Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens uppdrag inom socialt företagande Bertil Lidfeldt Internationella Staben EU-fondssamordning 2012-03-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens uppdrag inom socialt företagande Bertil Lidfeldt Internationella Staben EU-fondssamordning 2012-03-08."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens uppdrag inom socialt företagande Bertil Lidfeldt Internationella Staben EU-fondssamordning 2012-03-08

2 Regeringsuppdrag hösten 2007 Fyra myndigheter fick ett uppdrag med att bryta utanförskapet genom arbete i sociala företag. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tillväxtverket Nya målgrupper för Af - Fk - Jobb – och utvecklingsgarantin - Nyanlända

3 Berör många verksamhetsområden Näringspolitik Socialpolitik Socialförsäkring Arbetsmarknad Finanspolitik

4 Begrepp Arbetsintegrerande sociala företag Social ekonomi Social inkludering EU sysselsättningsstrategi CSR Ideella organisationer

5 Samverkan Arbetsförmedlingen deltar sedan länge i arbetsgrupper för att öka antalet anställda i sociala företag Gemensamma programförslag Samordnad information Sofisam.se

6 Arbetsförmedlingens tjänster Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för alla tjänster till de arbetssökande, oavsett om det levereras av Arbetsförmedlingen, kompletterande aktörer eller utbildningsleverantörer. Af definierar vilka insatser som ska ingå I tjänsten, precicerar kraven på leverantören, samt genomför upphandling och kvalitetssäkring av tjänsten.

7 Insatser Många olika typer av program Förberedande insatser via projekt tex ESF, Arvsfonden Individuellt utformade förberedande insatser vägledning, rehabilitering, orientering inför ett arbetsmarknadspolitiskt program Upphandlad utbildning inför start av näringsverksamhet

8 Fler insatser Arbetspraktik för att förbereda start av näringsverksamhet, marknadsundersökningar, finansiering, ekonomiska kalkyler Lönebidrag lönekostnaden (max 16 700) och arbetsförmågan Stöd vid start av näringsverksamhet (kan inte kombineras med lönebidrag)

9 Fler insatser SIUS (supported employment) SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med den som ska introduceras. Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Företaget och den funktionsnedsatta personen kan få högst 100 000 SEK vardera (högre vid speciella skäl)

10 Fler insatser Särskilt anställningsstöd För den som varit i JOB minst 6 månader kan arbetsgivaren få 85 procent av lönekostnaden ( max 890 SEK / dag) under 12 månader. Anordnarbidrag; 70, 130,150, 225, 300 -500 SEK /dag

11 Fler insatser Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet för investeringar inför start. Max 60 000 SEK. Om fler startar kan alla få stödet. Kan inte kombineras med lönebidrag. Anställningsstöd; Nystartsjobb för personer med lång arbetslöshet. Stödet = 2x arbetsgivaravgiften under lika lång tid som personen varit utanför arbetslivet. 12mån – 10 år.

12 Fler insatser Utvecklingsanställning är en fortsättning på en kartläggning eller utredande insats. Följs ofta av trygghetsanställning eller lönebidrag. 130 SEK/ dag till arbetsgivaren förutom lönebidraget. Kan inte kombineras med personligt biträde eller SIUS. Trygghetsanställning – ett alternativ till SAMHALL lönebidrag + anordnarbidrag 130 SEK / dag. Kan kombineras med SIUS, men inte med personligt biträde.

13 Förbättringsområden Bristande samordning mellan olika försörjningssystem försvårar arbete I sociala företag Regelverket för bl a lönebidrag mm Svårigheter att delta i offentliga upphandlingar Stort behov av information och rådgivning Svårigheter kring kapitalförsörjning Brist på statistik och forskning

14 Verktyg Utsedda kontaktpersoner inom varje arbetsmarknadsområde Kontaktpersonträffar, där även FK, kommuner, sociala företag deltar EU-projekt Riktade upphandlingar

15 Framtiden Regelförändring/ Förordning om uppdraget kring sociala företag ; hur hantera begreppet avgörande inflytande? Arbetslöshetskravet Upphandla långa starta-egetutbildningar för funktionshindrade Särskilt anställningsstöd/ lönebidrag Kultursektorn erbjuder arbetstillfällen Fördjupningsstudier kring entreprenörskap

16 Tillväxtverkets definition av arbetsintegrerande sociala företag Driver näringsverksamhet med ändamålet att integrera människor i samhälle ouch arbetsliv Delaktighet – empowerment Återinvesterar sina vinster Är fristående från offentlig verksamhet

17 Organisationsformer Ekonomisk förening Ideell förening Kooperativ Stiftelse Aktiebolag med begränsad vinstutdelning


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens uppdrag inom socialt företagande Bertil Lidfeldt Internationella Staben EU-fondssamordning 2012-03-08."

Liknande presentationer


Google-annonser