Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGORDNING Verksamhetschefer 1.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 2.Information från företagshälsovården. 3.Jana Svobodova - Radiologiska undersökningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGORDNING Verksamhetschefer 1.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 2.Information från företagshälsovården. 3.Jana Svobodova - Radiologiska undersökningar."— Presentationens avskrift:

1 DAGORDNING Verksamhetschefer 1.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 2.Information från företagshälsovården. 3.Jana Svobodova - Radiologiska undersökningar på jourtid - gällande rutin. 4.Kent Björk informerar om projektet ambulanstrafiken. 5.Aktuell information från respektive verksamhet. 6.Influensan. 7.Säkerhet. 8.Övriga frågor. - Reservakuten - Utbildningar (vinterns handledarutbildning för specialist läkare) - Ny version av ”Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården. - Den gamla rutin som finns på Sy avseende ”Rutiner för inläggning av patienter när överbeläggning föreligger inom det egna verksamhetsområdet behöver revideras - Rehab/Reuma. - Ekonomi, faktura mottagare, adm-service kostnadsställe- Solveig - Påminnelser om rekvisition om medicinsk utredning – Solveig - Staff meeting – Ingen är beredd att ta över. - Studiebesök - Parkeringssituationen

2 1. Föregående mötesprotokoll Uppföljning av uppdrag. Beröm till er för de vaccinationsplaner som ni har gjort och skickat in!

3 2. Information från Företagshälsovården

4 3. Information från Jana Svobodova Radiologiska undersökningar på jourtid - gällande rutin

5 4. Information från Kent Björk AMBULANSSJUKVÅRDEN

6 6. Aktuell info från respektive verksamhet.

7 6. Influensan Orientering - Läget i stort - Läget i detalj Vaccinationsgenomförandet - Tidslinjal, Vaccinationsgenomförande Föregångsman/kvinna - Varför vi ska vacciner oss / Vi som chefer ska sprida budskapet. Informationsspridning - Nyhetsportal lokalt Sunderbyn http://insidan.nll.se/Diagnostik/Stab-Diagnostik/Smittskydd/Intern- information-om-nya-influensan/Sjukhusinformtion-om-den-nya- influensan/Sunderby-sjukhus---Intern-influensainformation/ http://insidan.nll.se/Diagnostik/Stab-Diagnostik/Smittskydd/Intern- information-om-nya-influensan/Sjukhusinformtion-om-den-nya- influensan/Sunderby-sjukhus---Intern-influensainformation/

8 Influensan i Europa

9 Rapporterade fall av ILS i Norrbotten v.35-37

10 <50 50-100 100-200 200-300 ILS/100.000 inv Vecka 35 <50 50-100 100-200 200-300 ILS/100.000 inv Vecka 36 <50 50-100 100-200 200-300 ILS/100.000 inv Vecka 37 Rapporterade fall av ILS/100.000 inv i Norrbotten Vecka 38

11 LKL 6. Influensan  Från nuvarande tilldelning 250-50 doser får vi bedömt 2000+500 doser i slutat av v.941  Vaccinationsstart tisdagen13 oktober.  SPC godkänner vaccinet under v.941 bedömt ner till barn 6 mån.  SoS kommer att troligen att styra att barn under 3 år som tillhör riskgrupp vaccineras.  SoS Skärper bestämmelser vad avser generell dispens för att få sticka – Vi kommer att genomföra vid fyra tillfällen under vecka.941 utb. För sköterskor så att de får kompetens för att sticka. 

12 6. Ori. Vaccinering -Vaccinationsplan -Tidsaxel över vaccination V.1 Vaccinering av prioriterad vårdpersonal V.2 Vaccinering prioriterad personal och inneliggande patienter. V.3 Vaccinering av övrig prioriterad personal. Vaccinering av inneliggande patienter V.4 Vaccinering av inneliggande patienter. V.5 Dos 2 för prioriterad vårdpersonal. Vaccinering av inneliggande patienter V.6 Dos 2 för övrig prioriterad personal Drop in klinik för övriga v.7 – Vaccinering av inneliggande patienter över tiden.

13 7. Säkerhet

14 SÄKERHETSTÄNK PÅ SY  Patientsäkerhet  Övrig säkerhet  Hur rapporterar vi? Synnergi Vaktrapporter  Ge en samlad lägesbild av Sunderby sjukhus

15 7. Övriga frågor Reservakuten påverkas av ombyggnationen hur löser vi detta? Förslag. Utbildningar (vinterns handledarutbildning för specialist läkare) J:\Utbildningar\handledarutbildning_vintern_09.pdf Ny version av ”Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården. Den gamla rutin som finns på Sy avseende ”Rutiner för inläggning av patienter när överbeläggning föreligger inom det egna verksamhetsområdet behöver revideras - Rehab/Reuma. Ekonomi, faktura mottagare, adm-service kostnadsställe - Solveig Påminnelser om rekvisition om medicinsk utredning – Solveig Staff meeting – Ingen är beredd att ta över. Studiebesök från sjukvårdsmyndigheterna i finska Västerbotten, finska Lappland samt Troms Fylke i Nordnorge. Vad vill vi visa upp? Två till tre verksamheter. Parkeringssituationen, Vad kan vi göra?

16 Nästa möte -Datum -Tid -Plats


Ladda ner ppt "DAGORDNING Verksamhetschefer 1.Uppföljning av föregående minnesanteckningar. 2.Information från företagshälsovården. 3.Jana Svobodova - Radiologiska undersökningar."

Liknande presentationer


Google-annonser