Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital sjukvård. KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Före Skånsk Livskraft – vård och hälsa  Ambulanser med kompetenskrav ambulanssjukvårdare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital sjukvård. KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Före Skånsk Livskraft – vård och hälsa  Ambulanser med kompetenskrav ambulanssjukvårdare."— Presentationens avskrift:

1 Prehospital sjukvård

2 KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Före Skånsk Livskraft – vård och hälsa  Ambulanser med kompetenskrav ambulanssjukvårdare  Akutbilar med narkossköterskor i g:a Malmöhus län  Grauers läkarbilar i Lund-Eslöv  Transport till närmaste sjukhus oavsett sjukdom/skada  Vid behov av läkarsupport – kontakt med ”odefinierad” läkare på sjukhus  Vid större olyckor – sjukvårdsgrupp Den prehospitala sjukvården en egen ö i vårdsamhället

3 KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Nuläge  Akutambulanser med kompetenskrav specialistsjuksköterska  Transportambulanser för överflyttningar  Prehospitala akutteam för insats och support  Vårdprogram som stödjer triage och snabb behandling - PHAVIS - Stroke  Triage till sjukhus med möjlighet till rätt behandling  Vid större olyckor – prehospitala akutteam och vid behov sjukvårdsgrupp  Längre transporter  Regional vårdkoordination vid platsbrist eller andra problem vid sjukhus Den prehospitala sjukvården en integrerad del av akutsjukvården

4 KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Utveckling  Utveckling av ytterligare vårdprogram och vårdkedjor, t.ex. nuvarande ”höftfrakturprojekt”  Utveckling mot att ta ett större ansvar inom närsjukvården – bidra till att patienten hamnar på rätt vårdnivå  I samverkan med primärvård och sjukhusbunden närsjukvård bistå framförallt äldre patienter i hemmet. (Ökad kostnadseffektivitet för befintliga resurser)  Stöd till sjukvårdsinrättningar Den prehospitala sjukvården en integrerad del av hela vårdsamhället

5 KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Strategier och framgångsfaktorer  Fördjupad samverkan med framförallt primärvården samt med sjukhusen och den kommunala vården.  Pedagogiskt hos medarbetarna sälja in budskapet att ambulanssjukvården är en integrerad del av det skånska vårdsamhället – och inte enbart en blåljusorganisation.

6 KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Möjligheter och begränsningar med hänsyn till kravet på ekonomi i balans  Beskriven utveckling handlar mest om ett förändrat förhållningssätt.  Ökat deltagande i vårdkedjor kan leda till behov av ytterligare resurser.  Prehospitalt akutteam erfordras i Ystad-Österlen bl.a. mot bakgrund av kraven på likvärdig sjukvård inom Region Skåne.


Ladda ner ppt "Prehospital sjukvård. KAMBER-Skåne, Rolf Ohrlander, april 2007 Före Skånsk Livskraft – vård och hälsa  Ambulanser med kompetenskrav ambulanssjukvårdare."

Liknande presentationer


Google-annonser