Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014."— Presentationens avskrift:

1 BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014

2 Samordnad Skanning/Arkiv Region Skåne Bakgrund….. •RD beslut april 2011 om en samlad organisation för Arkiv & Skanning …samt att utreda verksamhetsnära skanning •Ny organisation Regionarkivet start september 2011 •Personalövergång från sjukhusen januari 2012 •Projektstart verksamhetsnära skanning januari 2012 •RD beslut Juni 2012, all verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet.

3 Samordnade Arkiv Region Skåne Arkiv… •Samordning av alla arkiv till Regionarkivet, Arkivcentrum syd •Trelleborg var först ut med flytt av sina arkiv dec 2012 •Idag finns ca 16 miljoner journaler på Regionarkivet •När alla arkiv är levererade kommer det att finnas totalt ca 100 000 hm förvarade på Regionarkivet •Drygt 20 miljoner journaler kommer då att förvaras •Alla arkiv beräknas vara levererade hösten 2015

4 Samordnad Skanning Region Skåne Skanning projektet Inom Region Skånes hälso- och sjukvård fanns ingen regionövergripande samordning gällande journalskanning Konsekvensen av det: -Stor variation i mängd resurs som går åt per skannat dokument -Variation i kvalitén på inskannat material Målet var att utvärdera scenarion: -Var bör skanning ske -Vem skall bedriva skanning -Hur bör skanning bedrivas

5 Samordnad Skanning Region Skåne Skanning projektet •Projektet startade jan 2012 •Beslut RD jun 2012 •Beslutet innebär: 1. All verksamhetsnära skanning skall övertas av Regionarkivet 2. RD ger Regionarkivet i uppdrag att organisera, effektivisera samt standardisera skanningverksamheten

6 Samordnad Skanning Region Skåne Skanning •Beslutsfaktorer: - Patientsäkerhet - Utgå från kundens behov - Effektivisera / Ekonomi •Totalt skannas det ca 3,6 miljoner dokument/år detta sker i 2 plattformar idag - Comprima (2,8 miljoner) - Melior (0,7 miljoner) •Nollvision – patientbunden information

7 Samordnad Skanning Region Skåne Resultat av genomförande Comprima skanning Organisera Kostnadseffektivisera från 9 skanning punkter till 4st Helsingborg, Kristianstad, Lund samt Malmö

8 Samordnad Skanning Region Skåne Resultat av genomförande Comprima skanning Effektivisera Kostnaden för verksamhetsnära skanning 12-14kr (Melior) Kostnaden för Comprima skanning 7 kr/sida (2013)

9 Samordnad Skanning Region Skåne Resultat av genomförande Comprima skanning Standardisera Comprima blir skanning plattform (Melior skanning tynger systemet) Skånegemensamma Dokumenttyper AMBULANSJOURNAL/AKUTJOURNAL ANESTESIJOURNAL ANHÖRIGDOKUMENT ANMÄLAN TILL REGISTER BEGÄRAN OM JOURNALKOPIOR BLODGRUPPERING/TRANSFUSIONSJOURNAL DIABETESLISTOR DÖDSBEVIS/DÖDSORSAKSINTYG/OBDUKTION E-DOK EKG FOTO FRÅGEFORMULÄR HÖRSELVÅRDEN IVA JOURNALBLAD JOURNALKOPIOR KLINISK FYSIOLOGI KORRESPONDENS/INTYG LÄKEMEDEL/ORDINATION OBSTETRISK PAPPERSJOURNAL OMVÅRDNADSJOURNAL/BEHANDLINGSJOURNAL OPERATIONSHANDLINGAR PROVSVAR/PAD/CYTOLOGI REMISSER/REMISSVAR RÖNTGEN SPIROMETRI/LUNGFUNKTION SYNFÄLT SÖMNLAB TILLVÄXTKURVA TVÅNGSVÅRD/HANDRÄCKNING UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL/TESTER ÄLDRE PAPPERSJOURNAL ÄLDRE PAPPERSJOURNAL T O M 1999-12-31 ÄLDRE PAPPERSJOURNAL 2000-01-01 - 2003-04-30 ÄLDRE PAPPERSJOURNAL 2003-05-01 - 2006-06-30 ÄLDRE PAPPERSJOURNAL T O M 2006-06-30

10 Breddinförande av Comprima på SUS •Process för genomförandet: V1 Möte med nyckelpersoner från olika kliniker V2-3 Klinikers eget arbete inför överlämnandet ex. Vilka dokument finns på resp. klinik Till vilken dokument typ tillhör dokumentet Planera internpost för utleverans V4 Uppstartsmöte ex. Detaljerad beskrivning av Comprima Regelverksgenomgång Utbildning av användare V5 Start av skanning V9 Uppföljning

11

12 Tidplan SUS/Tr/Ys 2013-2014

13 •Logga in •Startsida •Arkivera •Skanning •Beställa •Bevara eller gallra •Leverera •Söka och forska •Kontakt •Internt Skanning •Bakgrund - Historik - Beslut •Comprima skanning för dig - Information om Comprima - Manual - Utbildningsmaterial - Sökvägar •Riktlinjer och Regelverk -Regelverk för skanning - Dokument typer (index) - Alla dokument •Tidsplan - Tidplan för alla kliniker - Process för genomförandet •Kontakter Länkas till VGI •Frågor & Svar •Nyheter WEBBINFORMATION

14 VISNING AV COMPRIMA


Ladda ner ppt "BREDDINFÖRANDE COMPRIMA SKÅNEGEMENSAM SKANNING 2013-2014."

Liknande presentationer


Google-annonser