Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

2 Den lokala utveklingen Under psykiatrisamordningen 2007 satsade regeringen på att utveckla brukarmedverkan på lokal nivå NSPH fick i uppdrag att medverka till bildandet av lokala/regional nätverk bl.a.. genom metod och utbildningsstöd Under året 2007 bildades det första regionala nätverket NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg NSPHiG har idag 18 representerade Medlemsföreningar i sitt nätverk

3 NSPHiG är ett nätverk av 18 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatrin Vi jobbar för Att människorna bakom olika diagnoser och tillstånd ska få förståelse, hjälp och stöd. Att alla ska få ett bra bemötande i kontakten med skola, arbetsliv, socialtjänst, vård, omsorg och andra samhällsinstanser Vi informera inåt och utåt om livssituationen och behoven hos medlemmarna och hur svårigheterna kan övervinnas Vill vi förändra attityden till människor med psykisk ohälsa

4 Utgångspunkter  Människor är olika, även när de behöver stöd!  God vård är likvärdig, inte likformig.  Individen är expert på sig själv.  Brukaren är huvudpersonen som ska ges makt och delaktighet i sin egen insats.  Kontinuerlig, neutral och tydlig information om behandlingen/insats är nödvändig.  Att bli och hålla sig frisk förutsätter eget ansvar

5 Så här jobbar NSPHiG


Ladda ner ppt "NSPHiG Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser