Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING"— Presentationens avskrift:

1 BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014

2 Samordnad Skanning/Arkiv Region Skåne
Bakgrund….. RD beslut april 2011 om en samlad organisation för Arkiv & Skanning …samt att utreda verksamhetsnära skanning Ny organisation Regionarkivet start september 2011 Personalövergång från sjukhusen januari 2012 Projektstart verksamhetsnära skanning januari 2012 RD beslut Juni 2012, all verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet.

3 Samordnade Arkiv Region Skåne
Samordning av alla arkiv till Regionarkivet, Arkivcentrum syd Trelleborg var först ut med flytt av sina arkiv dec 2012 Idag finns ca 16 miljoner journaler på Regionarkivet När alla arkiv är levererade kommer det att finnas totalt ca hm förvarade på Regionarkivet Drygt 20 miljoner journaler kommer då att förvaras Alla arkiv beräknas vara levererade hösten 2015

4 Samordnad Skanning Region Skåne
Skanning projektet Inom Region Skånes hälso- och sjukvård fanns ingen regionövergripande samordning gällande journalskanning Konsekvensen av det: Stor variation i mängd resurs som går åt per skannat dokument Variation i kvalitén på inskannat material Målet var att utvärdera scenarion: Var bör skanning ske Vem skall bedriva skanning Hur bör skanning bedrivas

5 Samordnad Skanning Region Skåne
Skanning projektet Projektet startade jan 2012 Beslut RD jun 2012 Beslutet innebär: 1. All verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet 2. RD ger Regionarkivet i uppdrag att organisera, effektivisera samt standardisera skanningverksamheten

6 Samordnad Skanning Region Skåne
Beslutsfaktorer: - Patientsäkerhet - Utgå från kundens behov - Effektivisera / Ekonomi Totalt skannas det ca 3,6 miljoner dokument/år detta sker i 2 plattformar idag - Comprima (2,8 miljoner) - Melior (0,7 miljoner) Nollvision – patientbunden information

7 Samordnad Skanning Region Skåne
Resultat av genomförande Comprima skanning Organisera Kostnadseffektivisera från 9 skanning punkter till 4st Helsingborg, Kristianstad, Lund samt Malmö

8 Samordnad Skanning Region Skåne
Resultat av genomförande Comprima skanning Effektivisera Kostnaden för verksamhetsnära skanning 12-14kr (Melior) Kostnaden för Comprima skanning 7 kr/sida (2013)

9 Samordnad Skanning Region Skåne
Resultat av genomförande Comprima skanning Standardisera Comprima blir skanning plattform (Melior skanning tynger systemet) Skånegemensamma Dokumenttyper AMBULANSJOURNAL/AKUTJOURNAL ANESTESIJOURNAL ANHÖRIGDOKUMENT ANMÄLAN TILL REGISTER BEGÄRAN OM JOURNALKOPIOR BLODGRUPPERING/TRANSFUSIONSJOURNAL DIABETESLISTOR DÖDSBEVIS/DÖDSORSAKSINTYG/OBDUKTION E-DOK EKG FOTO FRÅGEFORMULÄR HÖRSELVÅRDEN IVA JOURNALBLAD JOURNALKOPIOR KLINISK FYSIOLOGI KORRESPONDENS/INTYG LÄKEMEDEL/ORDINATION OBSTETRISK PAPPERSJOURNAL OMVÅRDNADSJOURNAL/BEHANDLINGSJOURNAL OPERATIONSHANDLINGAR PROVSVAR/PAD/CYTOLOGI REMISSER/REMISSVAR RÖNTGEN SPIROMETRI/LUNGFUNKTION SYNFÄLT SÖMNLAB TILLVÄXTKURVA TVÅNGSVÅRD/HANDRÄCKNING UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL/TESTER ÄLDRE PAPPERSJOURNAL ÄLDRE PAPPERSJOURNAL T O M ÄLDRE PAPPERSJOURNAL ÄLDRE PAPPERSJOURNAL ÄLDRE PAPPERSJOURNAL T O M

10 Breddinförande av Comprima på SUS
Process för genomförandet: V Möte med nyckelpersoner från olika kliniker V Klinikers eget arbete inför överlämnandet ex. Vilka dokument finns på resp. klinik Till vilken dokument typ tillhör dokumentet Planera internpost för utleverans V Uppstartsmöte ex. Detaljerad beskrivning av Comprima Regelverksgenomgång Utbildning av användare V Start av skanning V Uppföljning

11

12 Tidplan SUS/Tr/Ys

13 WEBBINFORMATION Skanning Logga in Startsida Arkivera Skanning Beställa
Bakgrund - Historik - Beslut Comprima skanning för dig - Information om Comprima - Manual - Utbildningsmaterial - Sökvägar Riktlinjer och Regelverk -Regelverk för skanning - Dokument typer (index) - Alla dokument Tidsplan - Tidplan för alla kliniker - Process för genomförandet Kontakter Länkas till VGI Frågor & Svar Nyheter Logga in Startsida Arkivera Skanning Beställa Bevara eller gallra Leverera Söka och forska Kontakt Internt

14 VISNING AV COMPRIMA


Ladda ner ppt "BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING"

Liknande presentationer


Google-annonser