Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsverkets nya uppdrag Ursula Forner kommunikationsdirektör Läkemedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsverkets nya uppdrag Ursula Forner kommunikationsdirektör Läkemedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsverkets nya uppdrag Ursula Forner kommunikationsdirektör Läkemedelsverket

2 Läkemedelsverkets uppgift: "Läkemedelsverket uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. "

3 Uppdraget - ur regleringsbrevet 2009 "Läkemedelsverket kommer fr.o.m. den 1 juli 2009 att få i uppdrag att tillhandahålla producentoberoende läkemedelsinformation till allmänheten. Detta ska ske i form av en nationell läkemedelsupplysning."

4 Före omregleringen av apoteksmarknaden Information direkt till kund från lokala apotek Läkemedelsverket svarar på visst antal frågor från sjukvården och allmänheten Apotekets Kundcenter i Uppsala och Kalmar (unikt för Sverige)

5 Regeringens ambition efter omregleringen Medborgarna ska ha fortsatt tillgång till producentoberoende information från en statlig aktör Alla apotek har ett ansvar att tillhandahålla producentoberoende information till sina kunder – är ett krav för att få tillstånd

6 Efter omregleringen av apoteksmarknaden Information direkt till kund från lokala apotek förväntas öka Apotekets Kundcenter avvecklar sin övergripande verksamhet Läkemedelsverket tar över ansvaret för den producentoberoende läkemedelsinformationen

7 Läkemedelsverkets förslag: LV samarbetar med Sjukvårdsrådgivningen (SVR); SVR blir första linjens kontakt med patienten Kopplar läkemedelsfrågor vidare till farmacevter LV blir andra linjens expertgruppering som tar hand om svårare frågor under kontorstid LV utvecklar sin hemsida med bättre sökvägar och tillgängligare information

8 Förslagets fördelar Allmänheten får en kontaktväg till läkemedels- och sjukvårdsfrågor – 1177 SVR får positiv utvidgning av sitt uppdrag Synergieffekter inom LV och SVR minskar kostnader och ökar tillgängligheten

9 Tillfällig sommarlösning SVR tar över ansvaret fr.o.m. 1/10 Under sommarmånaderna får LV hjälp av Apoteket med en temporär lösning.

10 Slutsats; För Läkemedelsverket är det en välkommen uppgift att svara på medborgarnas frågor och bidra till en så smidig och problemfri läkemedelshantering som möjligt. Läkemedelsverket målsättningen är att bli den främste producentoberoende läkemedelsinformatören och det här är ett steg i rätt riktning!


Ladda ner ppt "Läkemedelsverkets nya uppdrag Ursula Forner kommunikationsdirektör Läkemedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser