Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROGNOS våren 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROGNOS våren 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."— Presentationens avskrift:

1 PROGNOS våren 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

2 Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

3 Hur väl stämmer det med bedömningen hösten 2013? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Efterfrågan blev bättre än väntatEfterfrågan blev sämre än väntat

4 Det senaste halvåret, vad hade branscherna förväntat sig och hur blev det? Efterfrågeutveckling Gävleborgs län Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

5 Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014

6 Vad tror branscherna i länet om framtiden? Efterfrågeutveckling Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

7 Nyttjar näringslivet i Gävleborg personalresurserna fullt ut? (eller nästan fullt ut) Anm. Andel företag som kan öka produktionen maximalt 0 – 10 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

8 … eller har länets näringsliv ett mycket stort ledigt produktionsutrymme? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Andel företag som kan öka produktionen mer än 30 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

9 Är det ändå brist på arbetskraft inom Gävleborgs näringsliv? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Andel företag som uppgett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste 6 månaderna

10 ... och har länets offentliga tjänster rekryteringsproblem? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

11 Vilka yrken i länet är svårrekryterade och … Källa: Arbetsförmedlingen

12 … inom vilka yrken finns många sökande Källa: Arbetsförmedlingen

13 Bristyrken 8 av 10 bristyrken kräver minst en 3-årig eftergymnasial utbildning Inskrivna arbetslösa med eftergymnasial utbildning utgör 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften Cirka 200 arbetslösa inom tio bristyrken Länet har landet lägsta andel högutbildade*, 17,3 procent, (Stockholms län den högsta 32,5 procent) Överskottsyrken De flesta överskottsyrken har lägre utbildningskrav Inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning utgör 26,8 procent, med gymnasial utbildning 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften Cirka 4 500 arbetslösa inom tio överskotts yrken Länet har landet tredje högsta andel lågutbildade** Källa: Arbetsförmedlingen Varför är det så? *Andel av befolkningen 25-64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning **Andel av befolkningen 25-64 år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller förgymnasial utbildning, 9 (10) år

14 Utmaningar i Gävleborg Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper* och inskrivna arbetslösa totalt som andel av registerbaserad arbetskraft. Samtliga län april 2014. *förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, äldre 55 – 64 år, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Källa: Arbetsförmedlingen

15 forts. utmaningar i Gävleborg Stödja ungdomarna så de kan fullfölja sina gymnasiala studier 30 procent av 20-åringarna i länet saknar en fullföljd gymnasial utbildning Öka övergångarna till högskola/universitet … Av avgångseleverna från gymnasieskolan läsåret 2008/2009 påbörjade 39 procent högskolestudier inom tre år …inte minst bland männen andelen högutbildade män i Gävleborg är 12,1 procent och andelen högutbildade kvinnor 22,8 procent.

16 Vad sade arbetsgivarna i näringslivet? Senaste halvåret något sämre än väntat Starkare förväntningsläge än normalt framöver Blandat kapacitetsutnyttjande Bristen på arbetskraft hög inom offentliga tjänster, inte lika omfattande inom näringslivet

17 Hur ser arbetsförmedlingen på 2013-2014? Sysselsättningen ökar något både 2014 och 2015 Arbetslösheten minskar båda åren Även arbetskraften minskar båda åren De som har svårt att få jobb ökar och blir arbetslösa längre

18 Sysselsättningsutveckling – prognos (sysselsatta 16 – 64 år som arbetar i länet) Källa: Arbetsförmedlingen Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år

19 AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N 0,9 – 2,3 % 0,7 – 0,8 % < 0,7 % > 2,3 % Sysselsatt dagbefolkning 16 – 64 år förändring i procent, kvartal 4 2013 till kvartal 4 2014 (prognos) Källa: Arbetsförmedlingen

20 Förändring av inskrivna arbetslösa* Källa: Arbetsförmedlingen Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år * Inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd

21 AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa i slutet av 2014 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år > 8,8 % 6,8 – 8,8 % < 6,8 %


Ladda ner ppt "PROGNOS våren 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."

Liknande presentationer


Google-annonser