Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga 1: Hur många lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen 2007? a b c

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga 1: Hur många lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen 2007? a b c"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen – leder till arbete Lena Liljebäck Stabschef Arbetsförmedlingen SKL 080313

2 Fråga 1: Hur många lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen 2007? a b c

3 Arbetsförmedlingen 2007 828 800 lediga platser anmäldes
inskrivna hela eller delar av 2007 arbetssökande fick arbete Kundtjänst hade telefonsamtal hade besök av ca 1,5 miljoner unika användare per kvartal

4 Fråga 2: Hur mycket ökar sysselsättningen i år jämfört med 2007. a
Fråga 2: Hur mycket ökar sysselsättningen i år jämfört med 2007? a. dubbelt så mycket b. ungefär lika c. hälften

5

6

7 Arbetskraftsläget per yrkesområde
Bygg- och anläggning Stor brist flertalet yrken Data och teknik Stor brist flertalet yrken Industri/tillverkning Stor brist kvalificerade yrken, i övrigt balans eller god tillgång Sjukvård och omsorg Stor brist några yrken, i övrigt viss brist eller balans Lärare Stor brist några yrken, i övrigt balans eller god tillgång Transport Brist vissa yrken, i övrigt balans Jord och skogsbruk Brist vissa yrken, i övrigt balans Försäljning God tillgång på sökande Service och restaurang God tillgång på sökande Administrativa yrken God tillgång på sökande

8 Fråga 3: Vad är Arbetsförmedlingens uppdrag. a
Fråga 3: Vad är Arbetsförmedlingens uppdrag? a. ge jobb till de arbetslösa b. frisera statistiken åt regeringen c. förbättra arbetsmarknadens funktionssätt

9 Uppdraget från riksdag och regering
Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att: effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring

10 Målbild 2010 – ledstjärnan i arbetet
Arbetsgivarna vänder sig självklart till Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera Arbetssökande vänder sig med förtroende till Arbetsförmedlingen Arbetsgivare och arbetssökande tycker att det är enkelt att använda förmedlingens tre servicevägar Matchningen mellan lediga platser och arbetssökande står alltid i fokus. Arbetsförmedlingens uppdrag och betydelse för en effektivt fungerande arbetsmarknad och för samhällets välfärd är väl känd. Verksamheten är bevisat kostnadseffektiv och har en flexibel och resurssnål administration. Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare.

11 Utveckling mot Målbild 2010 - exempel
Översyn av vårt servicekoncept Översyn av kontorsstrukturen / Samverkan med Skatteverket och Försäkringskassan Bättre service till arbetsgivarna Service Direkt Avstamp Fokus på bemötandefrågor

12 Arbetsförmedlingen 2008

13 Fråga 4: Vad tror ni att Arbetsförmedlingen tycker om kompletterande aktörer? a. hot b. möjlighet c. onödigt

14 Kompletterande aktörer
Pilotprojekt: Tre målgrupper på fem orter Betalning efter resultat Jobb- och utvecklingsgarantin (start april) Flera hundra miljoner kronor och flera tusen sökande Köp av tjänster inom matchning Flera betalningsmodeller Jobbgarantin för ungdomar (start maj) Mindre omfattning än inom jobb- och utvecklingsgarantin

15 Garantierna Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgarantin för ungdomar
I nuläget deltagare Fas 1; Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2; Arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Fas 3; Varaktig samhällsnyttig sysselsättning Jobbgarantin för ungdomar I nuläget 6000 deltagare – färre än väntat Kartläggning/Studie och yrkesvägledning/ jobbsökaraktiviteter med coachning Arbetspraktik och Utbildning

16 Samverkan Af och kommunerna
Ömsesidigt beroende och samarbete För att vi ska klara av våra respektive verksamheter så är det viktigt att den andra parten klarar av sin Kommunen kan vara anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program endast om a) ett upphandlingsförfarande visat att inte någon annan aktör kan utföra tjänsten, och… b) aktiviteten är kopplad till någon av garantierna Samverkan med kommunen hindras dock inte av förordningen

17 Fråga 5: Vad är gemensamt för de som har svårast att få jobb. a
Fråga 5: Vad är gemensamt för de som har svårast att få jobb? a. de är födda utomlands b. de är unga c. de har en svag utbildningsbakgrund

18

19 Ett ökande utbildningsproblem
Vi har brister på arbetskraft inom flera områden De strukturella bristerna kommer att öka – oavsett konjunktur Samtidigt har vi många arbetslösa med otillräcklig utbildning Mycket talar för att denna grupp ökar Korttidsutbildade får lämna när konjunkturen går ned Många invandrare har en svag utbildningsbakgrund Var fjärde lämnar gymnasiet utan slutbetyg

20 Vad bör göras? Arbetsförmedlingen
För oss är matchningen central Vi använder våra programplatser optimalt Våra arbetsmarknadsutbildningar är riktade mot bristerna Vi informerar ungdomar inför val av utbildning Vi tar initiativ till samverkan med andra intressenter Kommunerna ansvariga för att alla har en grundläggande utbildning

21 Arbetsförmedlingen – leder till arbete Lena Liljebäck Stabschef Arbetsförmedlingen SKL 080313


Ladda ner ppt "Fråga 1: Hur många lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen 2007? a b c"

Liknande presentationer


Google-annonser