Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case management och case managers

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case management och case managers"— Presentationens avskrift:

1 Case management och case managers
Samordningsförbundet Göteborg Centrum, 13 september 2011 Ulf Malm Läkare Docent Remixer av kunskaper

2

3 SAMMANHANG 25-31% av befolkningen har psykisk sjukdom som påverkar deras dagliga liv Psykisk sjuklighet i primärvård 23% Primärvård 10 % (kända som psykiska sjukdomar) 10% bedöms inom den medicinska specialiteten psykiatri 2,3% vårdas inom den medicinska specialiteten psykiatri 0,6% vårdas på sjukhus

4 PSYKIATRINS OMRÅDE?

5 Aktörer och roller TRADITIONELL SJUKHUSBASERAD MODELL 1. Primärvård
2. Psykiatrisk sjukhusvård Psykiatrisk öppenvård 4. Missbruksenhet 5. Kommunpsykiatri 6. Arbetsförmedling 7. Brukare 8. Brukarens familj 9. Vänner 10. Arbetskamrater 11. Brukareföreningar 12. Försäkringskassa 13. Ideella organisationer 12 6 11 1 10 9 8 Sjukhus med poliklinik och akutmottagning 7 2 13 3 5 4 4 Bistånds- handläggare Psykiatriområdet Verksamheter (figurer) och spelplan (samhället)

6 BRUKARE Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder

7 25-30% 10% 2,3% Personer med svåra psykiska besvär

8 Var finns de psykiskt sjuka?
Primärvården Specialiserad psykiatrisk vård Kroppsjukvård Socialtjänst Arbetsförmedling Försäkringkassa 15 (SBU) till c:a 50% (David Rosenberg 2010) av personer med svåra psykiska besvär har inte kontakt med vården

9 Mottagning (expedition) med eller utan team av olika slag
VÅRD Primärvården Sjukhus/Akutmottagning* Socialtjänst Arbetsförmedling F-Kassa Mottagning (expedition) med eller utan team av olika slag *alternativt ett mobilt kristeam

10 SAMMANHANG Psykiatriområdet

11 Brukarens sociala nätverk Professionella utförare
Case management är ett arbetssätt för att samla och samordna alla resurspersoner och insatser för en enskild brukare Brukarens sociala nätverk Professionella utförare Medicinsk vård/stöd Socialt arbete/stöd

12 ACT Särskilda team, sk ACT-team Allmänteam+särskilda team, sk ACT-team
Aktivt uppsökande samhällsbaserade program för behandling och rehabilitering som genomförs av Särskilda team, sk ACT-team Ortodox ACT-modell psykiatriska team USA Allmänteam+särskilda team, sk ACT-team AO (Assertive Outreach) ACT-modell Socialpsykiatriska team England Allmänteam/generalistteam Flexibel-ACT modell Holland

13 Case manager CM eller Vård- och stödsamordnare VoS

14 Vem kan vara case manager? Vanligaste yrken är:
Arbetsterapeuten Boendestödjaren Läkaren Mentalskötaren Sjuksköterska Socionom Bostödjare Dessutom kan ibland Personliga ombud och gå in i rollen som CM Dessutom kan ibland personer med egen sjukdomserfarenhet anställas som case manager

15 Vem kan vara brukare? Vanligast är personer med:
Psykoser Schizofreni Bipolär sjukdom Samsjuklighet m missbruk ADHD

16 är byggd av attityder/stigma brister i vård, stöd och organisering
Att vara långvarigt psykiskt sjuk VÄGGEN är byggd av attityder/stigma och brister i vård, stöd och organisering Att leva ett normalt socialt liv Mål m medicinsk vård Fokus på Diagnos Problem Symtom Brister i funktion Brukarens Personliga Mål för egna återhämtnings-processen Roller Yrkesroller Brukares sociala roller Mål m socialt arbete Fokus på Att leva som andra Normaliseringsmål Biståndsbedömningar Hem Sysselsättning Fritid Funktionshinder

17 Öppenvårdsteam som bedriver expeditionspsykiatri
ORGANISATORISK STRUKTUR (som vi ofta har) Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder C:a 20% av personerna med svåra psykiska besvär och funktionshinder vårdas ofta på sjukhus, är negativa till kontakt och vill inte komma till landstingets eller kommunens expeditioner Öppenvårdsteam som bedriver expeditionspsykiatri

18 Samhällsbaserade KommunLandstingsteam
PERSONLIGT PLAN ORGANISATORISK STRUKTUR Case managers ACT Personer med svåra psykiska besvär och funktionshinder Vill vi ha C:a 20% av personerna med svåra psykiska besvär och funktionshinder vårdas ofta på sjukhus, är negativa till kontakt och vill inte komma till landstingets eller kommunens expeditioner Samhällsbaserade KommunLandstingsteam (SKL-team) som tillämpar en flexibel ACT-modell (FACT), där case managers ingår

19 CM-Brukare: En relation för förändringar

20 Segelbåtsmetaforen

21 Sammanhang Organisatoriska strukturer Personligt plan (Metodprogram )
Team enl ACT-modell ACT Case management CM Personligt plan Case managers Brukare (Metodprogram ) (Integrerad Psykiatri (IP) m ACT och CM)

22 IP


Ladda ner ppt "Case management och case managers"

Liknande presentationer


Google-annonser