Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingen på arbetsmarknaden Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2014-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingen på arbetsmarknaden Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2014-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingen på arbetsmarknaden Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2014-10-23

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Inskrivna arbetslösa i september 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 8,9 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 6,8– 8,8 % 1 = – 6,7 %

11

12 Utsatta och övriga inskrivna arbetslösa, 16-64 år (unika individer) Inskrivna arbetslösa371 000(-31 000) Utsatta239 000(-7 000) Övriga inskrivna arbetslösa132 000(-24 000) Andel utsatta65% Delgrupper inskrivna arbetslösa (ej unika individer) –55-64 år54 000(-4 000) –Funktionsnedsättning73 000(-8 000) –Förgymnasial utbildning110 000(-6 000) –Utomeuropeiskt födda121 000(+10 000) Uppgifterna avser september 2014 (september 2013)

13

14 Var finns jobben på längre sikt? Inom många yrken blir inte tillgången på arbetskraft tillräcklig på fem och tio års sikt –Både eftergymnasial nivå och yrkesinriktade gymnasiala utbildningar De långsiktiga utmaningarna mildras dock av en hög nettoinvandring Fortsatt stora skillnader mellan storstadsregionerna och övriga delar av landet

15

16 Var finns jobben? Yrken med brist på arbetskraft finns oftast på eftergymnasial nivå –Bristande intresse hos unga –Dimensioneringen av vissa utbildningar På gymnasial nivå avser bristproblemen enbart yrkesinriktade utbildningar –Bristande intresse hos unga Krympande yrken ger ett överskott på arbetskraft – strukturella förändringar För stort intresse för vissa eftergymnasiala utbildningar

17 Var finns jobben? Ta tillfället i akt att plugga – men plugga klart Välj gärna ett yrkesförberedande program inom gymnasieskolan Välj yrke efter intresse – men Arbetsförmedlingen erbjuder information och vägledning

18 Sammanfattning Stark sysselsättningsutveckling God efterfrågan på arbetskraft Hög arbetslöshet Ungdomarnas arbetsmarknad god – för de flesta Stor och ökande andel inskrivna arbetslösa med svagare jobbchanser Stora regionala skillnader Jobben växer inom de flesta branscher och yrkesområden Plugga klart!

19 Utvecklingen på arbetsmarknaden Kassaföreståndarkonferens SO Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2014-10-21

20 Bonusbilder

21

22

23

24

25 Ungdomar 18 – 24 år Inskrivna arbetslösa i september 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 16,3% – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 14,2 – 16,2 % 1 = – 14,1 %


Ladda ner ppt "Utvecklingen på arbetsmarknaden Håkan Gustavsson Analysavdelningen 2014-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser