Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hygiensjuksköterska på SMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hygiensjuksköterska på SMI"— Presentationens avskrift:

1 Hygiensjuksköterska på SMI
Inga Zetterqvist Västerås 11 september 2013

2 Innehåll Organisation ”Uppdrag” Aktuellt Framtid

3 SMI - nationell kunskapsmyndighet
Kunskapsunderlag Övervakning Analys Nationella kontakter Internationella kontakter

4 Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Uppgifter som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens 7 § Smittskyddsinstitutet ska 1. arbeta för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur, 2. sammanställa och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och allmänheten, 3. medverka till att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens, 4. främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens, och 5. inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma frågor som rör annan mikrobiell resistens än antibiotikaresistens, vårdrelaterade sjukdomar och vårdhygien.

5 Regleringsbrev Uppdragsgivare: Socialdepartementet Regleringsbrev 2013
Patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning Vaccinuppföljning Implementering av vaccinationsregister Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar Lägesrapport beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta Uppföljning av verksamhet vid säkerhetslaboratoriet

6 Organisation

7 Enheten för antibiotika och vårdhygien
Läkare Infektionsläkare Kliniska bakteriologer Allmänläkare Hygiensjuksköterska Apotekare Mikrobiologer Biomedicinska analytiker Beteendevetare Kommunikatörer

8 Enheten för antibiotika och vårdhygien
Läkare Infektionsläkare Kliniska bakteriologer Allmänläkare Hygiensjuksköterska Apotekare Mikrobiologer Biomedicinska analytiker Beteendevetare Kommunikatörer Olle Aspevall <50% Inga Zetterqvist 100%

9 ”Uppdrag” SMI`s vårdhygienansikte utåt Samverka och samarbeta
för att driva det nationella vårdhygienarbete - skapa en struktur

10 SMI´s vårdhygienansiktet utåt
Allmänhetens frågor Vårdens frågor Media

11 Samverkan och samarbete
ECDC SSI FHI SMI SoS SFVH SKL SVA Vårdhygienenheter

12 Samverkan och samarbete – struktur
Skapa nätverk! Nationell grupp för vårdhygienfrågor på humansidan (SMI, SoS, SKL, SFVH, SmLF) Bildades 2013 Vårdhygieniska kontaktpersoner 2 representanter / VH enhet Bildades 2012

13 Samverkan och samarbete - struktur
Syftet är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar.

14 Samverkan och samarbete - struktur
Syftet är att skapa en direkt kommunikationsväg för SMI till och från de vårdhygieniska enheterna Träffas en gång/år

15 Samverkan och samarbete
Europeisk nivå – ECDC EuroPPS, HALT Kontaktperson för HAI Nordisk nivå – SSI, FHI Gemensamma nordiska kunskapsunderlag NHV Nordiska hygienkonferensen

16 Samverkan och samarbete
Nationell nivå – SoS, SVA, SKL, SFVH Samverkansmöten med SoS Nationell samverkansgrupp för vårdhygien Infektionsverktyget PPM-VRI PPM-BHK Rena händer räddar liv Hygienprojekt med SVA Hygienpriset Remisser från olika instanser Regional nivå – vårdhygieniska enheter Nätverket för vårdhygieniska kontaktpersoner Hygiensjuksköterskegrupperna Kommunala nätverket

17 Mina tankar om arbetet

18 Aktuellt just nu Samverkansgrupper
Workshop i november- Rena händer räddar liv Gemensamma nordiska kunskapsunderlag Arbetet med nordiska hygienkonferensen Fortsatta nationella HALT- mätningar Nationell plan för mässling och röda hund (SoS) Myndighetsdokument om vårdhund Hygienpriset Hygienprojekt SVA Träff i nationella gruppen för vårdhygien – 23 sept Träff i vårdhygieniska nätverket – 26 sept Ny organisation från 1 januari Folkhälsomyndigheten

19 Framtid – mina tankar SMI ”försvinner”
Ny Folkhälsomyndighet från januari 2014 Tydliggöra arbetet med VRI och vårdhygien i nya förordning Samverkan och samarbete mellan olika aktörer Systematiskt arbete för att minska VRI jmf Berenholtz et al 2004

20 Tack!


Ladda ner ppt "Hygiensjuksköterska på SMI"

Liknande presentationer


Google-annonser