Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS"— Presentationens avskrift:

1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Uppdraget är att: tillse att ledning och vårdpersonal följer lagar och riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarsområdet är: kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter, för äldre och handikappade Mål: en trygg och säker vård

2 Verksamhetsuppföljning
Löpande tillsyn – särskild vid klagomål, allvarliga händelser Årlig uppföljning Råd och stöd till vårdpersonalen i HSL frågor Lex Maria rapportering

3 Hösten 2007 Fortsatt kompetenshöjning av vårdpersonalen – Kompetensstegen Läkemedelsgenomgångar i särskilt boende Kommunalt och privat boende väljer läkarorganisation, landstinget tecknar avtal (Vårdval Stockholm) Verksamhetstillsyn för 2007

4 Hemsjukvård och hemtjänst
Primärvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna Hemtjänstinsatser via biståndsbeslut från kommunen Samverkansavtal ” Vård i samverkan”

5 Särskilt tandvårdsstöd
”Landstingets särskilda tandvårdsstöd för vissa äldre och funktionshindrade”

6 Särskilt tandvårdsstöd
Bor i särskilt boende Får varaktig och omfattande hälso- och sjukvård i hemmet Omfattas av lagen om LSS Bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser

7 Särskilt tandvårdsstöd
Munhälsobedömning Nödvändig tandvård Munvårdsutbildning till berörd omvårdnadspersonal Landstingets patientavgifter, högkostnadskort och frikort gäller.

8 För mer information kontakta
Biståndshandläggare på Äldreenheten Chef eller sjuksköterska på äldreboendet


Ladda ner ppt "Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS"

Liknande presentationer


Google-annonser