Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare."— Presentationens avskrift:

1 STRAMA Halland Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande STRAMA Halland

2 STRAMA Halland STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling Minskad Antibiotikaresistens 31 lokala STRAMA-grupper Ordförande är ofta smittskyddsläkarna I nära samverkan med Läkemedelskommittéerna

3 STRAMA Halland ÖVERVAKA! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! ANVÄND ANTIBIOTIKA RÄTT! Antibiotika- förbrukning Resistens- utveckling Allmän hälsovård Vaccinations- program Förskole- program Aktiviteter för att förhindra vårdrelaterade infektioner Diagnostik Uppföljning av diagnostiska metoder Nationella och lokala rekommendationer Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens, Proposition 2005/06:50 Anne-Marie Bruno, Halmstad

4 STRAMA Halland STRAMA Halland •STRAMA- och Terapigrupp •Läkemedelschef, informatör •Terapirekommendationer •Antibiotika och resistens •Deltar i nationella projekt •Lokalt projekt Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm inv 7:e största länet

5 STRAMA Halland STRAMA Halland •2001: Diagnostik, behandling •2005: Sår, sex och antibiotika •2006: Rationell ab-användning i Halland? •Fall och Mentometer •Tydliga budskap •Egen budget – Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm inv 7:e största länet

6 STRAMA Halland Halland förskriver 36% mer antibiotika än landstinget med lägst förskrivning 2005 Kan vi minska antibiotika- förskrivningen 15% i Halland??

7 STRAMA Halland Antibiotika i Halland •3 800 hallänningar behandlas varje dag •15% minskning => 600 färre behandlas varje dag

8 STRAMA Halland Björn Johansson, LMK Antibiotikaförskrivning per kommun i Halland 2005 DDD/1000 inv/dag, köns- och åldersstandardiserat (J01 exkl Metenamin)

9 STRAMA Halland x 55! Björn Johansson, LMK

10 STRAMA Halland STRAMA Värmland Olle Wik, Karlstad

11 STRAMA Halland STRAMA Akademiska Uppsala Erik Torell ordf, Mette Palm farmaceut, Inger Tverin samordn AUDIT Akutvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset januari - februari 2006

12 STRAMA Halland Erik Torell, UAS

13 STRAMA Halland Konklusion om metoden - UAS •Konkret •Berör den egna verksamheten •Väcker frågor och ökar kunskap •Inspirerar till diskussion •Arbetskrävande

14 STRAMA Halland Intention-infektion 2006 Södra Älvsborg, Anders Lundqvist Målsättning Minskad användning av riskpreparat för resistens - kinoloner och cefalosporiner Metoder Information och utbildning om indikationer Tydliga budskap Tjat och skriverier Regelbunden klinikvis feed-back

15 STRAMA Halland

16 SÄL: Minskad kinolonanvändning •Ej till okomplicerad cystit •Ej till luftvägsinfektioner •Ej som peroperativ profylax

17 STRAMA Halland SÄL: Minskad cefalosporinanvändning •Perorala cefalosporiner undviks i allmänhet och ges inte vid luftvägsinfektioner •Isoxazolyl-pc i stället för cefalosporiner vid stafylokockinfektioner •Bensyl-pc förstahandsmedel vid pneumoni och rosfeber

18 STRAMA Halland STRAMA Regionala grupper • Smittskyddsläkare • Läkare från allmänmedicin, infektion, pediatrik, öron-näsa-hals, m.fl • Mikrobiologi • Vårdhygien • Informationsapotekare, läkemedelschef • Andra, t.ex. informatör

19 STRAMA Halland x 57! Björn Johansson, LMK

20 STRAMA Halland x 38! Björn Johansson, LMK

21 STRAMA Halland STRAMA Läkemedels- Smittskyddsfråga biverkan Projekt Reguljär verksamhet Pionjärarbete Förebild


Ladda ner ppt "STRAMA Halland www.lthalland.se/smittskydd Exempel på praktiskt arbete i lokala STRAMA-grupper Mats Erntell Ansvarig nationella STRAMA-Slutenvård Smittskyddsläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser