Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyresö – en del av Storstockholm Tyresös befolkning blir allt äldre •Ca 43 000 invånare •Personer >80 år beräknas öka med 73% fram till år 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyresö – en del av Storstockholm Tyresös befolkning blir allt äldre •Ca 43 000 invånare •Personer >80 år beräknas öka med 73% fram till år 2020."— Presentationens avskrift:

1

2 Tyresö – en del av Storstockholm

3 Tyresös befolkning blir allt äldre •Ca 43 000 invånare •Personer >80 år beräknas öka med 73% fram till år 2020

4 Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet

5 Trygg i Tyresö Den sammanhållna vården i hemmet •Att pröva nya organisationsformer mellan Tyresö kommun och Handengeriatriken för att effektivisera flödet och förbättra den samlade vårdkedjan. •Att underlätta återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser. •Att ge vård och omsorg i hemmet som ett alternativ till korttidsboende. •Att skapa vård och omsorg i hemmet som känns trygg för den äldre och dennes anhöriga.

6 Målgrupp •Boende i Tyresö kommun •65 år och äldre •Har behov av en period av fortsatt rehabilitering, medicinsk vård och omsorg i hemmet efter utskrivning från Handengeriatriken eller korttidsboende •Har behov av hemtjänst •Är motiverad att ingå i projektet •Uppfyller kriterierna för korttidsboende

7 Projektets omfattning •Projektet startade januari 2011 •5-7 äldre inskrivna samtidigt •Den äldre skrivs in från Handengeriatriken/korttidsboende inför hemgång till eget boende. •Den äldre är inskriven upp till 8 veckor •Trygg i Tyresö-teamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från Handengeriatriken som tillsammans med biståndshandläggare och hemtjänst bildar ett gemensamt team kring den äldre. •Handengeriatriken har det medicinska ansvaret under inskrivningstiden. •Trygghetsstöd till den äldre och anhörig.

8 Den sammanhållna vården i hemmet - i fyra steg 1.Identifiera den äldre 2.Inskrivning •Vårdplanering •Den äldre väljer hemtjänstutförare •Primärvården informeras •Teamet möter upp vid hemgång

9 Den sammanhållna vården i hemmet - i fyra steg 3. Inskrivningstiden •Planeringsmöte hemma •Teamet har ett nära samarbete med varandra 4. Utskrivning •Utskrivningsmöte hemma •Överlämning till primärvården Biståndshandläggare Sjukgymnast Läkare Arbetsterapeut Sjuksköterska Hemtjänst

10 Marita Sjögren Projektadministratör, Trygg i Tyresö marita.sjogren@tyreso.se


Ladda ner ppt "Tyresö – en del av Storstockholm Tyresös befolkning blir allt äldre •Ca 43 000 invånare •Personer >80 år beräknas öka med 73% fram till år 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser