Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AHRS Akuta Hembesök av läkare Region Skåne. VD OC Organisationsskiss AHRS Ambulanssjukvård Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AHRS Akuta Hembesök av läkare Region Skåne. VD OC Organisationsskiss AHRS Ambulanssjukvård Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 AHRS Akuta Hembesök av läkare Region Skåne

2 VD OC Organisationsskiss AHRS Ambulanssjukvård Region Skåne

3 I uppdraget ingår Uppdraget är indelat i fyra huvudkategorier: 1.Hembesök till personer som: – Är i akut behov av sjukvård med inte livshotande tillstånd. – Har stora svårigheter att själv ta sig till sjukvårdsinrättning. Båda dessa kriterier ska vara uppfyllda för att hembesök ska vara aktuellt. 2.Hembesök i samband med konstaterande av dödsfall (både uppgift om dödsbevis och dödsorsaksintyg kan ingå). Ingår även ställningstagande till obduktion samt i vissa fall beställning av transport.

4 I uppdraget ingår 3. Hembesök vid bedömning och utfärdande av vårdintyg. 4.Telefonkonsultation av läkare till sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården på jourtid. Prioriterade patientgrupper är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök.

5 Vem beställer uppdragen? • Beställning av akuta hembesök kan göras av följande funktioner/verksamheter: – Sjukvårdsrådgivning – Leg. Sjuksköterska vid ambulans – Leg. Sjuksköterska vid SOS Alarm – Vårdenheter – Sjukhusens akutmottagningar – Leg. Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård – Polisen De gör bedömning självständigt om ett akut hembesök ska tilldelas oss.

6 Områdeschef (lokalt ansvarig): Ingrid Olsen Medicinskt ansvarig: Lennart Skoog Verksamhetschef Eija Hägg

7 Utgångspunkt: Malmö (en enhet verkar i nordöstra Skåne)

8 Drifttid på enheter: 08.00 – 08.00 Två enheter 10.00 – 22.00Två enheter

9 Uppdraget övertas 2012-02-14 kl. 22.00

10 Frågor?


Ladda ner ppt "AHRS Akuta Hembesök av läkare Region Skåne. VD OC Organisationsskiss AHRS Ambulanssjukvård Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser