Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2013 ANTROP Resan genom äldrevården och äldreomsorgen i Uppsala län Hur kan vi göra den bättre?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2013 ANTROP Resan genom äldrevården och äldreomsorgen i Uppsala län Hur kan vi göra den bättre?"— Presentationens avskrift:

1 © 2013 ANTROP Resan genom äldrevården och äldreomsorgen i Uppsala län Hur kan vi göra den bättre?

2 © 2013 ANTROP •Sex diagnoser •2012: 68 öppenvårdsbesök, 23 inläggningar, 38 telefonsamtal med sjukvården •Bor ensam •Är beviljad hemtjänst Bertil, 80 år, multisjuk

3 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

4 © 2013 ANTROP Hemmet Akuten Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Hemgång och uppföljning via vårdcentralen.

5 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

6 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

7 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

8 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

9 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Jag vill bli inskriven.

10 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

11 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

12 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Utredning, samtal med anhöriga, vårdplanering. Planering för hemgång.

13 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Jag vill inte åka hem!

14 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Remiss till kardiologen. Hemgång och uppföljning via vårdcentralen.

15 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

16 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Remiss till husläkare.

17 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

18 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

19 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Jag klarar mig inte själv hemma.

20 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

21 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

22 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

23 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

24 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde

25 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Infektion Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Maj Juni JuliAugusti Bertil 80 år, multisjuk: ”Jag klarar inte av att vara hemma själv.” Ambulans En stökig patient-/brukarresa Negativ upplevelse Avbrutet flöde Medicingenomgång och planering för att försöka minska akutbesöken.

26 © 2013 ANTROP Diskutera: •Har vården och omsorgen om Bertil skett på rätt plats i rätt tid? –Vilka möjligheter till förbättring kan ni se? •Har vården och omsorgen om Bertil varit preventiv? –Vad krävs för att vården och omsorgen ska kunna arbeta mer förebyggande? •Hur hade vården och omsorgen kunnat samordnas bättre i det här fallet? •Vad krävs för att Bertil ska kunna få en värdig vård när hans liv börjar gå mot sitt slutskede?

27 © 2013 ANTROP Har vård och omsorg skett på rätt plats, i rätt tid?

28 © 2013 ANTROP Har vården och omsorgen varit preventiv?

29 © 2013 ANTROP Har vården och omsorgen varit samordnad?

30 © 2013 ANTROP Hur ska vård och omsorg i livets slutskede kunna ske värdigt?

31 © 2013 ANTROP •Diagnostiserad demens •Bor med sin make •Är beviljad hemtjänst Elsie, 78 år, demenssjuk

32 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

33 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse Har ni hemtjänst? Ring på larmet i stället för att åka in.

34 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

35 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

36 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse Kontakt, hjälp med mediciner och husläkarbesök. Och jag kan ringa upp om jag behöver.

37 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

38 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse Det är en trygghet för mig som anhörig att hemtjänsten hinner prata 5-10 minuter.

39 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

40 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

41 © 2013 ANTROP Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

42 © 2013 ANTROP Äldreboendet/ korttidsboende Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

43 © 2013 ANTROP Äldreboendet/ korttidsboende Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

44 © 2013 ANTROP Äldreboendet/ korttidsboende Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemmet Hemtjänsten Hemsjukvården Mars April MajJuni Elsie 78 år, demenssjuk: ”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra här. Jag vill bo kvar så länge det går. ” Telefon Ett gott exempel Negativ upplevelse Positiv upplevelse

45 © 2013 ANTROP Diskutera: •Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Bertils och Elsies patient-/brukarresor? •Har vården och omsorgen om Elsie skett på rätt plats i rätt tid? •Har vården och omsorgen om Elsie varit preventiv? •Vilka möjligheter finns på vår enhet att samordna vården och omsorgen bättre i liknande fall? •Vad krävs för att Elsie ska kunna få en värdig vård när hennes liv börjar gå mot sitt slutskede?

46 © 2013 ANTROP Vilka är de viktigaste skillnaderna?

47 © 2013 ANTROP Har vård och omsorg skett på rätt plats, i rätt tid?

48 © 2013 ANTROP Har vården och omsorgen varit preventiv?

49 © 2013 ANTROP Har vården och omsorgen varit samordnad?

50 © 2013 ANTROP Hur ska vård och omsorg i livets slutskede kunna ske värdigt?

51 © 2013 ANTROP Anteckningar om Bertils patient-/brukarresa

52 © 2013 ANTROP Anteckningar om Elsies patient-/brukarresa

53 © 2013 ANTROP Prioriterad åtgärd för att förbättra patient-/brukarresan

54 © 2013 ANTROP ”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god och säker vård. ” Nationellt mål

55 © 2013 ANTROP Mål på flera nivåer •På regional nivå (handlingsplan) •På lokal nivå

56 © 2013 ANTROP Åtgärder mot enskilda besvär •Inom ramen för organisationens ansvar •Under respektive huvudman och lag

57 © 2013 ANTROP Utan samordning – ingen helhet •Inse hur vårdgivare påverkar varandras arbete •Inse hur samordning eller brist på samordning påverkar patientens upplevelse

58 © 2013 ANTROP En person… •...med många besvär •Naturlig utgångspunkt för patienter och anhöriga

59 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemtjänsten Hemmet MajJuniJuliAugusti Tänka i enskild verksamhet…

60 © 2013 ANTROP Kirurgen Kardiologen Äldreboendet Geriatriken Vårdcentralen Akuten Hemtjänsten Hemmet MajJuniJuliAugusti … eller tänka i system?


Ladda ner ppt "© 2013 ANTROP Resan genom äldrevården och äldreomsorgen i Uppsala län Hur kan vi göra den bättre?"

Liknande presentationer


Google-annonser