Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning Jan- Olof Dahlgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning Jan- Olof Dahlgren."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning Jan- Olof Dahlgren

2 Huvudinriktning för verksamheten Arbetsförmedlingen huvuduppdrag är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att:  effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft  prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden  bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt

3 Funktionsnedsättning och funktionshinder Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Med funktionshinder menas de begränsningar som en person med en funktionsnedsättning möter på grund av att omgivningen är otillgänglig. Det kan handla om bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer m.m. Det är i förstahand omgivningen, inte individen, som ska anpassas. Svårigheter att få en anställning beror ofta på påverkbara förhållanden såsom negativa attityder, arbetsuppgifters innehåll och arbetslokalers utformning.

4 Förbättringar i Samhällsstrukturen Tillgänglighet Individuella stöd Insatser och program Åtgärder för delaktighet och jämlikhet

5 Övergripande mål för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor Myndigheter ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de handikappolitiska målen och verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. (Förordningen 2001:526) Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

6 Nya givna inriktningsmål 2011-2016 Arbetsmarknadspolitiken •Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. •Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

7 Personalresurser / kompetens •Arbetsförmedlare •Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster •Psykologer •SIUS konsulenter •Socialkonsulenter •Specialfunktioner för arbetssökande med funktionsnedsättning inom syn/döv/hörsel (audionomer, synpedagoger m.fl.)

8 Särskild arbetsgivarstrategi • Öka vår kunskap om arbetsgivarnas synpunkter/attityder • Öka arbetsgivarnas kunskaper – informera • Utveckla målinriktade arbetsgivarkontakter • Marknadsföra arbetssökandes kompetens • Utveckla kompetensen internt om uppdraget • Arbetsförmedlingen som förebild

9 Aktuellt just nu- Kulturarvslyftet •Att erbjuda en väg tillbaka till arbetsmarknaden för personer som lämnat sjukförsäkringen genom ett meningsfullt och utvecklande arbete •Att bygga upp kunskap om, vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön

10 SE KRAFTEN!

11 Ser du en it -specialist eller en tjej med protes? Ser du en vaktmästare eller en kille med hjärnskador? Ser du en sjuksköterska, en brevbärare och en mellanchef - eller en musarm, en koncentrationsstörning och en svag rygg? HELT ENKELT – SER DU MÖJLIGHETEN ELLER SER DU HINDRET? SE KRAFTEN!


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med funktionsnedsättning Jan- Olof Dahlgren."

Liknande presentationer


Google-annonser