Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen

2

3 Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften jan apr 2013, Norrbottens län

4 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län

5 Näringslivet, efterfrågan senaste 6 månaderna

6 Näringslivet, efterfrågan kommande 6 månaderna

7 Näringslivet, efterfrågan kommande månaderna

8 Sysselsättningsutvecklingen

9 Näringslivet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

10 Offentlig verksamhet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

11 Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna Läkare Elmontörer – elektriker Kock/hovmästare Guider Skogs- och anläggningsmaskinförare m.fl. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi/geriatrik Gymnasielärare i yrkesämnen, praktiskt-estetiska ämnen och allmänna ämnen Motorfordonsmekaniker, -reparatör m. fl. Grundskollärare/speciallärare Förskollärare och fritidspedagog Civilingenjörer: gruvteknik, metallurgi, maskin m.fl. Lastbils-, långtradar- och lokförare, transportledare. Byggnadsingenjörer/tekniker - arbetsledare

12 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.

13 Avgångar (yrkesverksamma som uppnår 65 år, källa SCB/Af)

14 Offentlig verksamhet Övertalighet C:a 80 personer. Främst gymnasieskolan och vård och omsorg Antal sysselsatta bedöms bli relativt oförändrat Offentliga tjänster sysselsatte 2011 cirka personer (dagbefolkning år) som motsvarar cirka 36 procent av samtliga sysselsatta i länet, enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. Andel och antal bristyrken fortsatt högt Cirka 47 %, cirka 200 tjänster: läkare, sjusköterskor medicin/kirurgi, förskollärare, lärare est/praktisk Ökande problem med att finna semestervikarier signaleras inom vården. Ersättningsrekryteringar Antal avgångar senaste 6 mån. = ca 1000 Antal rekryteringar senaste 6 mån. = ca 1100 Antal avgångar kommande 6 mån. = ca 800 Antal rekryteringar kommande 6 mån. = ca 850 varav: inom vård- och omsorg ca 300, barnomsorg ca 40, grundskolan ca 160, gymnasie- och vuxenutbildning ca 40, landsitinget ca 160, statliga tjänster ca 130. Pensionsavgångar Under prognosperioden uppnår närmare personer inom offentlig verksamhet en pensionsålder på 65 år. Cirka 1300 inom vård och omsorg/hälso-sjukvård, personer inom pedagogisk verksamhet, Svårigheter att tillsätta arbetsledande befattningar inom teknik/ekonomi/social/skola signaleras från inlandskommunerna.

15 Befolkningsutveckling år, Norrbottens län (källa SCB)

16 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är: personer med högst förgymnasial utbildning personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utomeuropeisk födda arbetslösa inom tillbakagående yrken (strukturarbetslösa)

17 Utmaningar för länets arbetsmarknad  öka arbetskraftsdeltagandet för ungdomar, funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda, särskilt de med utomeuropisk härkomst.  arbetsgivare med en framtagen och fungerande mångfaldsplan bedöms bli de stora vinnarna i en framtida konkurrens om arbetskraften.  säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis IT, gruv, byggverksamhet, tillverkningsindustri, universitet och sjukvård.  stora pensionsavgångar fortgår under de närmaste tio åren i merparten av länets kommuner. Under prognosperioden uppnår ca av länets sysselsatta en pensionsålder på 65 år. Cirka 47 procent av dessa är verksamma inom offentliga tjänster.  öka intresset för utbildning och arbete inom vård och omsorg samt skola där det volymmässigt sker stora åldersavgångar de närmaste åren.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"

Liknande presentationer


Google-annonser