Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukskriven vårdpersonal i offentlig kontra privat anställning Undersökning januari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukskriven vårdpersonal i offentlig kontra privat anställning Undersökning januari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Sjukskriven vårdpersonal i offentlig kontra privat anställning Undersökning januari 2010

2 Resultat •Offentliganställd vårdpersonal sjukare än privatanställd: –32,9 % högre andel sjukskrivna bland offentliganställda •Blekinge har störst skillnad mellan offentlig och privat: –89,7 % högre andel sjukskrivna bland offentliganställda •Östergötland har minst skillnad mellan offentligt och privat: –12,2 % högre andel sjukskrivna bland offentliganstälda •Över 40 000 vårdanställda sjukskrivna längre än 14 dagar

3 •Offentliganställd vårdpersonal sjukare än privatanställd. •Offentliganställda 20,8 % högre andel sjuka än privatanställda (15-89 d) •Offentliganställda 51,2 % högre andel sjuka än privatanställda (90+ d) •Skillnaden mellan offentlig och privat anställning störst i: •Kronoberg där de offentligt anställda har 132 % högre andel långtidssjuka (90+d) än privatanställda. •Blekinge där de offentligt anställda har 86,9 % högre andel korttidssjuka (15- 89d) än privatanställda. •Skillnaden mellan offentlig och privat anställning minst i: •Östergötland där de offentligt anställda har 8,1 % högre andel långtidssjuka (90+d) än privatanställda. •Västmanland där de offentligt anställda har 2,2 % högre andel långtidssjuka (15-89d) än privatanställda. Resultat

4 Metod •Analysen baseras på data från SCB för 2007 •Definitionen kortidssjukskrivna= 15-89 dagar •Defintionen långtidssjukskrivna= 90 eller fler dagar

5 Branscher i undersökningen •Sluten primärvård •Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus •Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus •Tandvård •Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. •Ambulanstransporter och ambulanssjukvård •Vård vid sjukhem o.d. utan läkare •Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare •Veterinärverksamhet •Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer •Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder •Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar •Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem •Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna •Dagbarnvård •Öppna sociala insatser för barn och ungdomar •Övriga öppna sociala insatser för vuxna •Humanitära insatser •Drift av flyktingförläggningar •Öppna sociala insatser för äldre personer •Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder •Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem

6 Yrken som ingår i undersökningen •Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg •Läkare •Tandläkare •Apotekare •Logopeder •Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister •Barnmorskor •Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning •Akutsjuksköterskor m.fl. •Barnsjuksköterskor •Distriktssköterskor •Andra sjuksköterskor med särskild kompetens •Tandhygienister •Sjukgymnaster m.fl. •Sjuksköterskor, medicin/kirurgi •Operationssjuksköterskor •Geriatriksjuksköterskor •Sjuksköterskor, psykiatrisk vård •Röntgensjuksköterskor •Övriga sjuksköterskor •Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. •Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. •Tandsköterskor

7 Tabell

8 [%] Totalt är offentliganställd vårdpersonal i högre utsträckning sjukskrivna än privatanställd [2007]

9 Andelen anställda inom sjukvården per län som var korttidssjukskrivna (15-89d) [2007] [%]

10 Offentligt anställda var i högre utsträckning korttidssjukskrivna (15-89d) än privatanställda år 2007 [%]

11 Andelen anställda inom sjukvården som var långtidssjukskrivna (>90d) år 2007 [%]

12 Offentligt vårdanställda mer långtidssjukrivna (>90 d) än privatanställda [2007] [%]


Ladda ner ppt "Sjukskriven vårdpersonal i offentlig kontra privat anställning Undersökning januari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser