Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital sjukvård KAMBER-Skåne | Samverkan vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter inom Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital sjukvård KAMBER-Skåne | Samverkan vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter inom Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Prehospital sjukvård KAMBER-Skåne | Samverkan vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter inom Region Skåne

2 Före Skånsk Livskraft – vård och hälsa
Ambulanser med kompetenskrav ambulanssjukvårdare Akutbilar med narkossköterskor i g:a Malmöhus län Grauers läkarbilar i Lund-Eslöv Transport till närmaste sjukhus oavsett sjukdom/skada Vid behov av läkarsupport – kontakt med ”odefinierad” läkare på sjukhus Vid större olyckor – sjukvårdsgrupp Den prehospitala sjukvården en egen ö i vårdsamhället

3 Nuläge Akutambulanser med kompetenskrav specialistsjuksköterska
Transportambulanser för överflyttningar Prehospitala akutteam för insats och support Vårdprogram som stödjer triage och snabb behandling - PHAVIS - Stroke Triage till sjukhus med möjlighet till rätt behandling Vid större olyckor – prehospitala akutteam och vid behov sjukvårdsgrupp Längre transporter Regional vårdkoordination vid platsbrist eller andra problem vid sjukhus Den prehospitala sjukvården en integrerad del av akutsjukvården

4 Utveckling Utveckling av ytterligare vårdprogram och vårdkedjor, t.ex. nuvarande ”höftfrakturprojekt” Utveckling mot att ta ett större ansvar inom närsjukvården – bidra till att patienten hamnar på rätt vårdnivå I samverkan med primärvård och sjukhusbunden närsjukvård bistå framförallt äldre patienter i hemmet. (Ökad kostnadseffektivitet för befintliga resurser) Stöd till sjukvårdsinrättningar Den prehospitala sjukvården en integrerad del av hela vårdsamhället

5 Strategier och framgångsfaktorer
Fördjupad samverkan med framförallt primärvården samt med sjukhusen och den kommunala vården. Pedagogiskt hos medarbetarna sälja in budskapet att ambulanssjukvården är en integrerad del av det skånska vårdsamhället – och inte enbart en blåljusorganisation.

6 Möjligheter och begränsningar med hänsyn till kravet på ekonomi i balans
Beskriven utveckling handlar mest om ett förändrat förhållningssätt. Ökat deltagande i vårdkedjor kan leda till behov av ytterligare resurser. Prehospitalt akutteam erfordras i Ystad-Österlen bl.a. mot bakgrund av kraven på likvärdig sjukvård inom Region Skåne.


Ladda ner ppt "Prehospital sjukvård KAMBER-Skåne | Samverkan vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter inom Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser