Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk plan för SLL Utbildning för SLL Krisledningsutskott 11 november 2011 Håkan Lindberg SLL/REK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk plan för SLL Utbildning för SLL Krisledningsutskott 11 november 2011 Håkan Lindberg SLL/REK."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk plan för SLL Utbildning för SLL Krisledningsutskott 11 november 2011 Håkan Lindberg SLL/REK hakan.lindberg@sll.se

2 Landstingsstyrelsens förvaltning Håkan Lindberg Ulla Hedström Jessica Lindberg Barbro Finneid (administratör) Regionala Enheten för Kris- och katastrofberedskap REK

3 Landstingsstyrelsens förvaltning Kraftigt snöoväder i Stockholm

4 Landstingsstyrelsens förvaltning Händelser 2009 och 2010, 2011  Branden i Rinkeby 25 juli  Kollision mellan två Gotlandsfärjor 27 juli  Brand i passagerarfärja i Värtahamnen  Den nya influensan  Brand i Stockholms sjukhem  Prinsessbröllop  Midnattsloppet 2010  Vulkanutbrott på Island  Social oro Rinkeby m fl platser  Bussolycka Ekerö  Självmordsbombare i centrala Stockholm  Japan: tsunami och Fukushima  Händelserna i Norge sommaren 2011

5 Landstingsstyrelsens förvaltning Terrorattacken i Madrid - i Stockholm

6 Landstingsstyrelsens förvaltning Skadeutfall  178 döda  388 skadade med ambulans till sjukhus  ca 400 spontanevakuerade till sjukhus  Ca 1000 skadade till närsjukvården

7 Landstingsstyrelsens förvaltning Skulle vi klara detta i Stockholm ?

8 Landstingsstyrelsens förvaltning Resurser i SLL  Ca 3200 vårdplatser  Ca 80-90 IVA-platser  Ca 145 operationssalar  Ca 400 ventilatorer varav ca 170 intensivvårdsventilatorer (inventering 2009)  58 ambulanser  MICU  2 akutbilar  1 akutläkarbil  1 ambulanshelikopter (2 sommartid)

9 Landstingsstyrelsens förvaltning Resurser i Stockholms läns landsting  6 (7) akutsjukhus + primärvård och närsjukhus  58 ambulanser + reservfordon  2 akutbilar  1 akutläkarbil  1 intensivvårdsambulans  1 ambulanshelikopter  Ca 30 fordon för liggande persontransporter

10 Landstingsstyrelsens förvaltning Fasta och mobila saneringsanläggningar i SLL

11 Landstingsstyrelsens förvaltning Samverkan och bistånd andra landsting 20 mils radie Gävle Örebro Västerås Uppsala Nyköping Eskilstuna Katrineholm Norrköping Linköping

12 Landstingsstyrelsens förvaltning Katastrofberedskap Balans mellan behov och resurser  I sjuktransportorganisationen  I ett skadeområde  På vårdinrättning

13 Landstingsstyrelsens förvaltning SLLs ledning vid allvarlig händelse  Prehospital ledningsorganisation med Sjukvårdsledare  Katastrofledningsgrupper på alla akutsjukhus och SLSO  Tjänsteman i beredskap (Tib)  Regional katastrofmedicinsk ledning, RKML  Krisledningsutskottet

14 Landstingsstyrelsens förvaltning Ledning i ett skadeområde

15 Landstingsstyrelsens förvaltning Ledningsenheter i SLL  Akutläkarbil (08.00 – 21.00)  2 akutbilar(dygnet runt)  4 akutambulanser(dygnet runt) –Samtliga enheter inom ambulanssjukvården ska kunna påbörja ledning av sjukvårdsinsats

16 Landstingsstyrelsens förvaltning Sjukvårdsgrupper i Stockholms läns landsting Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2 Södersjukhuset 2 Danderyds sjukhus 2 Norrtälje sjukhus 1

17 Landstingsstyrelsens förvaltning Beredskapsgrader på akutsjukhus

18 Landstingsstyrelsens förvaltning Psykologisk/psykiatrisk katastrofledning - PKL 7 PKL-grupper i SLL I gruppen ingår kurator, psykolog, vuxenpsykiatri, barn- och ungdom, sjukhuskyrkan. PKL ingår i den lokala katastrofkommittén och katastrofledningsgruppen. PKL-gruppen ansvarar för att resurspersoner finns att resurspersoner utbildas Samverkar med primärvård, kommun,kyrkan m.fl.

19 Landstingsstyrelsens förvaltning Tjänsteman i beredskap larmas (exempel)  Olyckor med mer än 10 drabbade  Hot eller händelse som kan utvecklas till en allvarlig händelse  Allvarlig smitta  Händelser som kan få stort massmedialt intresse  Allvarliga funktionsstörningar som kan påverka sjukvården  När annat landsting begär bistånd

20 Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk ledning RKML

21 Landstingsstyrelsens förvaltning Beredskapslägen RKML (SLL)

22 Landstingsstyrelsens förvaltning Samverkan vid allvarlig händelse

23 Planer i SLL  Krishanteringsplan för SLL –Plan för Krisledningsnämnden vid XOH –Kriskommunikationsplan för SLL  www.rek.sll.se www.rek.sll.se  Regional katastrofmedicinsk plan för SLL  www.rek.sll.se www.rek.sll.se  Epidemiberedskapsplan för SLL  www.smittskyddstockholm.se www.smittskyddstockholm.se  Pandemiplan för SLL  www.smittskyddstockholm.se www.smittskyddstockholm.se Landstingsstyrelsens förvaltning

24


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning Regional katastrofmedicinsk plan för SLL Utbildning för SLL Krisledningsutskott 11 november 2011 Håkan Lindberg SLL/REK."

Liknande presentationer


Google-annonser