Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets resurscentrum Journalenheten CESÅ Patientadministration Sara Edlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets resurscentrum Journalenheten CESÅ Patientadministration Sara Edlund."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets resurscentrum Journalenheten CESÅ Patientadministration Sara Edlund

2 Landstingets resurscentrum Patient- administration Journalenheten CESÅ Sjukresor Asylsamordning Patientfakturor Husläkarkansliet Vårdgarantin

3 Landstingets resurscentrum Journalenheten CESÅ  Chefsläkarbeslut år 2005  Enheten startade år 2006  7 anställda - 3 sjuksköterskor - 1 undersköterska - 3 assistenter  Telefontid 9:00 – 14:30 (från 2014 till 15:00) - för patienter  Bemannas på kontorstid, övrig tid hanteras akuta ärenden av respektive verksamhet

4 Landstingets resurscentrum Arbetsuppgifter  Iordningställande och menbedömning av journalkopior inför utlämning  All hantering kring journalspärrar  Framtagning av loggrapporter till patienter och verksamhetschefer  Samordnande roll i journalförstöringsärenden  Rättningar i databasen av inskannade dokument  Utlämning av journalkopior i forskningsärenden avseende Akademiska sjukhuset

5 Landstingets resurscentrum Omfattning  Landstingets verksamheter med undantag av - Kvinnofridsenheten - Barnskyddsteamet - ETP-mottagningen - Ungdomshälsan - Klinisk genetik - HIV-journaler från Infektionskliniken - LRV-journaler från Psykiatrikliniken  Privata vårdgivare som ingår i sammanhållen journal (d.v.s. använder Cambio Cosmic)

6 Landstingets resurscentrum Antal  Journalbegäran omkring 2300 st/månad  Loggrapportsbegäran omkring 30 st/månad  Spärrbegäran omkring 15 st/månad

7 Landstingets resurscentrum Iordningsställande och menbedömning av journalkopior inför utlämning  Beställare - Patienter - Vårdgivare - Försäkringsbolag - Socialtjänst - Försäkringskassan - Polis - Advokat - Anhöriga

8 Landstingets resurscentrum  Beställningsvägar - Telefon - Formulär på extern webb/funktionsbrevlåda/Mina vårdkontakter - Brev - Fax  Arbetsförfarande - Ta fram begärda journalkopior från olika medier- Cosmic, KoVis, Mikrofilm, Profdoc samt externa applikationer - Menbedöma - Dokumentera - Sända kopiorna via post eller fax

9 Landstingets resurscentrum Vid tveksamheter  Vidarebefordras ärendet till respektive verksamhetschef för hjälp med menbedömningen

10 Landstingets resurscentrum Spärrhantering  Sedan januari 2012 läggs spärrar i ”Spärrtjänsten”  Finns ca 160 olika verksamhetsområden att spärra i Spärrtjänsten  Omkring 400 patienter  Omkring 4000 spärrade verksamhetsområden

11 Landstingets resurscentrum Spärrar Inre spärr  Spärr på verksamhetsnivå ex Ortopeden, Flogsta VC  Denna typ av spärr kan öppnas av användaren  Nödöppning – vid fara för patienten liv  Öppning av spärr med patientens samtycke

12 Landstingets resurscentrum Spärrar Yttre spärr  Kallas också för ej sammanhållen journal  Spärr på vårdgivarnivå ex. LUL, Capio, Aleris  Denna typ av spärr kan inte öppnas av användaren  En inre spärr på Flogsta VC fungerar som en yttre spärr om du inte jobbar inom vårdgivaren LUL och kan då inte öppnas.

13 Landstingets resurscentrum Spärrtjänsten

14 Landstingets resurscentrum Spärrhantering  Patienten kontaktar oss via telefon eller MVK  Information till patient finns på extern webb  Information och blankett för begäran om spärr  Begäran i original mottas och handläggs i Spärrtjänsten  Bekräftelsebrev till patienten när spärr är lagd

15 Landstingets resurscentrum Framtagning av loggrapport Patient  Patient begär via - Formulär på extern webb/MVK - Telefon - Brev  Loggrapport tas fram ur ”Loggsnoken”  Logg finns sedan datajournalen infördes omkring år 2004  Skickas till patient med post Verksamhetschef  Kan gälla en patient eller en användare  Tas annars fram på samma sätt som vid patientbegäran

16 Landstingets resurscentrum Loggrapport på en patient

17 Landstingets resurscentrum Loggrapport på en användare

18 Landstingets resurscentrum Samordnande roll i journalförstöringsärenden  Ärenden kommer direkt från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) alternativt från respektive verksamhet  Skickar journalkopior till IVO och verksamhetschef  Begär in yttrande från verksamhetschef  Bevakar ärendet  Vid beslut om journalförstöring samordnar vi journalförstöringen  Bekräftelsebrev på genomförd förstöring sänds till IVO och verksamhetschef

19 Landstingets resurscentrum Rättningar i databasen av inskannade dokument  Verksamheterna anmäler till oss när de hittar felinskannade dokument  Vi kontrollerar, skannar om och tar bort felaktiga dokument

20 Landstingets resurscentrum Forskning  Avser journaler från Akademiska sjukhuset  Begäran kommer oftast via berörd klinik till oss för handläggning  Etiska nämnden måste ha godkänt forskningen

21 Landstingets resurscentrum Skanning  Företaget Devo-IT sköter inskanningen av handlingar  Skicka inte restjournaler till CESÅ då det gör att inskanningen försenas  Adress Internt: Journalskanningen, Ing 226, AS Externt: Devo IT, JSK, FE100, 751 75 Uppsala

22 Landstingets resurscentrum Beställare som kontaktar er  Inga R/P-blanketter till CESÅ - Saknar oftast uppgift om varifrån de kommer - Saknar uppgifter som vi behöver för att åtgärda ärendet - Hänvisa beställaren till oss direkt via telefon eller lul.se  Observera att vi endast hanterar journalkopior från vårt upptagningsområde. Vi kan inte ordna journalkopior från andra landsting.

23 Landstingets resurscentrum FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Landstingets resurscentrum Journalenheten CESÅ Patientadministration Sara Edlund."

Liknande presentationer


Google-annonser