Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010

2 Arbetsförmedlingens uppdrag Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att: –effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft –prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden –bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

3 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag de senaste åren •Arbete först •Alla ska inkluderas •Rusta individen

4 Arbetsförmedlingens värdegrund •Styrande principer –Enhetlighet –Rättsäkerhet –Effektivitet •En positiv människosyn –Varje människa har resurser som kan tillvaratas i arbete –Varje människa har ett ansvar för sin situation och sina handlingar –Varje människa har möjligheter till förändring och utveckling ” Alla har en given plats i samhället, att synas är en förutsättning för att finnas till” Angeles

5 Arbetsförmedlingens verktygslåda schematisk sammanfattning 20072010MatchningJobbgarantin för ungaJobb- och utvecklingsgarantin Små volymer av övriga program Coachning Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling Kompletterande aktörer Lyft Komvux + sfi på deltid Starta eget för ungdomar Insatser på folkhögskola Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning

6 Tilldelade medel 2008-2010 Inkl ingående överföringar. Miljarder kronor 200820092010 Förvaltningsanslag 4,8 4,8 6,0 A-kassa och aktivitetsstöd29,540,153,7 Köp av program och komp aktörer 5,2 6,9 8,0 Insatser för funktionshindrade 9,810,010,8 Summa49,361,878,5

7 Verksamheten 2010 •Förändringarna i socialförsäkringen •Arbetet med kompletterande aktörer •Kvaliteten i garantierna •Tillämpning av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen •Bidra till att underlätta generationsväxlingen på arbetsmarkanden •Internt förändringsarbete •Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

8 Kompletterande arbetsförmedlingstjänster TjänstAntal leverantörer 2008 Antal leverantörer 2009 Antal deltagare 2009 Jobb– och utvecklingsgarantin154421 200 Förstärkt jobbcoaching inom Jobb– och utvecklingsgarantin -74 354 Jobb– och utvecklingsgarantin för ungdomar 194015 642 Kompletterande arbetsförmedlingstjänster för nyanlända -183 336 Kompl arbetsförmedlingstjänster inom ramen för Arbetslivsinriktad rehabilitering 20521 775 Extern coaching för ny– och korttidsarbetslösa -91834 945 Arbetsmarknadsutbildning-15533 335 Summa541 234114 587

9 Utmaningar, en kedja av insatser •Ungdomar med bristfällig utbildning •Utomeuropeiskt födda •Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga •Arbetslösa personer 55-64 år •Personer med högst grundskola •Arbetslösa inom yrken med hög arbetslöshet, strukturarbetslösa

10 Fatima, 25 år Kom till Sverige från Libyen för 6 år sedan Familj: man och tre barn Har haft en praktikplats inom äldrevården Nuläge: svårt för henne att komma in på arbetsmarknaden på grund av att hon har för lite arbetslivserfarenhet i Sverige Förberedande utbildning - Nystartsjobb- Lyft - Arbetsmarknadsutbildning

11 Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez- Svankvist 2010-06-09


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsprognos våren 2010 Angeles Bermudez-Svankvist 9 juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser