Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generationsväxlingen på svensk arbetsmarknad – hot eller möjligheter? Marwin Nilsson, analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generationsväxlingen på svensk arbetsmarknad – hot eller möjligheter? Marwin Nilsson, analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Generationsväxlingen på svensk arbetsmarknad – hot eller möjligheter? Marwin Nilsson, analysavdelningen

2 Varför diskutera Generationsväxlingen? •Stora födelsekullar under 1940-talet leder till stora åldersavgångar de kommande åren • En stor utmaning… …men också ett gyllene tillfälle

3 Utveckling av total befolkning, 2011-2025

4

5 Utveckling av yrkesaktiv befolkning (16-64 år), 2011-2025

6 Den svagare tillväxten av befolkningen i arbetsför ålder medför följande: •Befolkningens effekter på arbetskraften försvagas betänkligt under de kommande åren •En demografisk framskrivning visar att arbetskraften växer i storstadslänen •Utbudet av arbetskraft sätter ramarna för hur mycket sysselsättningen kan öka

7

8

9 Åldersavgångar 2011-2025

10

11 Åldersavgångar ur ett lokalt perspektiv

12 I vilka branscher och yrken sker de största åldersavgångarna?

13

14 Åldersavgångar inom ett urval av yrken i riket år 2010-2025 YrkenAndel Speciallärare66,2 Distriktssköterskor64,9 Tandsköterskor61,0 Lokförare59,2 Barnsjuksköterskor58,2 Gymnasielärare, yrkesämnen56,2 Barnmorskor55,2 Biomedicinska analytiker54,8 Sjuksköterska, psykvård54,2 Tandläkare54,1 Lantmästare, trädgårdsingenjör53,6 Buss- och spårvagnsförare52,1 Ingenjörer, gruv- och metall51,5 Receptarier51,3 Röntgensjuksköterskor51,3 Psykologer51,2 Administratörer i offentlig förvaltning50,0 Driftmaskinister48,8 Läkare46,5

15 Några slutsatser •Stora åldersavgångar utanför storstadsregionerna •Stora åldersavgångar inom yrken som kräver högskoleutbildning •Tillväxten av yrkesaktiv befolkning består uteslutande av utrikesfödda

16 Ytterligare slutsatser… •Inte generell brist på arbetskraft – men risk för brist i många kommuner/regioner •Högre försörjningsbörda •BNP-tillväxten riskerar att dämpas– påverkar möjligheterna att finansiera vår välfärd •Det finns outnyttjade resurser

17 Det finns outnyttjade resurser => Utgången av generationsväxlingen avgörs av hur väl vi lyckas ta tillvara på den kompetens som finns bland de resurser som i dagsläget inte nyttjas •Arbetslösa (drygt 400 000 personer) •Undersysselsatta (300 000 personer) •Personer utanför arbetsmarknaden (1 150 000 personer)

18 Extra fokus bör riktas mot •Utrikesfödda, i synnerhet födda utanför Europa – cirka 220 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen •Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga – cirka 170 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen •Arbetssökande med kort utbildning - cirka 200 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "Generationsväxlingen på svensk arbetsmarknad – hot eller möjligheter? Marwin Nilsson, analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser