Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB Docent, överläkare, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB Docent, överläkare, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB Docent, överläkare, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset dick.stockelberg@inera.se

2 Inera AB driver projekt och tjänster inom ramen för Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

3 Organisationsförändringar inom nationella projekt Ur ett ehälsoperspektiv

4 Disposition  Historisk tillbakablick  Vad är på gång  Spelare på banan  Framtiden

5 Milstolpar  1997-Sjunet startar i Uppsala/Örebroregionen  2000-Erecept införs nationellt. Carelink skapas, via samarbete landstingsförbundet,kommunförbundet, föreningen vårdföretagarna o apoteket  2004-Carelink står bakom initiativ till Nationell patientöversikt (NPÖ),första it-uppdraget som alla landstingsdirektörer står bakom  Nationell it-strategi. Landstinget beslutar om en miljard för de närmaste åren. Betällarorganistaion bildas  2008-patientdatalagen. Carelink läggas ihop med sjukvårdsrådgivningen, Inera, 1177 senare Inera o Cehis  2012-journal på nätet i Uppsala. Regeringen beslutar om plattform för personliga hälsokonton

6

7 Cehis struktur

8

9 Vad har hänt för invånarna?  1177 Vårdguiden.se  1177 Sjukvårdsrådgivningen  E-tjänster för stöd/behandling  Hjälplinjen  Journal på nätet  Mina vårdkontakter  Tidbokning i Mina vårdkontakter  UMO.se  Hitta och jämför hjälpmedel

10 Vad har hänt för vården?  Säkerhetstjänster Samverkande tjänster för enhetlig och säker informationsöverföring mellan IT-system.  Tjänsteplattform Teknisk plattform som förenklar integrationen mellan IT-system.  Video- och distansmöte Möjliggör och effektiviserar möten på distans.  Vårdhandboken Uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård.  Läkarintyg Läkaren upprättar patientens läkarintyg direkt från vårdens  Födelseanmälan

11 Ännu mer för vården  EiRA  Elektronisk remiss  Infektionsverktyget  Hjälpmedel  Pascal ordinationsverktyg  SIL  NPÖ  Nitha  Vårdhandboken  Vårdens intyg

12 Vad har hänt infrastruktur  Identifieringstjänst SITHS  Katalogtjänst HSA  Kundservice  Sjunet  Säkerhetstjänster  Tjänsteplattform  Video/distansmöte

13 Vad är på G??  Dödsbevis och dödsorsaksintyg Elektronisk rapport för dödsbevis och dödsorsaksintyg.  eForms Intelligenta formulär i pdf-format som vägleder användaren.  Elektronisk remiss Skapar grunden för elektroniskt utbyte av allmänremisser.  Intygstjänster 2013 – projekt Driftsätta utvecklade tjänster och undersöka hur processen kan förbättras inom elektroniskt informationsutbyte.  NOD Nationell ordinationsdatabas för läkemedel  Hälsa för mig!!  Min journal på nätet  PEP-patientens egen provtagning  Hälsobiblioteket?  PEB-patientens eget beslutsstöd???

14 Tjänsteplattformen-navet i kommunikationen

15 Vem driver ehälsoutvecklingen  För invånaren  För patienten  För vården

16 Spelare på banan Invånaren Center för eSamhället (CeSam)

17 Satsar vi framåt??  Landstingssektorn (SKL) satsar cirka 8 Miljarder på IT Varav cirka 400 Mkr till nationella projekt  Staten satsar på utvalda projekt

18 SLIT-rapporten 2013

19

20 PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 Summa 62 160 768  Bidrag för läkemedelsförmånerna 21 230 000  Kostnader för statlig assistansersättning 23 235 000  Myndigheten för vårdanalys 29 715  Statens beredning för medicinsk utvärdering 58 091  Läkemedelsverket 123 190  E-hälsomyndigheten 109 440  Socialstyrelsen 470 688  Inspektionen för vård och omsorg 653 674

21 Hur ser kartan ut i framtiden  Vilken roll får ehälsomyndigheten  Vad händer på landsting/kommunala sidan

22

23 Inera och Cehis  Under hösten 2013 beslut om samgående  Gemensam styrelse från 131024  Johan Assarson utsedd till ny VD 131024

24 Dagens struktur

25 Morgondagens struktur  Kommer under presentationen  Tack för ert deltagande


Ladda ner ppt "Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB Docent, överläkare, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser