Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsbarometern 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsbarometern 2009"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsbarometern 2009

2 Tabell 3. Förväntad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal helårstjänster efter bransch Våren 2007 Våren 2008 Våren 2009 Totalt 148 111 -92 Primärnäringar -5 -2 Livsmedelsindustri 1 -1 Övrig industri 20 11 -17 Vatten och el 2 Bygg 33 23 -20 Handel 9 -9 Hotell- och restaurang -6 12 -3 Transport och kommunikation 25 7 Finans 3 Övrig service 67 43 -43

3 Tabell 3. Förväntat antal nyanställningar inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch Våren 2007 Våren 2008 Våren 2009 Totalt 372 311 271 Primärnäringar 4 29 7 Livsmedelsindustri 1 5 3 Övrig industri 45 14 17 Vatten och el 9 2 Bygg 39 36 8 Handel 38 48 Hotell- och restaurang 13 Transport och kommunikation 163 75 150 Finans 16 Övrig service 71 76 30

4 Tabell 3. Förväntat antal nyanställningar inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch Våren 2007 Våren 2008 Våren 2009 Förväntat antal nyanställda Procent Förväntat antal nyanställda totalt 372 100 311 271 Lednings-, specialist- och expertarbete 106 28 112 36 101 39 Kontors- och servicearbete 113 30 64 21 103 29 Manuellt arbete 153 41 135 43 67 32

5 Förväntat antal nyanställningar och avgångar i det privata näringslivet

6 Förväntad nyrekrytering i det privata näringslivet, efter bransch

7 Prognos för arbetskraftens förändring, efter bransch

8 Förväntat nyrekrytering i det privata näringslivet, yrkesgrupper

9 Prognos för förändringen i antal arbetsställen inom privat och offentlig sektor våren 2008 och våren 2009 (helårstjänster)

10 Prognos över förändringen i antalet arbetsställen inom den offentliga sektorn
Procent Totalt -9,0 -0,3 Kommunsektorn 11 0,9 Hälso- och sjukvården (offentliga) 4 0,4 Skolorna -3 -0,5 Landskapsregeringen -14 -3,1 Statliga sektorn -7 -4,2

11 Nyanställningar inom offentliga sektorn
Nyanställningar (antal) Procent Totalt 178 5,2 Kommunsektorn 55 4,3 Hälso- och sjukvården (offentliga) 49 5,7 Skolorna 51 7,7 Landskapsregeringen 19 Staliga sektorn 5 3,0

12 Landskapsregeringens nyanställningar de närmaste 12 månaderna
Yrkesgrupp Våren 2008 Våren 2009 Totalt 37 19 Chefer och högre tjänstemän 6 4 Specialister inom juridik 2 Specialister inom data, teknik och naturvetenskap 5 Specialister inom samhälls- och socialvetenskap Specialister inom agrikultur och forstvetenskap Arkivarier, bibliotekarier, spec. inom museisektor 1 Besiktningstekniker Alarmoperatörer Sekreterare, textbehandlare m.fl. Övrig kontorspersonal 3 Poliser 7


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsbarometern 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser