Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision från arbetsgrupp i HIS Fredag kväll får 90-årige Arthur smärta och svullnad i ena benet. Distriktssköterskan ringer hemjouren, varefter Arthur skickas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision från arbetsgrupp i HIS Fredag kväll får 90-årige Arthur smärta och svullnad i ena benet. Distriktssköterskan ringer hemjouren, varefter Arthur skickas."— Presentationens avskrift:

1 Vision från arbetsgrupp i HIS Fredag kväll får 90-årige Arthur smärta och svullnad i ena benet. Distriktssköterskan ringer hemjouren, varefter Arthur skickas till US. Propp i benet, sedvanlig behandling påbörjas. Vid onsdagsronden konstateras att han blivit förvirrad, och man vet inte om han kan återvända hem.

2 Patientens säkerhet i hemsjukvården Personalens uppfattning av potentiella risker SYNNÖVE ÖDEGÅRD Landstingsförbundet

3 Sju problemområden identifierade Informationsöverföring Samordnad vårdplanering Samverkan och ansvarsfördelning Läkemedelshantering Dokumentation och journalhantering Kompetens och kompetensutveckling Arbetsbelastning och arbetsmiljö

4 Informationsöverföring vid intagning på sjukhus i samband med patientens hemkomst (speciellt läkemedel) sena epikriser bristande rapportering mellan dag- och nattsköterskor

5 Samordnad vårdplanering avsaknad av vårdplanering medicinsk kompetens saknas vid vård- planering otydlig ansvarsfördelning bristande underlag för bedömning av rehabiliteringsbehov

6 Samverkan och ansvarsfördelning otydlig ansvarsfördelning oklar ansvarsfördelning LAH/PV många aktörer ökar riskerna fora saknas för diskussion om samverkan och ansvarsfrågor otydligt ansvar mellan MAS och enhetschefer olika kulturer försvårar samverkan

7 Läkemedelshantering bristande kontrollsystem för ändringar och delegering av läkemedel otydliga riktlinjer stort antal delegeringar

8 Dokumentation och journalhantering Samlad information om patienten saknas Brister i remisshantering och uppföljning av provsvar

9 Kompetens och kompetensutveckling brister i medicinsk kompetens brister relaterade till medicinsk teknisk utrustning och hjälpmedel bristande beställarkompetens

10 Arbetsbelastning och arbetsmiljö Otillräckliga medicinska resurser Stor geografisk spridning Tidsbrist Bristande tid för handledning

11 Hemsjukvård idag och i morgon – sommar 2003 Kvinna 89 år på servicehus efter stroke år 2000 Natt mot lördag symtom på ny stroke med svårighet att tala och att dricka Vill inte till sjukhus – vad gör hemjouren då?

12 Vad kan en hemjour göra? Samverka med andra vårdgivare för diagnostik och behandling Tillsammans med kommunsköterska lägga upp vårdplan, inventera resurs för omvårdnad Överlämna ansvar för fortsatt vård till nästa hemjour

13 Vårdplan 1. Tillsyn, kontroll av vätskeintag och urin, omvårdnad 2. Vätsketerapi, urinkateter, fortsatt omvårdnad 3. Efter helgen ny bedömning – till US om symtomen oförändrade

14 Fråga Vad hade hänt om patienten istället blivit skickad till sjukhuset?

15 Problem i handläggningen Brister i hemjourens rapport- och dokumentationssystem Ingen rutin för delad vårdnad Ingen möjlighet till gemensam journalföring Otydlighet i kommunsköterskans uppdrag Resursbrist hemtjänst/kommunsjukv?

16 Vårt uppdrag Gamla skröplisar i avsaknad av autonomi är helt och hållet beroende av vår förmåga att i samverkan bereda en god medicinsk vård och omvårdnad baserad på ett fundament av etisk medvetenhet och med patientens önskan i centrum Ett konsekvent säkerhetstänkande är en del i detta fundament


Ladda ner ppt "Vision från arbetsgrupp i HIS Fredag kväll får 90-årige Arthur smärta och svullnad i ena benet. Distriktssköterskan ringer hemjouren, varefter Arthur skickas."

Liknande presentationer


Google-annonser