Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg MINA INTYG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg MINA INTYG."— Presentationens avskrift:

1 – ny invånartjänst för hantering av läkarintyg MINA INTYG

2 Innehåll •Elektroniska läkarintyg – en bakgrund •Mina intyg – presentation av webbtjänsten •Att ansöka om sjukpenning och bifoga intyg från Försäkringskassans Mina sidor •Dagens tekniska lösning •Pågående utvecklingsarbete •Kontakt och information

3 Elektroniska läkarintyg – en bakgrund

4 Före 2011: läkarintyg på papper LÄKARE JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS PAPPERSKOPIA NYTT INTYG INVÅNARE FÖRSÄKRINGS- KASSAN ARBETSGIVARE SKICKAS MED POST EV RÄTTELSE (MAKULERING)

5 Utgångspunkter för elektroniska läkarintyg •Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har olika uppdrag •Minska administrativt arbete hos bägge •Försäkringskassan upplevde brister i läkarintygen •Hälso- och sjukvården har svårt att få överblick över, och återkoppling om, individens sjukskrivningsprocess •Individen, andra vårdprofessioner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen upplever att det är svårt att vara delaktig i intygshanteringen

6 Idag: elektroniskt läkarintyg FK 7263 LÄKARE JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS INVÅNARE FÖRSÄKRINGS- KASSAN ARBETSGIVARE EV RÄTTELSE (MAKULERING) PAPPERSKOPIA NYTT INTYG LÄMNAS ELLER SKICKAS MED POST INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT KONTROLL VIA FRÅGA-SVARSFUNKTIONEN RÄTTELSEMEDDELANDE

7 Tjänsten Läkarintyg •Mål: •Effektivare handläggning •Ökad kvalitet •Ökat stöd för alla inblandade i sjukskrivningsprocessen •Stärkt rättssäkerhet och likformighet i Försäkringskassans handläggning •Minskad kostnad för stat, landsting och regioner •Resultat: •Snabbare och effektivare handläggning •Färre antal kompletteringar •Minskad pappersanvändning och postgång har minskat kostnaderna

8 Mina intyg – en ny tjänst för invånare

9 Mina intyg – presentation

10 Mina intyg är en e-tjänst som nås via 1177 Vårdguiden

11 Att logga in i Mina intyg

12 Samtycke i Mina intyg

13 Inkorgen

14 Granska och skicka intyg

15 Bekräfta och skicka intyg

16

17 Skriva ut och spara intyg

18 Öppna…

19 Att arkivera intyg

20 Inkorgen – rättat intyg

21 Om Mina intyg

22 Om samtycke

23 Hjälp och support

24 Fördelar med Mina intyg •Invånaren styr över sitt läkarintyg •Behöver inte känna till mottagare – arbetsgivare och/eller Försäkringskassan •Inte lika viktigt att känna till sjuklöneperiod/sjukpenning, patienten skickar själv intyget elektroniskt till Försäkringskassan om/när det behövs. •Behöver inte hantera samtycke •Intyget kan fortfarande skrivas ut på vårdenheten

25 Att ansöka om sjukpenning och bifoga läkarintyg

26 Nå Mina intyg via www.forsakringskassan.se

27 1 Att bifoga läkarintyg

28 Att ge samtycke

29 Att välja intyg

30 Att kontrollera bifogat intyg

31 Att skicka läkarintyg med Mina intyg LÄKARE JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS INVÅNARE FÖRSÄKRINGS- KASSAN ARBETSGIVARE FYSISKT LÄKARINTYG INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT OK ATT SKICKA RÄTTELSESIGNAL MINA INTYG

32 Teknisk lösning JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS TJÄNSTEPLATTFORM FÖR IT-TJÄNSTER INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET STATISTIKTJÄNSTEN HÄMTAR DATA

33 Mål för sjukskrivningsmiljardens villkor 5: ” Utökat elektroniskt informationsutbyte” •Invånaren ska ha möjlighet att både delta och ha insyn i sin egen sjukskrivningsprocess och via e-hälsotjänster kunna skicka sina läkarintyg. •Huvudaktörerna kan alla använda framtidens lösning och får tillgång till och kan bidra med relevant information •Sjukskrivningsprocessen är mer kvalitetssäker och effektivare än idag och hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har ett bättre stöd i sitt arbete. •Statistik på ordinerad sjukskrivning ger hälso- och sjukvården, landsting och andra ett bra underlag för verksamhetstyrning och -utveckling.

34 Pågående utvecklingsarbete •Fler intyg: •intyg vid avbeställd resa •intyg för högre körkortsbehörighet •Fler mottagare: •Transportstyrelsen •AFA Försäkringar, försäkringsbolag •arbetsgivare •Utreder en möjlig tjänst för arbetsgivare för att ta emot intyg från anställda •Nya arbetssätt för att skapa intyg i samarbete med Försäkringskassan och Socialstyrelsen

35 Kontakt och information •www.inera.sewww.inera.se •Tjänster: Läkarintyg Mina intyg •Projekt: Intygstjänster 2013-2015 •Frågor och svar •Information till invånare om Mina intyg: www.1177.se/Mina-intyg www.1177.se/Mina-intyg •Mejl till förvaltningen för tjänsten Läkarintyg, Intygstjänsten och Mina intyg: intyg@inera.seintyg@inera.se •Vill du bidra i den fortsatta utvecklingen, mejla till: intygstjanster2013@inera.se intygstjanster2013@inera.se


Ladda ner ppt "– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg MINA INTYG."

Liknande presentationer


Google-annonser