Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny kommunikationslösning för licensansökningar Bättre stöd och säkrare hantering med nytt IT-stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny kommunikationslösning för licensansökningar Bättre stöd och säkrare hantering med nytt IT-stöd."— Presentationens avskrift:

1 Ny kommunikationslösning för licensansökningar Bättre stöd och säkrare hantering med nytt IT-stöd

2 Fördelarna med en ny kommunikationslösning •Förbättrad patientintegritet genom ökad säkerhet i informationen från förskrivare och apotek till LV •Ökat patientsäkerhet genom ökad informationskvalitet i kedjan från förskrivare och apotek till LV •Effektivare stöd för förskrivare och apotekspersonal vid licensansökan och för LVs personal vid handläggning och beslut •Bättre tillgänglighet och sökbarhet av licensbeslut för apotekspersonalen

3 Licenshantering idag FörskrivareApoteksaktör Läkemedelsverket Ansökan webb, system, fax motivering Motivering via fax Beslut Fax, e-post, system, brev Brev per post vid komplettering /avslag Fax, brev, lämnad direkt på apotek av patient eller förskrivare.

4 Licenshantering 2014 via säker elektronisk kommunikationslösning FörskrivareApoteksaktör Apotekens Service förmedlingstjänst Läkemedelsverket 1.motivering 5. Beslut komplettering 3.Ansökan 6.Avisering beslut komplettering 4.Ansökan med motivering 2.Avisering motivering 7. Ev. avisering beslut/ komplettering 8. Ev. avisering ej riktad motivering och beslut patient 7. Brev per post vid komplettering /avslag •Kontrollera tillgänglighet – •Förskrivarkontakt vid oklarheter •Anskaffning/Beställning av läkemedel •Expedition av recept •Avräkning licens 8.Komplettering efter begäran Omfattas ej av kommunikationslösningen för licensansökningar

5 Översiktlig process •Förskrivaren fyller i licensmotivering via webb. Kan komplettera vid begäran. •Apoteket ansöker om licens. Kan komplettera vid begäran. Söker i ApSe-system. •ApSe lagrar motivering samt ansökan. Skickar ansökan med motivering till LV. Aviserar till apotek, förskrivare och ev. patient. •LV behandlar ansökan – kompletterar och beslutar. Skickar beslut och kompletteringar till apotek via ApSe samt brev per post.

6 Minimikrav per aktör i licensförfarandet Förskrivare Skapa motivering Sända motivering Spara motivering Få kvittens Komplettera licensärende Sända in bilaga Motta begäran om komplettering (per brev alt annat sätt) ApotekApotekens service Motta motivering Spara motiveringar Avisera apotek Motiveringar sökbara för apotek inför ansökan. Förmedla ansökan och motivering till LV Förmedla ansökan med referens till LV. Motta licenssvar från LV Avisera licenssvar till Apotek Spara licenssvar sökbara för apotek. Läkemedelsverket Aviseras om motivering Söka motivering Söka licenssvar/beslut Skapa ansökan Tillföra/redigera uppgifter från motiveringen Skicka ansökan Aviseras om licensbeslut/svar Motta licensbeslut/svar Motta komplettering (per brev alt annat sätt) Motta ansökan och motivering Motta bilagor Tillföra redigera uppgifter från ansökan och motivering Besluta/komplettera Skicka beslut till apotek Skicka begäran om komplettering till förskrivare Skicka beslutsinformation till förskrivare Fakturera Ompröva ärende Meddela karenstider Brun text: Önskvärt men inte krav att det görs elektroniskt via kommunikationslösningen


Ladda ner ppt "Ny kommunikationslösning för licensansökningar Bättre stöd och säkrare hantering med nytt IT-stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser