Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsbarometern 2009. Tabell 3. Förväntad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsbarometern 2009. Tabell 3. Förväntad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsbarometern 2009

2 Tabell 3. Förväntad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal helårstjänster efter bransch Våren 2007Våren 2008Våren 2009 Totalt 148111-92 Primärnäringar -50 -2 Livsmedelsindustri 1 0 Övrig industri 2011 -17 Vatten och el 02 0 Bygg 3323 -20 Handel 911 -9 Hotell- och restaurang -612 -3 Transport och kommunikation 257 2 Finans 33 1 Övrig service 6743 -43

3 Tabell 3. Förväntat antal nyanställningar inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch Våren 2007Våren 2008Våren 2009 Totalt 372311271 Primärnäringar 429 7 Livsmedelsindustri 15 3 Övrig industri 4514 17 Vatten och el 39 2 Bygg 3936 8 Handel 3638 48 Hotell- och restaurang 113 0 Transport och kommunikation 16375 150 Finans 916 7 Övrig service 7176 30

4 Tabell 3. Förväntat antal nyanställningar inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch Våren 2007 Våren 2008Våren 2009 Förväntat antal nyanställda Procent Förväntat antal nyanställda Procent Förväntat antal nyanställda Procent totalt372100311100271100 Lednings-, specialist- och expertarbete 106281123610139 Kontors- och servicearbete 11330642110329 Manuellt arbete15341135436732

5 Förväntat antal nyanställningar och avgångar i det privata näringslivet

6 Förväntad nyrekrytering i det privata näringslivet, efter bransch

7 Prognos för arbetskraftens förändring, efter bransch

8 Förväntat nyrekrytering i det privata näringslivet, yrkesgrupper

9 Prognos för förändringen i antal arbetsställen inom privat och offentlig sektor våren 2008 och våren 2009 (helårstjänster)

10 Prognos över förändringen i antalet arbetsställen inom den offentliga sektorn AntalProcent Totalt-9,0-0,3 Kommunsektorn110,9 Hälso- och sjukvården (offentliga)40,4 Skolorna-3-0,5 Landskapsregeringen-14-3,1 Statliga sektorn-7-4,2

11 Nyanställningar inom offentliga sektorn Nyanställningar (antal)Procent Totalt1785,2 Kommunsektorn554,3 Hälso- och sjukvården (offentliga)495,7 Skolorna517,7 Landskapsregeringen194,3 Staliga sektorn53,0

12 Landskapsregeringens nyanställningar de närmaste 12 månaderna YrkesgruppVåren 2008Våren 2009 Totalt3719 Chefer och högre tjänstemän64 Specialister inom juridik42 Specialister inom data, teknik och naturvetenskap52 Specialister inom samhälls- och socialvetenskap42 Specialister inom agrikultur och forstvetenskap20 Arkivarier, bibliotekarier, spec. inom museisektor12 Besiktningstekniker20 Alarmoperatörer10 Sekreterare, textbehandlare m.fl.12 Övrig kontorspersonal43 Poliser72


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsbarometern 2009. Tabell 3. Förväntad tillväxt av den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal."

Liknande presentationer


Google-annonser