Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010

2 Arbetsförmedlingens uppdrag Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att: –effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft –prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden –bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

3 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag de senaste åren •Arbete först •Alla ska inkluderas •Rusta individen

4 Arbetsförmedlingens värdegrund •Styrande principer –Enhetlighet –Rättsäkerhet –Effektivitet •En positiv människosyn –Varje människa har resurser som kan tillvaratas i arbete –Varje människa har ett ansvar för sin situation och sina handlingar –Varje människa har möjligheter till förändring och utveckling ” Alla har en given plats i samhället, att synas är en förutsättning för att finnas till” Angeles

5 Arbetsförmedlingens verktygslåda schematisk sammanfattning MatchningJobbgarantin för ungaJobb- och utvecklingsgarantin Små volymer av övriga program Coachning Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling Kompletterande aktörer Lyft Komvux + sfi på deltid Starta eget för ungdomar Insatser på folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning

6 Tilldelade medel Inkl ingående överföringar. Miljarder kronor Förvaltningsanslag 4,8 4,8 6,0 A-kassa och aktivitetsstöd29,540,153,7 Köp av program och komp aktörer 5,2 6,9 8,0 Insatser för funktionshindrade 9,810,010,8 Summa49,361,878,5

7 Verksamheten 2010 •Förändringarna i socialförsäkringen •Arbetet med kompletterande aktörer •Kvaliteten i garantierna •Tillämpning av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen •Bidra till att underlätta generationsväxlingen på arbetsmarkanden •Internt förändringsarbete •Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

8 Kompletterande arbetsförmedlingstjänster TjänstAntal leverantörer 2008 Antal leverantörer 2009 Antal deltagare 2009 Jobb– och utvecklingsgarantin Förstärkt jobbcoaching inom Jobb– och utvecklingsgarantin Jobb– och utvecklingsgarantin för ungdomar Kompletterande arbetsförmedlingstjänster för nyanlända Kompl arbetsförmedlingstjänster inom ramen för Arbetslivsinriktad rehabilitering Extern coaching för ny– och korttidsarbetslösa Arbetsmarknadsutbildning Summa

9 Utmaningar, en kedja av insatser •Ungdomar med bristfällig utbildning •Utomeuropeiskt födda •Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga •Arbetslösa personer år •Personer med högst grundskola •Arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet, strukturarbetslösa

10 Fatima, 25 år Kom till Sverige från Libyen för 6 år sedan Familj: man och tre barn Har haft en praktikplats inom äldrevården Nuläge: svårt för henne att komma in på arbetsmarknaden på grund av att hon har för lite arbetslivserfarenhet i Sverige Förberedande utbildning - Nystartsjobb- Lyft - Arbetsmarknadsutbildning

11 Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez- Svankvist


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser