Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN(E)*- händelse *CBRN=Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (Explosives) Prehospital Ledningsfunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN(E)*- händelse *CBRN=Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (Explosives) Prehospital Ledningsfunktion."— Presentationens avskrift:

1 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN(E)*- händelse *CBRN=Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (Explosives) Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

2 Ledningsenhet Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

3 Sjukvårdsledaren är chef men har att samråda med medicinskt ansvarige i dessa frågor och måste ta hänsyn till medicinska bedömningar i sina beslut Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

4 Vad skiljer CBRN(E)*- händelse från en vanlig olycka? Vilka varningstecken finns? *NBCE=Nukleåra, Biologiska, Kemiska och explosiva ämne Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

5 Har målet för händelsen en känd hotbild? Har hot förekommit? Är antalet drabbade stort? Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

6 - Finns drabbade bland insatspersonalen? - Är farliga ämnen inblandade eller finns misstanke om detta? - Har explosion ägt rum? Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

7 E Exakt lokalisering, exakt adress. T Typ av händelse. H Hot, hälsofara. A Ankomstvägar, brytpunkt. N Numerär, antal skadade. E Extra resurser. SAMLA INFORMATION FÖR ATT KUNNA GE EN KORTFATTAD OCH STRUKTURERAD RAPPORT ENLIGT ”ETHANE” Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

8 Skadeplatsorganisation Kall Tre Zoner; kall, varm och het zon Zonindelningen styrs av ämnets farlighet och skyddsnivåer -Kall zon – i princip ordinarie arbetskläder eller det som regional/ lokal organisation förordar. -Varm zon – t ex sjukvårdens skyddsutrustning (kroppsksydd och andningsskydd -Het zon – sjukvårdspersonal har ingen egen skyddsutrustning för denna zon Varm Het Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

9 Kall Varm Het Inre avspärrning Yttre avspärrning Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

10 Skadeplatsorganisation Kall Varm Het -Vikten av snabb bedömning: Behov av Sanering? - Vikten av att få fram rätt utrustning -Vikten av att starta sanering Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

11 N - nukleär händelse Joniserande strålning Kan inte upptäckas med sinnena: Syns inte Hörs inte Känns inte Luktar inte Smakar inte Syns inte Hörs inte Känns inte Luktar inte Smakar inte Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

12 Epidemikurvan stiger eller faller snabbt Många söker för feber, andnings- eller gastrointestinala besvär Ovanligt mönster av en sjukdom Lägre ”attack-rate” inomhus Kluster av patienter på ett ställe Stort antal fatala fall Enstaka fall av en sjukdom som har potential som biologiskt vapen Smittämne med ovanligt resistensmönster När ska man misstänka en B- händelse? B - biologisk händelse Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

13 Organisation av smittskydd Socialstyrelsen SMI Smittskyddsläkare i varje län Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

14 C-Kemisk händelse; Kemikalier Kemiska stridsmedel All förekommande materia på vår planet kan sägas bestå av kemiska ämnen, medan kemikalier är av människan framställda kemiska ämnen. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

15 E- Explosiv händelse Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

16 Säkerheten –Din egen Säkerheten –För platsen Säkerheten –För den drabbade Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

17 Säkerhet! Om räddningspersonal skadas kommer man inte bara att förlora en resurs utan även få ytterligare en patient. Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse

18 Malmö/Lund=Löddeköpinge Hässleholm=Tyringe Syrgassläp/Eslöv Räddningstjänstens mobila saneringsresurser i Skåne Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse Helsingborg=Berga

19 Sanering: anläggningar Skånes sjukhus Upprättas i samband med sanering Fast anläggning Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN- händelse


Ladda ner ppt "Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN(E)*- händelse *CBRN=Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (Explosives) Prehospital Ledningsfunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser