Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Informationsstruktur Förutsättning för vad? Olivia Wigzell Departmentsråd Enheten för hälso- och sjukvård Socialdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Informationsstruktur Förutsättning för vad? Olivia Wigzell Departmentsråd Enheten för hälso- och sjukvård Socialdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Informationsstruktur Förutsättning för vad? Olivia Wigzell Departmentsråd Enheten för hälso- och sjukvård Socialdepartementet

2 Kan man någonsin få nog?

3 Socialdepartementet ….och inte minst saknas individens perspektiv- individer betraktas ovanifrån

4 Socialdepartementet Vad är intressant att följa upp?

5 Socialdepartementet Hur ska vi använda det vi följer upp? Vad har vi kapacitet att arbeta med?

6 Socialdepartementet Nytt politikområdesmål för hälso- och sjukvården från 2008 Tidigare mål: • Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras. Nytt mål från 2008: • Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

7 Socialdepartementet Syftet med regeringens reformarbete inom hälso- och sjukvården: Mer makt åt patienten! patientdatalag lagstadgad vårdgaranti framtidens apotek nationell sjukvårdsrådgivning nationell IT-strategi för vård och omsorg tandvårdsreform mångfalds- satsningar via webb och telefon öppna jämförelser valfrihet och etableringsfrihet patientsäkerhet handlingsplan för eFörvaltning

8 Socialdepartementet Nationell IT-strategi för vård och omsorg Sveriges första nationella IT-strategi för vård och omsorg presenterades i mars 2006. Lägesrapport i mars 2007 och i maj 2008. Inom IT-strategin har man identifierad sex insatsområden: 1.Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning. 2.Skapa en gemensam informationsstruktur. 3.Skapa en gemensam teknisk infrastruktur. 4.Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system. 5.Möjliggöra åtkomst till information över organisatoriska gränser. 6.Göra information och tjänster lättillgänglig för medborgarna. nationell IT-strategi för vård och omsorg

9 Socialdepartementet FÖRUTSÄTTNINGAR Insatsområde 1: Regelverk •Patientdatalag •Socialtjänstdatautredningen •Nationell informationsstruktur •Snomed CT / terminologi RESULTATPROCESSER Insatsområde 3: Gemensamma verksamhetsstöd, kompetensförsörjning och samlad uppföljning • Nationell patientöversikt • Läkemedelslista • Kvalitetsregister • Öppna jämförelser Insatsområde 4: Förvaltningens kontakter med medborgare och företagare • Vården på webben • Virtuell ungdomsmottagning • 1177 • Väntetider på nätet • Öppna jämförelser • Prisportal tandvård • Försäkringskassans e-tjänster • Äldreguiden ÅTERKOPPLING Insatsområde 2: tekniska förutsättningar & standards •Sjunet version 3 •e-ID för vårdpersonal •Tekniska regelverk för elektronisk informations- överföring Nationell IT-strategi för vård och omsorg nationell IT-strategi för vård och omsorg


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Informationsstruktur Förutsättning för vad? Olivia Wigzell Departmentsråd Enheten för hälso- och sjukvård Socialdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser