Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

26 november 2013 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "26 november 2013 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter."— Presentationens avskrift:

1 26 november 2013 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter

2 … och de som kommer sist • Daglig verksamhet

3 Isaac Newton Vincent Van Gogh Tchaikovsky Bette Midler Abraham Lincoln Ludwig van Beethoven Winston Churchill Virginia Woolf Janet Jackson Leo Tolstoi Marlon Brando Michelangelo Charles Dickens Ernest Hemmingway Heath Ledger Mel Gibson Edgar Allan Poe Personer med psykisk ohälsa

4 ”Man behöver inte alltid vara frisk för att kunna jobba, men ibland måste man jobba för att bli/vara frisk.” (”Äntligen måndag”, Torild Carlsson)

5 "Alla har en plats i världen - det gäller bara att hitta den.” (Nalle Puh)

6 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sverige erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. (Artikel 27)

7 Socialtjänstlagen Personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. (7§ 5 kap.)

8 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd • Individanpassat stöd till arbete –(Individual Placement and Support, IPS-modellen) • Samverkan –Arbetsförmedlingen –Försäkringskassan –Landstinget –Kommunen

9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade En av kommunens särskilda, mer övergripande, uppgifter är att medverka till att målgruppen för LSS får tillgång till arbete och studier. (15 §)

10 Regionala sociala välfärdsprogrammet I Örebro län ska andelen personer med funktionsnedsättning med lönearbete öka på den öppna arbetsmarknaden.

11 Regeringens politik på arbetsmarknadsområdet • Alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara. • Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. • För att kunna möta den utmaning vi står inför - att allt färre ska försörja allt fler - är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället.

12 Inriktningsmål I strategin för genomförandet av funktionshinders- politiken har regeringen satt upp två inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken 2011-2016. • Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. • Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

13 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter

14 Syfte (förslag)  Verka för att förbättra de allmänna villkoren för deltagande i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning  Främja och utveckla framgångsrika samverkansformer mellan olika aktörer  Stärka yrkesgruppens professionella identitet  Utbyta kunskaper och erfarenheter  Bidra till att utveckla de evidensbaserade metoder som finns inom området  Sprida framgångsrika lösningar och marknadsföra arbetssättet  Initiera kurser och konferenser inom området  Öka inflytande och delaktighet av brukarorganisationer

15 Deltagare • Arbetskonsulenter • Arbetsanpassare • SIUS-konsulenter • Arbetshandledare • Handläggare • mm.

16 Nätverkets uppstartsmöte Fredag den 7 mars 2014 Kl 9 – 12 Regionförbundet i Örebro (det finns möjlighet att inta gemensam lunch) Kallelsen skickas ut i god tid!

17 Nätverkets uppstartsmöte • Syfte och mål för nätverket • Arbetsformer • Presentation av goda exempel? • mm. • Öppen grupp på facebook?

18 Kontaktuppgifter Frank Juppe Områdeschef LSS-omsorgen Kumla kommun Telefon: 019 - 588 588 Mobil 070 - 2648442 Epost: frank.juppe@kumla.se

19 ”En människa är ju inte sitt rörelsehinder, sin synnedsättning eller sin diagnos. När det handlar om arbetslivet är man sin kompetens och sin drivkraft.” Ett citaten från Arbetsförmedlingens kampanj ”Se kraften!”

20 Afterwork Kl 17 – 19 Drottninggatan 12 702 10 Örebro Välkommen!


Ladda ner ppt "26 november 2013 Regionalt nätverk för arbetskonsulenter."

Liknande presentationer


Google-annonser