Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskyddsboken. SYFTE Visa på bredden i samhällets smittskydds- åtgärder Samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans utgör det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskyddsboken. SYFTE Visa på bredden i samhällets smittskydds- åtgärder Samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans utgör det."— Presentationens avskrift:

1 Smittskyddsboken

2 SYFTE Visa på bredden i samhällets smittskydds- åtgärder Samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans utgör det svenska smittskyddet Praktisk handbok för flertalet smittskydds- spörsmål Komplement till läro- och handböcker i infektionsmedicin, mikrobiologi och epidemiologi

3 BOKEN OCH FÖRFATTARNA Karl Ekdahl, Johan Giesecke (red) 51 ledande experter och myndighets- företrädare 69 kapitel uppdelade i 12 delar 496 sidor

4 DEL A. INTRODUKTION Vad är smittskydd Betydelse för folkhälsan Etiska aspekter Smittsamhet och smittspridning Epidemiologiska grundbegrepp

5 DEL B. AKTÖRER PÅ SMITTSKYDDSARENAN Behandlande läkare Smittskyddsläkarna Smittskyddsinstitutet (SMI) Socialstyrelsen (SoS) Folkhälsoinstitutet (FHI) Livsmedelsverket (SLV) Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Jordbruksverket (SJV) Länsstyrelserna, läns- och distriktsveterinärer

6 DEL B. AKTÖRER PÅ SMITTSKYDDSARENAN Arbetsmiljöverket (AV) Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Mikrobiologiska laboratorierna Barnhälsovården Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder

7 DEL C. PREVENTIVA INSATSER Riskvärdering och riskkommunikation Individuella åtgärder till skydd mot smitta Preventiva insatser mot mor–barnsmitta Det allmänna vaccinationsprogrammet Kontroll av blod och blodgivare Hälsokontroll av flyktingar och deras anhöriga Smittskydd i arbetsmiljöarbetet Biosäkerhet Miljö- och vattenkontroll Livsmedelshygien Samhällsåtgärder mot zoonotisk smitta

8 DEL D. NATIONELL INFEKTIONSÖVERVAKNING Principer för övervakning Falldefinitioner Geographical information systems (GIS) Nationell övervakning enligt smittskyddslagen Övervakning av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom Övervakning av antibiotikaresistens Övervakning av vaccinationstäckning Övervakning av influensa

9 DEL E. INTERNATIONELL ÖVERVAKNING OCH SMITTSKYDD Smittskyddssamarbetet inom EU Smittskyddssamarbetet i Östersjöområdet Smittskyddssamarbetet inom WHO

10 DEL F. SMITTKEDJOR OCH SMITTSPÅRNING Mikrobiologisk diagnostik Molekylärbiologiska och andra typningsmetoder Kontaktmönster Partnerspårning av sexuellt överförbara infektioner

11 DEL G. UTBROTTSHANTERING Livsmedels- och vattenburna utbrott Utbrottsutredning Analys- och hypotesprövning Utbrottsbekämpning

12 DEL H. INFORMATION Att informera om smittsamma sjukdomar Mediernas roll i smittskyddsarbetet

13 DEL I. LEGALA ASPEKTER Smittskyddslagstiftningen Sekretessbestämmelser Andra lagar med smittskyddsanknytning

14 DEL J. SPECIELLA SMITTSKYDDSPROBLEM Antibiotikaresistens Vårdrelaterade infektioner Daghemsinfektioner Importinfektioner ”Emerging infections”

15 DEL K. SMITTSKYDDSÅTGÄRDER MOT VISSA SJUKDOMAR HIV-infektion Tuberkulos Salmonellainfektion Hepatit B och C Meningokockinfektion Legionärssjuka Penicillinresistenta pneumokocker Influensa

16 DEL L. SMITTSKYDD I KRIS OCH KRIG Katastrof- och beredskapsplanering Biologisk krigföring och bioterrorism

17 APPENDIX A.Smittämnen och sjukdomar med smittskydds- implikationer B.Författningar och föreskrifter som reglerar smittskyddsarbetet (länkar) C.Internetadresser D.Adresser till myndigheter (länkar) E.Smittskyddslagen F.Smittskyddsförordningen G.Förslag till ny smittskyddslag

18

19 APPENDIX A.Smittämnen och sjukdomar med smittskydds- implikationer B.Författningar och föreskrifter som reglerar smittskyddsarbetet (länkar) C.Internetadresser D.Adresser till myndigheter (länkar) E.Smittskyddslagen F.Smittskyddsförordningen G.Förslag till ny smittskyddslag

20 http://www.studentlitteratur.se/smittskydd


Ladda ner ppt "Smittskyddsboken. SYFTE Visa på bredden i samhällets smittskydds- åtgärder Samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans utgör det."

Liknande presentationer


Google-annonser