Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad reglerna tillåter Organisation -stor frihet att anpassa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad reglerna tillåter Organisation -stor frihet att anpassa"— Presentationens avskrift:

1 Vad reglerna tillåter Organisation -stor frihet att anpassa
och utveckla Rutiner -möjligheter att anpassa och utveckla Dokumentation -begränsade möjligheter att anpassa och utveckla Rapportering -små möjligheter att anpassa och utveckla

2 Organisation - rutiner
Organisation självstyre Verksamhetschef/Medicinskt ansvarig Ledningssystem - riskbedömning Delegering Inom organisationen Utanför Läkemedelshantering (begränsar) Arbetsledning (inkl. adm. rutiner/beslut) Smittspårning – överlåta (SmL) ”Administration/logistik” TF (in/utgående/upprättade handlingar) PDL (utlämnande)

3 Dokumentation Journalföring Övriga in/ut/upprättade/exp. handlingar
Legitimerades skyldighet – kan övriga? Kallelser – vykort/sms? SOSFS 2008:14 om påminnelser och kallelser Signering? Övriga in/ut/upprättade/exp. handlingar Intyg – LVM, rättsintyg (riktlinjer) Arkiv/gallring?

4 Journalföring – ljudfiler?
3 kap. 9 § PDL så snart som möjligt. Tillsynsbeslut - akutklinik journalför fortlöpande och senast inom två dygn från aktuell medicinsk åtgärd. Om det vid andra verksamheter ska gälla något eller några dygns längre tidsfrist får bedömas med utgångspunkt från kraven på patientsäkerhet och från fall till fall. Riktlinjer/regler. Inget direkt hinder mot journalanteckningar i ljudfil (mediaoberoende), förutsatt att det går att följa andra bestämmelser som finns kring journalföring, t.ex. överskådlighet, åtkomlighet, bevarande och signering m.m.  

5 Journalföring Inscannade handlingar ersätter pappersoriginal.
3 kap. 9 § patientdatalagen föras in i journalen så snart som möjligt. Tillsynsbeslut den 24 november 2008 att samtliga journaldiktat vid en akutklinik journalförs fortlöpande och senast inom två dygn från aktuell medicinsk åtgärd. Om det vid andra verksamheter ska gälla något eller några dygns längre tidsfrist får bedömas med utgångspunkt från kraven på patientsäkerhet och från fall till fall.

6 Beslut – verkställer….. Rapportering till Hälsodataregister SmL
Fall Beteenden Diagnoskoder/internstatistik/debiteringar Lex Maria

7 Vem får göra vad? Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården? Socialstyrelsens PM. Utbildning/kompetens - arbetsfördelning Delegation - möjligheter Arbetsledning - möjligheter Beslut/verkställande - möjligheter Författningsändringar? -> Dispensregler….


Ladda ner ppt "Vad reglerna tillåter Organisation -stor frihet att anpassa"

Liknande presentationer


Google-annonser