Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Utbildning för verksamhetschef  Avvikelsehantering i Treserva  Registrering, utredning och åtgärder  Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Utbildning för verksamhetschef  Avvikelsehantering i Treserva  Registrering, utredning och åtgärder  Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal."— Presentationens avskrift:

1 Agenda Utbildning för verksamhetschef  Avvikelsehantering i Treserva  Registrering, utredning och åtgärder  Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal  Pascal och verksamhetschefens ansvar för Hälso- och sjukvård  Nyheter i Treserva  Repetition  Nya organisationer för eget val

2 Avvikelsehantering i Treserva from 1 april Verksamhetschef ansvarar för utredning och analys

3 Rapportering tillbud, läkemedelsavvikelse, försummelse, skada Personal rapporterar manuellt via pappersblankett enligt egen rutin Verksamhetschef registrerar i Treserva (medicinska avvikelser from 1 jan) Verksamhetschef Utreder

4 Utredning och analys Vid medicinsk avvikelse/skada ska alltid leg personal delta i utredning Visar utredningen på en allvarlig konsekvens eller skada ska det till MAS för bedömning och utredning * Lex Maria - MAS utreder * MAS anmäler till Socialstyrelsen

5 Lex Sarah Verksamhetschef ansvarar för utredning, analys och ev. anmälan Rapportering missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah (individnivå) Personal rapporterar manuellt via pappersblankett till sin chef enligt egen rutin Verksamhetschef registrerar i Treserva Verksamhetschef Utreder

6 Utredning och analys Lex Sarah Vid missförhållande eller risk för missförhållande ska kopia till omsomsorgskontor för kännedom, även socialkontoret vid biståndsärenden Vid allvarliga missförhållande eller risk för allvarliga missförhållande ska anmälas göras till Socialstyrelsen (kopia till omsomsorgskontor för kännedom )

7 Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal • Piloter och arbetsgrupper under våren • Genomgång med VEC hemtjänst innan utbildningen startar Hemtjänst start sep 2012 Genomgång med VEC vårdboende Piloter vårdboende Utbildning hemtjänst under 5 v Vårdboende ÄO start okt 2012 • Utbildning vårdboende under 7 v. • Piloter FH boende • Genomgång med VEC boende FH Boende FH start jan 2013 •Genomgång med VEC dgl verk, pers ass • Piloter dgl verksamhet, pers ass LSS • Utbildning boende FH under 5 v Dgl verk, pers ass LSS feb-mar 2013

8 Verksamhetschef hälso- och sjukvård  Den befattningshavare som enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen svarar för verksamheten  Funktion utpekad av lagstiftaren och ska inte förväxla med en funktion som chef för en viss verksamhet  Omfattande rättsligt ansvar bl. a för att journalföring sker på ett korrekt sätt, för att personalens behörigheter är korrekta och lagliga utifrån personalens behov och arbetsuppgifter  Verksamhetschef behöver inte vara den som utför arbetsuppgifterna utan det kan delegeras  Verksamhetschefens ansvar är dock ett och odelat

9 Pascal och HSA katalogen  Övergång från e-dos till Pascal 23/4  Nationella riktlinjer (PDL) för behörighetsstyrning  Gäller även för NPÖ  Följer begreppen i patientdatalagen om  Vårdgivare  Vårdenheter  Verksamhetschef  Vårdgivaren/verksamhetschef ansvarar för behörighetstilldelning i Pascal och HSA katalog  Information och riktlinjer kommer

10 Nyheter Skrivbordet, boende och debitering  Skrivbordet  Mina senaste personer  Boendemappen  Boendemodulen  Genväg i fördelarbilden  ” Hotelliggaren”  Boendehistorik i personuppgifter  Växelvård  Registrering i Utförd insats  Debiteringen  Nya debiteringen - Sammanställa faktura  Beräkna enskild person

11 Repetition  Tillfälligt uppehåll: Kom ihåg att avsluta (avlämnande och mottagande)  Använd byte av utförare: Inte avsluta och lägga upp nytt  Flera boserviceärenden  Verksamhetschef godkänner debitering  Ordinarie VEC meddelar support vem som godkänner vid frånvaro  Workshop  Nya debiteringen  Statistik  HSL  Meddela AT och SG när brukare flyttar eller avlider  Om inte följer vi inte patientdatalagen

12 Nya organisationer för eget val och ytterområden Upphandlingsområdena är underlag för strukturen  Varje utförare har en enhet i de områden man är auktoriserad  Ytterområden – adressen styr vilket område man tillhör  Meddelande kommer när flytt ska ske (avvaktar nya versionen)  Byte av utförare, ärendetillhörighet och debiteringsområde – rutin


Ladda ner ppt "Agenda Utbildning för verksamhetschef  Avvikelsehantering i Treserva  Registrering, utredning och åtgärder  Utbildningsprocessen för omvårdnadspersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser