Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av Meliors läkemedelsmodul för slutenvård på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av Meliors läkemedelsmodul för slutenvård på"— Presentationens avskrift:

1 Införande av Meliors läkemedelsmodul för slutenvård på
UMAS och Lasarettet Trelleborg

2 Bakgrund Sedan 1997 har Meliors läkemedelsmodul successivt förbättrats
Övriga Region Skånesjukhus, förutom Ystad lasarett, ordinerar läkemedel med hjälp av modulen, Nuvarande ordinationsförfarande medför ett flertal risker. Den handskrivna ordinationen är inte alltid läsbar, vilket medför risk för feltolkning Ordinationshandlingen är inte alltid tillgänglig, vilket medför en större mängd telefonordinationer, med risk för feltolkningar. Tillgången till tidigare ordinationshandlingar är beroende av att dessa blivit inskannade. Riskanalys genomförd tillsammans med representanter från UMAS kliniker Ex på områden som var problematiska var varningar, pilning

3 Avgränsningar Akutmottagningarna UMAS och Lasarettet Trelleborg kommer inte att använda läkemedelsmodulen på egen enhet. Ordinationer till övriga kliniker skall ske i läkemedelsmodulen. Bild och funktionsmedicin undantas tills vidare från införandet, eftersom de idag inte använder Melior. Psykiatriska kliniken, blir en egen förvaltning

4 Syfte Syftet med projektet är att öka patientsäkerheten genom att eliminera risken för feltolkningar av ordinationer och genom att öka tillgängligheten till ordinationsverktyget.

5 Effekter Minskat antal felordinationer på grund av dålig läsbarhet i ordinationen. Ökad patientsäkerhet genom gemensamma regler och rutiner för Läkemedelshantering Minskat antal telefonordinationer Minskad arbetsbelastning då skanning av läkemedelslistor ej längre behövs. Minskad arbetsbelastning genom att ordinationshandlingen alltid är tillgänglig

6 Genomförande Planeras hösten 2009 september - november
Utbildningen schemaläggs i god tid. Underlag för planering kommer till klinikerna under mars 2009. Alla Läkare och Sjuksköterskor utbildas. Utbildningens längd är 4 timmar Klinikerna kommer att börja använda läkemedelsmodulen successivt i takt med att klinikens utbildningsperiod är avslutad En sjuksköterska per klinik kommer att delta minst fyra gånger under klinikens utbildningsperiod, detta för att kliniken skall ha ett stöd på plats efter införandet

7 Resurser Huvudsakliga resurser för utbildning, 3,5 heltidsresurser för UMAS, samt en resurs från Lasarettet Trelleborg Tre befintliga utbildningslokaler på UMAS, utbildnings kapacitet per dag 60 personer, samt lämplig lokalitet i Lasarettet Trelleborg En sjuksköterska per klinik som är närvarande under 4 utbildningstillfälle, för att stötta sin klinik under de två första veckorna efter införandet Sjuksköterskans uppgift blir även att utbilda nyanställda efter införandet

8 Övrigt Utbildning: Kliniken ansvarar för att schemalägga sin personal på tilldelade utbildningsplatser. En bokningsansvarig per klinik måste utses. Kliniken ansvarar också för att personalen på kliniken deltar i den schemalagda utbildningen Utse sjuksköterska som skall vara ett extra stöd de första tvåveckorna, samt utbilda nyanställda efter att läkemedelsmodulen satts i drift För kliniker med inneliggande patienter: Kliniken kontrollerar om trådlöst nät finns och att det fungerar i alla patientrum, (kontrolleras med en bärbar dator). Kliniken beställer komplettering av nät av RSIT vb. Anmäla fel på trådlöst nät till RSIT vb. Kontrollera behovet av läkemedelsvagnar (med plats för trådlösa bärbara datorer). Kliniken beställer vb Generellt: Kontrollera utökat behov av datorer. Kliniken beställer vb i god tid (ca tre månader i förväg)

9 Exempel bokningslista


Ladda ner ppt "Införande av Meliors läkemedelsmodul för slutenvård på"

Liknande presentationer


Google-annonser