Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case management och case managers Ulf Malm Läkare Docent Remixer av kunskaper Samordningsförbundet Göteborg Centrum, 13 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case management och case managers Ulf Malm Läkare Docent Remixer av kunskaper Samordningsförbundet Göteborg Centrum, 13 september."— Presentationens avskrift:

1 Case management och case managers Ulf Malm Läkare Docent Remixer av kunskaper ulf.malm@neuro.gu.se Samordningsförbundet Göteborg Centrum, 13 september 2011

2

3 SAMMANHANG 25-31% av befolkningen har psykisk sjukdom som påverkar deras dagliga liv Psykisk sjuklighet i primärvård 23% Primärvård 10 % (kända som psykiska sjukdomar) 10% bedöms inom den medicinska specialiteten psykiatri 2,3% vårdas inom den medicinska specialiteten psykiatri 0,6% vårdas på sjukhus

4 PSYKIATRINS OMRÅDE?

5 Aktörer och roller 1. Primärvård 2. Psykiatrisk sjukhusvård 3.Psykiatrisk öppenvård 4. Missbruksenhet 5. Kommunpsykiatri 6. Arbetsförmedling 7. Brukare 8. Brukarens familj 9. Vänner 10. Arbetskamrater 11. Brukareföreningar 12. Försäkringskassa 13. Ideella organisationer Psykiatriområdet Verksamheter (figurer) och spelplan (samhället) 1 2 3 4 5 612 7 8 9 10 Bistånds- handläggare TRADITIONELL SJUKHUSBASERAD MODELL Sjukhus med poliklinik och akutmottagning 4 13 11

6 Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder BRUKARE

7 25-30% 10% 2,3% Personer med svåra psykiska besvär

8 Var finns de psykiskt sjuka? Primärvården Specialiserad psykiatrisk vård Kroppsjukvård Socialtjänst Arbetsförmedling Försäkringkassa 15 (SBU) till c:a 50% (David Rosenberg 2010) av personer med svåra psykiska besvär har inte kontakt med vården

9 VÅRD Primärvården Sjukhus/Akutmottagning* Socialtjänst Arbetsförmedling F-Kassa *alternativt ett mobilt kristeam Mottagning (expedition) med eller utan team av olika slag

10 SAMMANHANG Psykiatriområdet

11 Case management är ett arbetssätt för att samla och samordna alla resurspersoner och insatser för en enskild brukare Brukarens sociala nätverk Professionella utförare Medicinsk vård/stöd Socialt arbete/stöd

12 ACT Aktivt uppsökande samhällsbaserade program för behandling och rehabilitering som genomförs av Särskilda team, sk ACT-team Ortodox ACT-modell psykiatriska team USA Allmänteam+särskilda team, sk ACT-team AO (Assertive Outreach) ACT-modell Socialpsykiatriska team England Aktivt uppsökande samhällsbaserade program för behandling och rehabilitering som genomförs av Allmänteam/generalistteam Flexibel-ACT modell Holland

13 Case manager CM eller Vård- och stödsamordnare VoS

14 Vem kan vara case manager? Vanligaste yrken är: Arbetsterapeuten Boendestödjaren Läkaren Mentalskötaren Sjuksköterska Socionom Bostödjare Dessutom kan ibland Personliga ombud och gå in i rollen som CM Dessutom kan ibland personer med egen sjukdomserfarenhet anställas som case manager

15 Vem kan vara brukare? Vanligast är personer med: Psykoser Schizofreni Bipolär sjukdom Samsjuklighet m missbruk ADHD

16 VÄGGEN är byggd av attityder/stigma och brister i vård, stöd och organisering VÄGGEN är byggd av attityder/stigma och brister i vård, stöd och organisering Brukarens Personliga Mål för egna återhämtnings- processen Mål m medicinsk vård Fokus på Diagnos Problem Symtom Brister i funktion Mål m socialt arbete Fokus på Att leva som andra Normaliseringsmål Biståndsbedömningar Hem Sysselsättning Fritid Funktionshinder Roller Yrkesroller Brukares sociala roller Att vara långvarigt psykiskt sjuk Att leva ett normalt socialt liv

17 Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder C:a 20% av personerna med svåra psykiska besvär och funktionshinder vårdas ofta på sjukhus, är negativa till kontakt och vill inte komma till landstingets eller kommunens expeditioner Öppenvårdsteam som bedriver expeditionspsykiatri ORGANISATORISK STRUKTUR (som vi ofta har)

18 Case managers ACT Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder C:a 20% av personerna med svåra psykiska besvär och funktionshinder vårdas ofta på sjukhus, är negativa till kontakt och vill inte komma till landstingets eller kommunens expeditioner Samhällsbaserade KommunLandstingsteam (SKL-team) som tillämpar en flexibel ACT-modell (FACT), där case managers ingår ORGANISATORISK STRUKTUR PERSONLIGT PLAN Vill vi ha

19 CM-Brukare: En relation för förändringar

20 Segelbåtsmetaforen

21 Sammanhang Organisatoriska strukturer Team enl ACT-modell ACT Case management CM Personligt plan Case managers Brukare (Metodprogram ) (Integrerad Psykiatri (IP) m ACT och CM)

22 IP


Ladda ner ppt "Case management och case managers Ulf Malm Läkare Docent Remixer av kunskaper Samordningsförbundet Göteborg Centrum, 13 september."

Liknande presentationer


Google-annonser