Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73 86

2

3 Totalt inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften jan 1994 -apr 2013, Norrbottens län

4 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län 2004- 2013

5 Näringslivet, efterfrågan senaste 6 månaderna

6 Näringslivet, efterfrågan kommande 6 månaderna

7 Näringslivet, efterfrågan kommande 6 -12 månaderna

8 Sysselsättningsutvecklingen

9 Näringslivet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

10 Offentlig verksamhet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

11 Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna Läkare Elmontörer – elektriker Kock/hovmästare Guider Skogs- och anläggningsmaskinförare m.fl. Sjuksköterskor, medicin/kirurgi/geriatrik Gymnasielärare i yrkesämnen, praktiskt-estetiska ämnen och allmänna ämnen Motorfordonsmekaniker, -reparatör m. fl. Grundskollärare/speciallärare Förskollärare och fritidspedagog Civilingenjörer: gruvteknik, metallurgi, maskin m.fl. Lastbils-, långtradar- och lokförare, transportledare. Byggnadsingenjörer/tekniker - arbetsledare

12 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.

13 Avgångar 2013-2014 (yrkesverksamma som uppnår 65 år, källa SCB/Af)

14 Offentlig verksamhet Övertalighet C:a 80 personer. Främst gymnasieskolan och vård och omsorg Antal sysselsatta bedöms bli relativt oförändrat Offentliga tjänster sysselsatte 2011 cirka 41 000 personer (dagbefolkning 16-64 år) som motsvarar cirka 36 procent av samtliga sysselsatta i länet, enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. Andel och antal bristyrken fortsatt högt Cirka 47 %, cirka 200 tjänster: läkare, sjusköterskor medicin/kirurgi, förskollärare, lärare est/praktisk Ökande problem med att finna semestervikarier signaleras inom vården. Ersättningsrekryteringar Antal avgångar senaste 6 mån. = ca 1000 Antal rekryteringar senaste 6 mån. = ca 1100 Antal avgångar kommande 6 mån. = ca 800 Antal rekryteringar kommande 6 mån. = ca 850 varav: inom vård- och omsorg ca 300, barnomsorg ca 40, grundskolan ca 160, gymnasie- och vuxenutbildning ca 40, landsitinget ca 160, statliga tjänster ca 130. Pensionsavgångar Under prognosperioden 2013-2014 uppnår närmare 3 000 personer inom offentlig verksamhet en pensionsålder på 65 år. Cirka 1300 inom vård och omsorg/hälso-sjukvård, 600-700 personer inom pedagogisk verksamhet, Svårigheter att tillsätta arbetsledande befattningar inom teknik/ekonomi/social/skola signaleras från inlandskommunerna.

15 Befolkningsutveckling 16-64 år, Norrbottens län 1968-2012. (källa SCB)

16 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är: personer med högst förgymnasial utbildning personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utomeuropeisk födda arbetslösa inom tillbakagående yrken (strukturarbetslösa)

17 Utmaningar för länets arbetsmarknad  öka arbetskraftsdeltagandet för ungdomar, funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda, särskilt de med utomeuropisk härkomst.  arbetsgivare med en framtagen och fungerande mångfaldsplan bedöms bli de stora vinnarna i en framtida konkurrens om arbetskraften.  säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis IT, gruv, byggverksamhet, tillverkningsindustri, universitet och sjukvård.  stora pensionsavgångar fortgår under de närmaste tio åren i merparten av länets kommuner. Under prognosperioden uppnår ca 6 300 av länets sysselsatta en pensionsålder på 65 år. Cirka 47 procent av dessa är verksamma inom offentliga tjänster.  öka intresset för utbildning och arbete inom vård och omsorg samt skola där det volymmässigt sker stora åldersavgångar de närmaste åren.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"

Liknande presentationer


Google-annonser