Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIO dialogmöte 15 mars 2013. Vuxenpsykiatrin på SU  Omorganisation 2011  6 Verksamhetsområden på Område 2  Neuropsykiatri- äldre, minnesmottagning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIO dialogmöte 15 mars 2013. Vuxenpsykiatrin på SU  Omorganisation 2011  6 Verksamhetsområden på Område 2  Neuropsykiatri- äldre, minnesmottagning,"— Presentationens avskrift:

1 PRIO dialogmöte 15 mars 2013

2 Vuxenpsykiatrin på SU  Omorganisation 2011  6 Verksamhetsområden på Område 2  Neuropsykiatri- äldre, minnesmottagning, omsorgspatienter  Beroende  Rättspsykiatri

3 + efter omorganisationen…  Psykiatri Psykos  Affektiva I - bipolär vårdkedja  Affektiva II – pågår process för anorexi/bulimi vård  Större specialisering ger patienterna tillgång till den bästa vården och ger ett underlag att satsa på forskning och utveckling.

4 Psykiatri Psykos Mölndal Väster SLÖPÖVSV Nordost SLÖPÖVSV Centrum SLÖPÖVSV Hisingen SLÖPÖVSV Resurs

5 Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning  Rekommendationer på gruppnivå  Ges i tillägg till adekvat läkemedelsbehandling  Finns även en patientversion

6 12 områden 1.Tidiga insatser 2.Deltagande 3.Inflytande och delaktighet 4.Psykopedagogiska insatser 5.Familjeinterventioner 6.Stöd i föräldraskap 7.Psykologisk behandling 8.Kognitiv träning 9.Sociala färdigheter 10.Arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning 11.Boende och anpassat stöd 12.Samordnade insatser för kontinuitet 1.Tidiga insatser 2.Deltagande 3.Inflytande och delaktighet 4.Psykopedagogiska insatser 5.Familjeinterventioner 6.Stöd i föräldraskap 7.Psykologisk behandling 8.Kognitiv träning 9.Sociala färdigheter 10.Arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning 11.Boende och anpassat stöd 12.Samordnade insatser för kontinuitet

7 GAP-analys  Ett verktyg att kunna jämföra nuvarande prestation med potentiell prestation  MÅLET är att: Identifiera gapet mellan nuvarande fördelning och integrering av organisationens olika insatser  Kan genomföras på alla nivåer i en organisation

8 Ger svar på:  Inom vilka områden det finns rum för förbättringar  Vad organisationen gör just nu  Var organisationen vill befinna sig i framtiden

9 Steg ett

10 GAP-analys utgångspunkter  Åtgärd/insats saknas  Vill implementera ( i steg 2 eller 3)  Åtgärd/insats finns delvis  Åtgärd/insats finns  Åtgärd/insats ska ej finnas

11 Analysmatris

12 Visuell bild av läget i verksamheten

13 Steg två

14 Steg tre

15 Frågor som uppstår  Skall allt finnas överallt?  Vilka samband finns som kan innebära gemensamt utnyttjande?  Vilka resurser har vi själva?  Vad måste vi utbilda oss i?  Vad skall vi ta bort?

16 Lokala kvalitetsregistret är ett…  Redskap för uppföljning – god, säker och jämlik vård på verksamhets- enhets- och individnivå  Stöd för medarbetarna – kunskapsbaserat och strukturerat arbetssätt

17 Mål Att ha kontroll på att alla patienter får vård enligt vår skriftliga garanti som bygger på…  Nationella riktlinjer  Integrerad Psykiatri (IP)

18 Områden  Basuppgifter  Diagnos och läkarbesök  Vårdplan  Hälsokontroller – både somatiska och psykiatriska  Medicin  Nationella kvalitetsregister

19

20 2012 utveckling och implementering  Utveckling av registret  Handbok  Utbildning  Information  Handledning

21 Resultat oktober 2012  Samtliga 2637 patienter i verksamheten med i registret  Personuppgifter  Diagnos (88 %)  Angiven CM (76 %)

22 2013 skarpt läge  Insamling varje månad  Sammanställning och analys av samtliga parametrar

23 Integrerad Psykiatri Gemensamt beslutsfattande – Samverkan för god behandling Som patient vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har du rätt till: •En case manager som tillsammans med dig planerar och genomför behandlingen •En resursgrupp bestående av dig, din case manager, läkare och dem du själv väljer (t ex dina närstående) som ska hjälpa dig att nå dina personliga utvecklingsmål. I resursgruppen fattas beslut om behandlingen och utvärderas resultaten. •Dina närstående erbjuds stöd och information. •Tillgång till modernaste utrednings- behandlings- och rehabiliteringsmetoder. Ett team med olika kompetenser finns på enheten. Öppenvården samarbetar nära med vårdavdelningarna i en vårdkedja. Vad som är bästa standard framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. •Resultaten av din behandling redovisas regelbundet till dig. •Samverkan med andra organisationer för att du ska få ett allsidigt stöd om och när det behövs. Vi kommer att göra allt för att uppfylla det vi lovat göra. Om du har synpunkter på hur vi lyckas eller har klagomål, är du mycket välkommen att tala med enhets- eller verksamhetschefen. Om dina synpunkter inte direkt berör vår verksamhet, lovar vi vidarebefordra dem till rätt instans. Välkommen med förslag om hur vi ska bli bättre. Pia RydellLennart Lundin verksamhetschefverksamhetssamordnare Kompetenscentrum för Schizofreni vid Psykiatri Psykos har en hemsida där du hittar mycket information om senaste rön och resultat. www.sahlgrenska.se/su/kcs www.sahlgrenska.se/su/kcs


Ladda ner ppt "PRIO dialogmöte 15 mars 2013. Vuxenpsykiatrin på SU  Omorganisation 2011  6 Verksamhetsområden på Område 2  Neuropsykiatri- äldre, minnesmottagning,"

Liknande presentationer


Google-annonser