Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biståndsbedömning Ansökan - beslut Beatrice Winther Biståndshandläggare 2011-05-11 SIDAN 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biståndsbedömning Ansökan - beslut Beatrice Winther Biståndshandläggare 2011-05-11 SIDAN 1."— Presentationens avskrift:

1 Biståndsbedömning Ansökan - beslut Beatrice Winther Biståndshandläggare 2011-05-11 SIDAN 1

2 2014-07-02 SIDAN 2 Bromma Stadsdelsförvaltni ng Stockholm Stad består av 14 stadsdelsförvaltningar Antal invånare 818 603 Invånare 65 år eller äldre 14,1% Ansvarar för viss service i ett geografiskt avgränsat område

3 Målgruppen  65 år och äldre  Personer som är boende i ordinarie bostad  Personer som blir kända genom WebCare  Ansökan från annan kommun  Personer boende på vård och omsorgsboende 2011-05-11 SIDAN 3

4 ANSÖKAN En ansökan kan göras av den som är sökande alternativt av en person som har fullmakt eller är god man. 2011-05-11 SIDAN 4

5 HJÄLP I HEMMET  Hemtjänstinsatser – personlig omvårdnad, serviceinsatser  Trygghetslarm  Dagverksamhet  Följeslagare/Ledsagning  Anhörigstöd  Avlastning  Växelvård  Vaktmästarservice 2011-05-11 SIDAN 5

6 VALFRIHET AV HEMTJÄNSTUTFÖRARE  Du har rätt att välja vilken utförare av hemtjänst Du önskar  Kommunal eller privat hemtjänstutförare  I Bromma finns ca 100 olika hemtjänstutförare 2011-05-11 SIDAN 6

7 Kartläggningsinstrumentet  Boende, närmiljö och omgivning  Person, närstående, familj och socialt nätverk  Fysisk hälsa och välbefinnande  Psykisk hälsa och välbefinnande  Hushåll  Aktiviteter i den dagliga livsföringen (ADL)  Mat och måltider  Ekonomi och administration 2011-05-11 SIDAN 7

8 Utredningen  Kartläggning av aktuell situation – enligt kartläggningsinstrumentet  Bedömning FÖRSLAG TILL BESLUT  Om ansökan avslås har Du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten 2011-05-11 SIDAN 8

9 Vid ansökan om vård och omsorgsboende  Om ansökan beviljas har Du rätt att ställa dig i kö till 3 olika vård och omsorgsboenden  Erbjudande av vård och omsorgsboende görs till Dig och svar väntas från Dig inom 3 dagar. Flytt görs inom 7 dagar. 2011-05-11 SIDAN 9

10 VIDEOKONFERENSER – NYA KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER Maria Bengtsson Leg. sjuksköterska Delprojektledare vårdplanering TGS Telefon: 08-508 06 345. E-post: maria.m.bengtsson@stockholm.se E-post: maria.bengtsson@brommageriatriken.se Video: super.admin@tgsprojektet.sesuper.admin@tgsprojektet.se Lena Carling Projektledare TGS Telefon: 08-508 06 333. E-post: lena.carling@stockholm.se Video: super.admin@tgsprojektet.sesuper.admin@tgsprojektet.se Kika gärna på hemsidan www.tgsprojektet.sewww.tgsprojektet.se 2011-05-11 SIDAN 10

11 Mötesmetoden i bilder Bedömning av vilken mötesform som passar ett fysiskt möte eller ett videomöte görs utifrån förmåga att delta i planeringen med hänsyn till kognition och förändrade vårdbehov. Patientens samtycke inhämtas. Vårdplaneringssköterskan informerar muntligen och skriftligen med hjälp av broschyren: Samordnad vårdplanering via videokonferens på Brommageriatriken. Vårdplaneringssköterskan ansvarar för att sammankalla till vårdplaneringen och agerar mötesordförande utifrån framtagen mötesstruktur. Den äldres upplevelse av vårdplanering via videokonferens utvärderas efter varje möte.

12 KONTAKT  ÄLDRE DIREKT 80 65 65  TRYGGHETSJOUREN 508 40 700  www.stockholm.se 2011-05-11 SIDAN 12


Ladda ner ppt "Biståndsbedömning Ansökan - beslut Beatrice Winther Biståndshandläggare 2011-05-11 SIDAN 1."

Liknande presentationer


Google-annonser