Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättrad BB-rond Syfte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättrad BB-rond Syfte"— Presentationens avskrift:

1 Förbättrad BB-rond Syfte
Värdig undersökningsmiljö för det nyfödda barnet Ökad sekretess Ökad patientsäkerhet avseende dokumentation Skapa ett bättre flöde för: Patienterna Barnläkarna Barnmorskor och barn/undersköterskor Utbildning för ST-läkare Obstetrisk rond och barnrond ska inte kollidera tidsmässigt

2 Upptäcka och förhindra
Svår sjukdom/död hos nyfödda på grund av: Infektion Ikterus Hjärtfel Metabola sjukdomar

3 BB-vårdens uppgift Individanpassad vård med hög säkerhet
Att främja hälsa och skapa en trygg start för den blivande och nyblivna familjen Skapa och förmedla kunskap

4 Mål BB-rond inneliggande patienter:
Förbättra samarbete barnläkare – barnmorska – barn/undersköterska. Barnrond, välförberedd med föräldrarna vakna, uppe och redo. Ökad närvaro av BB-personal på barnronden för ömsesidigt lärande. POX utförd inför hemgångsrond.

5 Mål BB-mottagningen: Återbesök till barnläkare på eftermiddagen.
Bra för familjer som kommer hemifrån, tydligare tidbokning och mindre väntetider. Återbesök till barnmorska och amningsmottagning på förmiddagen Möjliggör att läkarkonsultation i större utsträckning kan ske på icke jourtid. ST-läkare schemaläggs för eftermiddagsrond, ca min.

6 Preliminärt rondschema vardagar barnläkare
Kl Förlossnings-BB min Kl obstetrisk rond på spec-BB Kl Spec-BB 60 min Kl BB-mottagningen 60 min. ”tidig hemgång” (efter 6 h) på förlossningen kan rondas under eftermiddagstiden.

7 Barnrond helger Kl 9-10 förlossnings-BB Kl 10-11 spec-BB
Kl 11 BB-mott (bokas 10.30, 10.45, 11.00) Återbesök till Barnmorska 9.30 och 10.00, samt på em.

8 Förlossnings-BB Vi fortsätter med gående rond som idag. En portabel dator på undersökningsvagnen minskar risken för felaktig journalföring.

9 Special-BB De barn som finns på enkelrum (1-4, 11 samt ev. 12) undersöks där. En portabel dator på undersökningsvagnen minskar risken för felaktig journalföring. Ej undersökning på delade rum, och ej vid de öppna skötplatserna av sekretesskäl. Dessa barn undersöks i barnrummet. (5,6,7,8,9,10,14) Barnläkare använder dator i barnrummet. Barnundersköterskorna flyttar in på expeditionen för att stärka parvården.

10 BB-mottagningen Undersökningsmiljön är bra.
För ett bra flöde i våra två rum bokas barnen från kl Bm tar PKU och vikt. Barnläkaren undersöker. Samråd om uppföljning. Barnen bokas till barnrond och PKU på ca dag tre, enligt nya riktlinjer PKU. Barnmorska BB-mott och C-tur samarbetar på em.

11 Tidsplan 7-21/2 2011 tidmätning av BB-rond. Barn/KK
15/2 nya tidboken i obstetrix, vissa administrativa förändringar införs. 7/3 nytt schema barnläkare, nya rondtider. Hösten 2011 ny tidmätning av ”rondflödet” på fm.

12 Utvärdering Enkät till barnläkare och barnmorskor.
Vi har frågat hur förändringen utfallit avseende: 1. Samarbete mellan barnmorska/barnläkare? 2. Tiden för rondarbete? 3. Plats för rond, sekretess och dokumentation? 4. Har Du förslag på förändringar/förbättringar? De förlossningsläkare som går rond på BB har tillfrågats om synpunkter muntligen.

13 Resultat enkät Förbättrat samarbete
Mer effektivt att ronda färdigt ett våningsplan, utan att behöva ta emot återbesök. Synpunkter på rum och plats för rond Ergonomi avseende ronddator / vagn Bra tider för återbesök.

14 Tidsåtgång BB-mottagning
Resultat tidsstudie Tidsåtgång spec-BB Barnläkaronder ca 2 timmar/dag. Tidsskillnad i de längsta ronderna. Rond med förlossningsläkaren har sjunkit i tid i genomsnitt med 20 min per dag. Tidsåtgång BB-mottagning Återbesök till barnmorska + barnläkare BB-mottagning i februari genomsnitt 60 min. Återbesök till barnmorska + barnläkare BB-mottagning i september genomsnitt 45 min. Patientperspektivet Inneliggande patienter vet hur dags ronden börjar och när det är deras tur. Patienterna ”familjevänlig” återbesökstid samt kortare väntetider på BB-mottagningen.

15 Förändrad schemaläggning
Hur gjorde vi? Arbetsgrupp barnmorska, bitr. vårdenhetschef, medicinskt ansvarig läkare på BB samt BB-ansvarig barnläkare. Information till samtliga medarbetare samt barnläkargruppen via mejl och arbetsplatsträffar. Det gjordes flera gånger som en grundlig presentation och det var en framgångsfaktor att alla förstod syftet med förändringen när vi började. Förändrad schemaläggning för barnläkare blev en nyckel till att kunna frigöra tid på förmiddagen för inneliggande patienter. Förankring i förlossningsläkargruppen var viktigt för att kunna hålla starttiden för BB-rond kl. 9. Investering En ny laptop ordnades och två rondvagnar gjordes i ordning med allt material man behöver för barnundersökning.

16 Och nu då? Projektet fortsätter i dagligt arbete.
Barnläkarna fortsätter med BB-mottagningens återbesök på eftermiddagarna, och kan arbeta med rond av enbart inneliggande patienter under förmiddagarna. Fortsätta förankra arbetssättet i gruppen.

17 Tack för att ni lyssnade lotta.tyden@lio.se


Ladda ner ppt "Förbättrad BB-rond Syfte"

Liknande presentationer


Google-annonser