Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGORDNING Verksamhetschefer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGORDNING Verksamhetschefer"— Presentationens avskrift:

1 DAGORDNING Verksamhetschefer
Uppföljning av föregående minnesanteckningar. Information från företagshälsovården. Jana Svobodova - Radiologiska undersökningar på jourtid - gällande rutin. Kent Björk informerar om projektet ambulanstrafiken . Aktuell information från respektive verksamhet. Influensan. Säkerhet. Övriga frågor. - Reservakuten - Utbildningar (vinterns handledarutbildning för specialist läkare) - Ny version av ”Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården. - Den gamla rutin som finns på Sy avseende ”Rutiner för inläggning av patienter när överbeläggning föreligger inom det egna verksamhetsområdet behöver revideras - Rehab/Reuma . - Ekonomi, faktura mottagare, adm-service kostnadsställe- Solveig - Påminnelser om rekvisition om medicinsk utredning – Solveig - Staff meeting – Ingen är beredd att ta över. - Studiebesök - Parkeringssituationen

2 1. Föregående mötesprotokoll
Uppföljning av uppdrag. Beröm till er för de vaccinationsplaner som ni har gjort och skickat in!

3 2. Information från Företagshälsovården

4 3. Information från Jana Svobodova
Radiologiska undersökningar på jourtid -gällande rutin

5 4. Information från Kent Björk
AMBULANSSJUKVÅRDEN

6 6. Aktuell info från respektive verksamhet.

7 6. Influensan Orientering - Läget i stort Vaccinationsgenomförandet
- Läget i detalj Vaccinationsgenomförandet - Tidslinjal, Vaccinationsgenomförande Föregångsman/kvinna - Varför vi ska vacciner oss / Vi som chefer ska sprida budskapet. Informationsspridning - Nyhetsportal lokalt Sunderbyn

8 Influensan i Europa

9 Rapporterade fall av ILS i Norrbotten v.35-37

10 Rapporterade fall av ILS/100.000 inv i Norrbotten
<50 50-100 ILS/ inv Vecka 37 <50 50-100 ILS/ inv Vecka 36 Vecka 38 <50 50-100 ILS/ inv Vecka 35

11 LKL 6. Influensan Från nuvarande tilldelning doser får vi bedömt doser i slutat av v.941 Vaccinationsstart tisdagen13 oktober. SPC godkänner vaccinet under v.941 bedömt ner till barn 6 mån. SoS kommer att troligen att styra att barn under 3 år som tillhör riskgrupp vaccineras. SoS Skärper bestämmelser vad avser generell dispens för att få sticka – Vi kommer att genomföra vid fyra tillfällen under vecka.941 utb. För sköterskor så att de får kompetens för att sticka.

12 6. Ori. Vaccinering Vaccinationsplan Tidsaxel över vaccination V.1
Vaccinering av prioriterad vårdpersonal V.2 Vaccinering prioriterad personal och inneliggande patienter. V.3 Vaccinering av övrig prioriterad personal. Vaccinering av inneliggande patienter V.4 Vaccinering av inneliggande patienter. V.5 Dos 2 för prioriterad vårdpersonal. Vaccinering av inneliggande patienter V.6 Dos 2 för övrig prioriterad personal Drop in klinik för övriga v.7 – Vaccinering av inneliggande patienter över tiden.

13 7. Säkerhet

14 7. Säkerhet SÄKERHETSTÄNK PÅ SY Patientsäkerhet Övrig säkerhet
Hur rapporterar vi? Synnergi Vaktrapporter Ge en samlad lägesbild av Sunderby sjukhus

15 7. Övriga frågor Reservakuten påverkas av ombyggnationen hur löser vi detta? Förslag. Utbildningar (vinterns handledarutbildning för specialist läkare) J:\Utbildningar\handledarutbildning_vintern_09.pdf Ny version av ”Handbok för hantering och transportering av farligt avfall inom- hälso- och sjukvården och tandvården. Den gamla rutin som finns på Sy avseende ”Rutiner för inläggning av patienter när överbeläggning föreligger inom det egna verksamhetsområdet behöver revideras - Rehab/Reuma. Ekonomi, faktura mottagare, adm-service kostnadsställe - Solveig Påminnelser om rekvisition om medicinsk utredning – Solveig Staff meeting – Ingen är beredd att ta över. Studiebesök från sjukvårdsmyndigheterna i finska Västerbotten, finska Lappland samt Troms Fylke i Nordnorge. Vad vill vi visa upp? Två till tre verksamheter. Parkeringssituationen, Vad kan vi göra?

16 Nästa möte Datum Tid Plats


Ladda ner ppt "DAGORDNING Verksamhetschefer"

Liknande presentationer


Google-annonser