mikrobiologi • Vårdhygien • Informationsapotekare, läkemedelschef • Andra, t.ex. informatör

19 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd x 57! Björn Johansson, LMK

20 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd x 38! Björn Johansson, LMK

21 STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd 19952006 STRAMA Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan Projekt Reguljär verksamhet Pionjärarbete Förebild


Ladda ner ppt "STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser