Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En meny av möjligheter 1 Mötesinstruktioner •Mötes tid 13:00-14:30, 12 och 19 mars •Stäng av mikrofonen när du lyssnar •Tillgång till Internet för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En meny av möjligheter 1 Mötesinstruktioner •Mötes tid 13:00-14:30, 12 och 19 mars •Stäng av mikrofonen när du lyssnar •Tillgång till Internet för att."— Presentationens avskrift:

1 En meny av möjligheter 1 Mötesinstruktioner •Mötes tid 13:00-14:30, 12 och 19 mars •Stäng av mikrofonen när du lyssnar •Tillgång till Internet för att se filmen Teachback - en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet – YouTubeTeachback - en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet – YouTube •Var helst 2 eller fler så att ni göra övningarna •Ring några minuter före mötet: Tel.nr: 08- 619 75 30 Deltagarkod: 720251 Vid frågor ring: Kundsupport 020-688 688 •Twitter •Arbetsmaterial

2 En meny av möjligheter 2 Om twitter Sök Skriv

3 En meny av möjligheter 3 Mötets syfte •Ökad insikt i skillnaden mellan att lära in och lära ut – att ta ansvar för förståelse •Tycka att teachback är enkelt och viktigt •Insikter i hur man implementerar teachback på en arbetsplats

4 En meny av möjligheter 4 Förståelse för förståelse •40 – 80 % av all medicinsk information är glömd direkt (Kessels, 2003) •Nästan hälften av den information som koms ihåg är felaktig (Anderson et al, 1979) •Mer information gör att mer information glöms (Mc Guire, 1996)

5 En meny av möjligheter 5 Förståelse = Patientsäkerhet •Att förvissa sig om att patienten korrekt uppfattat sin behandling och dess risker är en av de 11 bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten. AHRQ, 2001, Making health care safer

6 En meny av möjligheter 6 Vad är teachback •Att ta ansvar för patientens förståelse •En metod för att säkra att du som vårdgivare ger begriplig information - inte en test av patienten •Be patienten med egna ord förklara vad de behöver göra eller känner till på ett omtänksamt sätt

7 En meny av möjligheter 7 Teachback

8 En meny av möjligheter 8 Teachback används •Vid sjukhusvård t.ex. vid utskrivningen •På mottagnings besök •I hemsjukvård •För att säkra att muntlig och skriftlig information till patienten är tydlig och begriplig

9 En meny av möjligheter 9 Film + Reflektion 20 minuter •Se filmen på egen dator •Teachback - en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet - YouTubeTeachback - en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet - YouTube •Efter filmen, reflektera över; –Hur försäkrar vi oss idag om att patienten förstått den information vi gett dem? –Hur kan teachback förbättra kvalitén på mötet mellan patient och vårdgivare hos oss? •Twittra reflektioner till #teachback

10 En meny av möjligheter 10 Vad ska man tänka på •Använd ett enkelt språk •Prata i ett lugnt tempo •Undvik krångliga medicinska begrepp •Fokusera på max tre viktiga saker i taget att komma ihåg

11 En meny av möjligheter 11 Exempel på frågor •För att jag ska vara säker på att jag varit tydlig i min information till dig, kan du berätta för mig vad jag sa var viktigt att vara uppmärksam på när du kommer hem? •Jag har gett dig en hel del information om din sjukdom och den behandling du fått, kan du med egna ord berätta vad jag sa? Jag vill vara säker på att jag var tydlig med det som var viktigt.

12 En meny av möjligheter 12 Exempel på frågor •Din man kunde inte vara med på mötet idag, kan du berätta för mig vad du kommer att berätta för honom om de förändringar vi gjort i din behandling? •Vi har nu pratat om tecken på försämrad hälsa och vem du ska kontakta, för att jag ska vara säker på att jag var tydlig, kan du berätta för mig vad du uppfattar är tecken på försämrad hälsa och vem du då kontaktar?

13 En meny av möjligheter 13 Övning 2 och 2 Tidsåtgång ca 5 minuter •Vilken fråga skulle du ställa till patienten för att bedöma deras förståelse av den information du just gett?

14 En meny av möjligheter 14 Övning 2 och 2 Tidsåtgång ca 7 minuter •Träna på teachback •Berätta något skapligt krångligt för din partner, säkerställ att det blev begripligt genom att ställa en teachback fråga •Lyssna och bedöm återberättelsen •Förtydliga vid behov •Fortsätt till förståelse

15 En meny av möjligheter 15 Era tankar om uppföljning av teachback? Övning 5 minuter Vad ska stämmas av?Vem gör avstämningen? När ska avstämningen göras?Hur ska avstämningen göras?

16 En meny av möjligheter 16 Avstämningsstruktur – Principer •Behöver kunna visa i vilken omfattning; –Vi har gjort det vi sa (aktivitetsnivå) –Att vi förändrar vårt beteende (beteende- /processnivå) –Att förändringen får avsedd effekt •Behöver ske på lokal nivå och central nivå •Visualisering av resultat är bra för överblick •Att redovisa det som återstår att göra driver utveckling •Bra avstämningar leder till nya aktiviteter!

17 En meny av möjligheter 17 Exempel på lokal avstämning – Teachback •Coach stämmer av med avdelningschef varje dag (5 min) –”Hur ligger ni till?” –”Vad behöver ni göra annorlunda imorgon?” TEMA INDIKATORERAKTUELL DATA Volym Hur många i personalen behöver förändra sitt beteende för att det ska påverka utskrivningen för alla patienter? Hur många i personalen har fått instruktion/utbildning? Aktivitetsnivå Hur många i personalen använder teachback? Beteendeförändrings- /processnivå Hur många patienter har ännu inte fått ett utskrivningssamtal i teachback-anda? Varför? (Antal samtal med frågor till avdelningen från Patient/anhörig/hemsjukvård/primärvård) Minskat antal återinläggningar (Outcomenivå) Behöver inte vara alla… Antal Över tid  0 Enbart om man vill fånga en lokal finess…

18 En meny av möjligheter 18 Exempel på central avstämning •Ledningskraftsteam stämmer av med coach (hur ofta…?) –Skattning antal KLAR –Totalt antal avdelningar per lämplig nivå (klinik/centrum/VO- område/sjukhus) TEMA SJUKHUS 1 Teachback Uppföljande telefonsamtal Informations- överföring Bedömning av behov SJUKHUS 2SJUKHUS 3SJUKHUS 4 Utb Impl Utb Impl Utb Impl Utb Impl 6 14 3 Totalt antal avdelningar Antal klara

19 En meny av möjligheter 19 Strategisk planering – frågor att besvara •Hur många måste beröras? (verksamheter och personer) •Behövs förankring? •I vilken ände ska ni börja? •Hur ska introduktion/utbildning gå till? •Tidplaner (tempo/takt)? •Ansvarig person? •Uppföljning? •Osv… •Hur ska detaljerna se ut för er? Påbörja handlingsplan 5 minuter

20 En meny av möjligheter 20 Avrundning •”Är du redo?” –Orup •Frågor, kommentarer eller reflektioner? Twittra dessa till #teachback •Behov av stöd? Kontakta; –Ola.Knutsson@vll.se 070-621 13 90Ola.Knutsson@vll.se –Lillemor.Eklund@vll.se 072-528 07 86Lillemor.Eklund@vll.se


Ladda ner ppt "En meny av möjligheter 1 Mötesinstruktioner •Mötes tid 13:00-14:30, 12 och 19 mars •Stäng av mikrofonen när du lyssnar •Tillgång till Internet för att."

Liknande presentationer


Google-annonser